Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e45246a9-75a6-4e41-9e1e-ad47cdfd6065

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

O możliwości zastosowania betonu lekkiego w stropach sprężonych dużych rozpiętości

Autorzy Szydłowski, R.  Mieszczak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of application of lightweight aggregate concrete to construct post-tensioned long-span slabs
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono badania nad zastosowaniem lekkiego betonu kruszywowego do konstruowania płyt kablobetonowych dużej rozpiętości. Omówiono zalety zastosowania takiego betonu zamiast betonu zwykłego oraz przedstawiono wyniki analizy obliczeniowej płyty wykonanej z betonu zwykłego oraz z betonu lekkiego o gęstości 1710 kg/m3.
EN The results of research on the use of lightweight aggregate concrete to construct large span post-tensioned slabs have been presented. The opportunities and benefits of the use of such concrete instead of ordinary concrete have been discussed. The results of calculation of post-tensioned slab made of ordinary concrete and lightweight aggregate concrete with a density 1710 kg/m3 have been presented and compared.
Słowa kluczowe
PL beton lekki   zastosowanie   płyta sprężona   strop kablobetonowy   rozpiętość duża   analiza obliczeniowa  
EN lightweight aggregate concrete   application   post-tensioned slab   post-tensioned floor   large span   computational analysis  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 2
Strony 68--72
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., il., tab.
Twórcy
autor Szydłowski, R.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
autor Mieszczak, M.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] ACI 213 R-03 - Guide for structural lightweight aggregate concrete. American Concrete Institute, Farmington Hills, 2003.
[2] Ajdukiewicz A., Golonka K.: Płaskie stropy sprężone kablami bez przyczepności - specyfika projektowania. "Inżynieria i Budownictwo", nr 6/2007.
[3] Chandra S., Berentson L.: Lightweight aggregate concrete. "Noyes Publications", New York, 2003.
[4] Concrete Society Technical Raport 43 Post-tensioned Concrete Floors-Design Handbook, Cromwell Press, Wiltshire, UK, 2005.
[5] Derkowski W.: Monolityczny, lekki strop żebrowy, sprężony cięgnami bez przyczepności, "Materiały Budowlane", nr 5/2012.
[6] Domagała L.: Elasticity of lightweight aggregate concrete modified with steel fibers, "Cement Wapno Beton", nr 3/2007.
[7] Domagała L.: Skurcz i pęcznienie lekkich betonów kruszywowych modyfikowanych fazą włóknistą. "Czasopismo Techniczne", Z1-B/2008.
[8] Domagała L.: Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości mechaniczne betonów konstrukcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. z. 58/3/2011/III.
[9] Domagała L.: Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości mechaniczne betonów konstrukcyjnych. "Magazyn Autostrady", nr 11/2011.
[10] Domagała L.: Konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe. Monografia 462, Kraków, 2014.
[11] FIB-Bulletin No 31: Post-tensioning in building. Lozanna, 2005.
[12] fib CEB-FIP: Recommendations for the design of post-tensioned slabs and foundations raft. SETO, May 1998.
[13] FIP: Recommendations for the Design of Flat Slabs in Post-tensioned Concrete. Cement & Concrete Association, Wexham Springs, 1980.
[14] Górski K., Piętka M., Ślusarczyk J.: Systemy sprężenia monolitycznego i analiza ich efektywności na przykładzie stropu budynku biurowego. "Materiały Budowlane", nr 5/2012.
[15] How-Ji C., Chung-Ho H., Chao-Weit T.: Dynamic Properties of Lightweight Concrete Beams Made by Sedimentary Lightweight Aggregate. “Journal of Materials in Civil Engineering”, June 2010.
[16] Kayali O., Haque M., Zhu B.: Drying shrinkage of fibre-reinforced lightweight aggregate concrete containing fly ash. "Cement Concrete Research", Vol. 29, 1999.
[17] Khan L., Lopez M.: Prestress Losses in High Performance Lightweight Concrete Pretensioned Bridge Girders. "PCI Journal", Vol. 50, 5/2005.
[18] Khan S., Williams M.: Post-Tensioned Concrete Floors: Butterworth-Heinemann. Bodmin-UK, 1995.
[19] Pawłowski A.Z., Cała I.: Monolityczne stropy kablobetonowe. "Materiały Budowlane", nr 11/2008.
[20] PN EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[21] Siwowski T.: Przykłady zastosowań betonów niekonwencjonalnych w polskim mostownictwie. "Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele", nr 4/2005.
[22] Solecki A., Andrzejewski J., Kandybowicz A.: Platinum Towers w Warszawie. Pierwszy w Polsce budynek z płytowymi stropami sprężonymi. "Inżynieria i Budownictwo", nr 4/2008.
[23] Szydłowski R., Mieszczak M.: Gdzie jest granica smukłości sprężonych płyt stropowych? O projekcie i badaniach stropów sprężonych w budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Konferencja naukowo-techniczna "Konstrukcje sprężone KS2015", Kraków 2015.
[24] Szydłowki R., Mieszczak M.: Study of Application of Lightweight Aggregate Concrete to Construct Post-tensioned Long-span Slabs. Procedia Engineering, t. 172, January 2017.
[25] Szydłowski R., Łabuzek B.: Post-tensioned long-span slabs in projects of modern building construction: IOP Conference Series: Material Science and Engineering, 245 (2017) 022065.
[26] Szydłowski R., Kurzyniec K.: Wpływ gęstości lekkiego betonu kruszywowego na parametry wytrzymałościowe i użytkowe stropu płytowo-belkowego. "Inżynieria i Budownictwo" (w przygotowaniu do druku).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e45246a9-75a6-4e41-9e1e-ad47cdfd6065
Identyfikatory