Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e3b6c07b-8209-4a3f-8ee9-2ae55ae97bda

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Dachy zielone a gospodarka wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych

Autorzy Sobczyk, M.  Mrowiec, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of green roofs on rainwater management in urban areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem zastosowania ekstensywnych dachów zielonych na redukcję odpływu wód opadowych z terenów zurbanizowanych. Przy użyciu programu EPA SWMM5 przeprowadzono symulacje hydrodynamiczne dla opadów obliczeniowych (wzór Błaszczyka oraz IMGW) oraz dla zarejestrowanych rzeczywistych opadów nawalnych. Oddziaływanie dachów zielonych przedstawiono za pomocą dwóch parametrów: redukcji chwilowych maksymalnych natężeń przepływu i redukcji objętości odpływających ścieków opadowych.
EN The article presents the results of research on the influence of extensive green roofs to reduce stormwater runoff from urbanized areas. Using software EPA SWMM5 hydrodynamic simulations were performed for rainfalls calculated using IDF relationships (Błaszczyk and IMGW equations) and recorded rainfall events. The impact of green roofs is shown by two parameters: the reduction of the maximum instantaneous flow rates and reduction of the volume of the runoff.
Słowa kluczowe
PL kanalizacja deszczowa   dachy zielone  
EN green roofs   storm water drainage   storm water system  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2014
Tom Nr 9
Strony 80--82
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Sobczyk, M.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
autor Mrowiec, M.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Bibliografia
1. Błaszczyk P., Gospodarowanie wodami opadowymi w mieście. Główne problemy i kierunki, „Instal” nr 2/2010.
2. Graham P., Kim M., Evaluating the stormwater management benefits of green roofs through water balance modelling, Greening Rooftops for Sustainable Communities, Chicago, 29–30 May 2003.
3. Królikowska J., Królikowski A., Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, Wyd. Seidel-Przywecki, 2012.
4. Mrowiec M., Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odprowadzania wód opadowych, Wyd. Seidel-Przywecki 2008.
5. Mrowiec M., Rozwój systemów kanalizacyjnych w aspekcie przeciwdziałania zjawiskom powodzi miejskich, Wyd. Seidel-Przywecki, 2011.
6. www.epa.gov/nrmrl/wswrd/wq/models/swmm.
7. Guidlelines for Planning, wytyczne FLL – Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V., Construction and Maintenance of Green Roofing, Bonn 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e3b6c07b-8209-4a3f-8ee9-2ae55ae97bda
Identyfikatory