Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e377d658-3ddf-4b36-9c20-a65e4abeae3c

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 8). Zasady prawidłowego wykonania i eksploatacji

Autorzy Gliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykułach z serii pt. „Miejscowa wentylacja wywiewna” zamieszczanych począwszy od nr 10/03 Rynku Instalacyjnego podano ogólne zasady projektowania tej wentylacji oraz omówiono obudowy wentylacyjne, ssawki i okapy. W kolejnych artykułach podawano przykłady różnych zastosowań miejscowej wentylacji wywiewnej. Obecnie poruszony zostanie problem właściwego zaprojektowania, wykonania i eksploatacji instalacji wentylacyjnej, w tym odciągów miejscowych.
Słowa kluczowe
PL wentylacja miejscowa wywiewna   ograniczenie emisji zanieczyszczeń   zanieczyszczenie powietrza   automatyzacja procesów   wentylacja   ssawy   okap wentylacyjny  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2004
Tom Nr 9
Strony 60--66
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Gliński, M.
Bibliografia
1. PN-EN 12599: 2002. Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL nr 5, Warszawa 2002.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).
8. Makowiecki J., Montaż i eksploatacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Arkady, Warszawa 1973.
9. Horstkotte K., Denzler H., Poradnik montera urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Instalator Polski, Warszawa 1999.
10. Praca z Azbestem, Fundacja Gosp. NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1994.
11. Targowski L., Wykonanie i odbiór instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wymagania, realizacja, zmiany w przepisach, Rynek Instalacyjny 9/2003, s. 40.
12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, Instalacje Sanitarne i przemysłowe, Arkady, Warszawa 1988.
13. Gliński M., Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 3). Ssawki i okapy. Rynek Instalacyjny 12/2003, s. 60.
14. Pykacz S., Kostyrko M., Witkowski K., Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, COBRTI INSTAL, Warszawa 1985.
15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 664).
16. Praca z azbestem. Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1994.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e377d658-3ddf-4b36-9c20-a65e4abeae3c
Identyfikatory