Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e38071f3-e6d1-48ae-aae7-4fb5a0ba7947

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Czynniki organizacyjno-ekonomiczne wpływające na realizację projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym

Autorzy Krilov, D. V. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Organizational and economic factors affecting the implementation of investment project in industrial enterprise
Języki publikacji RU
Abstrakty
PL W artykule omówiono teoretyczne i praktyczne podejścia określania czynników wpływu na skuteczność realizacji projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Przeanalizowano podejścia ukraińskich i zagranicznych autorów, a także dokonano identyfikacji, charakterystyki oraz klasyfikacji czynników organizacyjno-ekonomicznych, wpływających na kształtowanie i funkcjonowanie mechanizmu projektów inwestycyjnych.
EN The article is devoted to consideration of existing theoretical and practical approaches to the determination of factors influencing the efficiency of organizational-economic mechanism of the enterprise investment projects. Analyzed existing approaches of Ukrainian and foreign authors and a classification of the factors influencing the formation and functioning of organizational-economic mechanism of investment projects, which provides for the separation of the impacts on regulated and unregulated. Identify and describe the characteristics of the proposed classification.
Słowa kluczowe
PL czynniki zewnętrzne   czynniki wewnętrzne   mechanizmy organizacyjno-ekonomiczne   inwestycje   projekty inwestycyjne   kapitał inwestycyjny  
EN external factors   internal factors   organizational-economic mechanism   investment   investment projects   investment capital  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2016
Tom z. 93
Strony 299--308
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Krilov, D. V.
  • Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна
Bibliografia
1. Алексєєва Т.І. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку підприємства – суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності/Т.І. Алексєєва // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : збірник наукових праць. – 2013. – No. 7 (981). – С. 3–9.
2. Вовк М.В., Франчук І.Б. Організаційно-економічний механізм формування та забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств/ М.В. Вовк, І.Б. Франчук/ Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Економіка. – 2015. – Вип. 2(4). – Ч.2. – С. 62–66.
3. Гринчук Ю.С. Формування організаційно-економічного механізму відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств/Ю. С. Гринчук// Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2015. – Т. 21. – No. 2. – С. 245–250.
4. Демчук Н. Стратегічне планування та організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності харчових підприємств/Н. Демчук/Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2014. – Вип. 19(1). – С. 17–24.
5. Кіпіоро І.М. Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/І.М. Кіпіоро. – Умань: Уманський національний університет садівництва, 2015. – 235 с.
6. Лінчевська Н.М. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційно-інвестиційними процесами на газотранспортних підприємствах: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/Н.М. Лінчевська. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2015. – 256 с.
7. Лопатюк Р.І. Економічні механізми інвестування підприємств аграрної сфери: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/Р.І. Лопатюк. – Херсон: Міжнародний університет бізнесу і права, 2013. – 21 с.
8. Мармуль Л.О., Ксьонжик І.В. Інвестування інноваційного розвитку харчових і переробних підприємств : [монографія]/Л.О. Мармуль, І.В. Ксьонжик. – Миколаїв: МДАУ, 2011. – 153 с.
9. Пархомець М.К., Гудак В.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика: [монографія]/М. К. Пархомець, В. В. Гудак, – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 256 с.
10. Тесля С. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України/С. Тесля//Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 454–459.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e38071f3-e6d1-48ae-aae7-4fb5a0ba7947
Identyfikatory