PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Model obliczeniowy pojazdu PRT z bocznym prowadzeniem w torze

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Computational model of lateral guided PRT vehicle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule poruszono kwestię przygotowania obliczeniowego modelu do badania dynamiki ruchu automatycznego pojazdu typu PRT (Personal Rapid Transit). Istotnym elementem pracy jest zaprezentowany model nominalny układu: tor-pojazd-pasażer, który zdefiniowano w oparciu o innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne układu jezdnego pojazdu PRT. Strukturę modelu nominalnegojak też parametry masowe i bezwładnościowe określono w oparciu o dane konstrukcyjne pojazdu, opracowanego w projekcie ECO-Mobilność, którego autor jest współtwórcą. Do generacji równań ruchu zaproponowano wykorzystanie środowiska symulacyjnego MBS (Multibody Systems), w tym program ADAMS/View. Opisany w pracy model, po zdefiniowaniu modelu toru i modelu obciążeń pozwoli na prowadzenie badań symulacyjnych obejmujących: analizę własności ruchowych pojazdu oraz analizę oddziaływań dynamicznych na człowieka. Tematyka podjęta przez autora, w zastosowaniu do pojazdów PRT, jest rzadko poruszana.
EN
This paper addresses the issue of modeling of a vehicle in an automatic transport PRT (Personal Rapid Transit). An important element of the work is nominal model of the system: track-vehicle-passenger, which is defined on the basis of innovative design solutions PRT vehicle chassis. The parameters of the nominal model as well as the segment masses, mass centers, and moments of inertia are defined on the basis of structural data of PRT vehicle developed in the project ECO-Mobility. The equations of motions were generated using MBS software (Multibody Systems):ADAMS/View. The presented model is prepared for simulation studies including an analysis of the vehicle’s handling characteristics and analysis of dynamic interactions with people.
Rocznik
Tom
Strony
129--154
Opis fizyczny
Bibliogr. 52 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
 • 1. Komisja Europejska, „BIAŁA KSIĘGA - Plan utworzeniajednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu,” KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela, 2011.
 • 2. „Ultra Global PRT - Heathrow T5,” Ultra Global, [Online]. Available: http://www.ultraglobalprt.com-/wheres-it-used/heathrow-t5/. [Data uzyskania dostępu: 02 01 2015].
 • 3. „Vectus Intelligent People Movers - Suncheon Bay Project, South Korea,” Vectus Ltd., [Online]. Available: http://www.vectusprt.com/EN/first-project/. [Data uzyskania dostępu: 02 01 2015].
 • 4. „2getthere B.V.- Projects - Masdar PRT,” 2getthere B.V., [Online]. Available: http://www.2getthere.eu/. [Data uzyskania dostępu: 09 01 2015].
 • 5. V.R. Vuchic, Urban Transit Systems and Technology, John Wiley & Sons, 2007.
 • 6. J. Anderson, „Control of Personal Rapid Transit Systems,” Telektronic, pp. 108-116, 1 2003.
 • 7. L. G. M. Castangia, „Modelling and simulation of a PRT network,” 2011. [Online]. Available: https://faculty.washington.edu/jbs/itrans/Castangia-Guala-WIT-Pisa-06-2011.pdf. [Data uzyskania dostępu: 03 01 2015].
 • 8. „ATRA Official Web Site - Papers,” Advanced Transit Association, [Online]. Available: http://www.advancedtransit.org/newsroom/papers/. [Data uzyskania dostępu: 02 01 2015].
 • 9. W. Choromański, W. Daszczuk, W. Grabski, J. Dyduch, M. Maciejewski i P. Brach, „Personal Rapid Transit (PRT) Computer Network Simulation and Analysis of Flow Capacity,” w Automated People Movers and Transit Systems 2013: Haifa Century of Automated Transit - Past, Present, and Future, 14th International Conference on Automated People Movers and Automated Transit Systems - Phoenix, Arizona, American Society of Civil Engineers, 2013, pp. 296-312.
 • 10. J. Gustafsson and S. Lennartsson, "VECTUS PRT CONCEPT AND TEST TRACK EXPERIENCE," in Automated People Movers 2009: Connecting People, Connecting Places, Connecting Modes, 12th International Conference on Automated People Movers - Atlanta, Georgia, American Society of Civil Engineers, 2009, pp. 389-402.
 • 11. D. J. Fothergill, „The Use of MBD Modelling Techniques in the Design and Development of a Suspension System,” 1 10 2008. [Online]. Available: http://altairatc.com/europe/presentations/session4/presentation_arrk_fothergill.pdf. [Data uzyskania dostępu: 03 01 2015].
 • 12. K. Zboiński, Nieliniowa dynamika pojazdów szynowych w łuku, Warszawa-Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2012.
 • 13. K. Zboiński, „Metodyka modelowania dynamiki pojazdów szynowych z uwzględnieniem zadanego ruchu unoszenia i jej zastosowania,” Politechnika Warszawska - Prace Naukowe Transport, tom 43, 2000.
 • 14. S. Iwnicki, Handbook of Railway Vehicle Dynamics, London: Taylor & Francis Group, 2006.
 • 15. T. D. Gillespie, Fundamentals of Vehicle Dynamics, Warrendale: Society of Automotive Engineers, 1992.
 • 16. M. Blundell i D. Harty, The Multibody Systems Approach to Vehicle Dynamics, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004.
 • 17. W. Choromański, J. Kowara i G. Dobrzyński, „Wybrane problemy projektowania i dynamiki pojazdów szynowych PRT,” Pojazdy szynowe, nr 2, pp. 1-5, 2009.
 • 18. W. Choromański and J. Kowara, "Zastosowanie technik MBS do badań symulacji pojazdów Personal Rapid Transit (PRT)," Acta mechanica et automatica, vol. 3, no. 1(7), pp. 30-32, 2009.
 • 19. W. Choromański i J. Kowara, „Wybrane zagadnienia modelowania transportu typu Personal Rapid Transit,” Politechnika Warszawska - Prace Naukowe Transport, tom 72 Badania elementów i systemów transportowych, pp. 5-24, 2010.
 • 20. W. Choromański i J. Kowara, „Modelowanie koła z poliuretanowym opasaniem w konstrukcji pojazdu PRT,” w Podstawy Konstrukcji Maszyn - kierunki badań i rozwoju, tom 1, Gdańsk, Politechnika Gdańska, 2011, pp. 74-83.
 • 21. W. Choromański i J. Kowara, „Zagadnienia modelowania pojazdu PRT w skali,” w Podstawy Konstrukcji Maszyn - kierunki badań i rozwoju, tom 3, Gdańsk, Politechnika Gdańska, 2011, pp. 366-373.
 • 22. M. Kozłowski, W. Choromański I J. Kowara, „Analysis of dynamic properties of the PRT vehicle-track system,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Sciences, tom 63, nr 3, p. 799-806, 2015.
 • 23. W. Choromański i J. Kowara, „The selected problems of computer aided design of PRT (Personal Rapid Transit) vehicles,” w mat. kon. Transport XXI wieku, Białowieża, Białowieża, 2010.
 • 24. W. Choromański and J. Kowara, "Modelling and Simulation of PRT Vehicle with Polyurethane Wheels," in Proceedings of IAVSD 2011 - 22nd International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, CD - volume I, Manchester, 2011, pp. 1-6.
 • 25. W. Choromański and J. Kowara, "PRT-Modeling and dynamic Simulation of Track and Vehicle," in Automated People Movers and Transit Systems 2011: From People Movers to Fully Automated Urban Mass Transit, 13th International Conference on Automated People Movers and Transit Systems - Paris, France, American Society of Civil Engineers, 2011, pp. 294-306.
 • 26. W. Choromański and J. Kowara, "Personal rapid transit vehicle with polyurethanse wheels - modelling and simulation issues," Archives of Transport, Vols. 27-28, no. 3-4, pp. 71-79, 2013.
 • 27. W. Choromański, G. Kamiński, B. Kamiński, J. Kowara i inni, „System Personal Rapid Transit - research, technology and development forecast for the XXI century,” w Materiały konferencyjne z seminarium Polsko-Chińskiego “Eco-Mobility - innovative technologies”, 16-17.06.2011 r., Warszawa, 2012.
 • 28. W. Choromański, I. Grabarek, J. Kowara and B. Kamiński, "Personal Rapid Transit - Computer Simulation Results and General Design Principles," in Automated People Movers and Transit Systems 2013: Haifa Century of Automated Transit - Past, Present, and Future, 14th International Conference on Automated People Movers and Automated Transit Systems - Phoenix, Arizona, American Society of Civil Engineers, 2013, pp. 276-295.
 • 29. M. Kozłowski, W. Choromański, J. Kowara, „Parametric sensitivity analysis of ATN-PRT vehicle (automated transit network - personal rapid transit),” Journal of Vibroengineering, tom 17, nr 3, p. 14361451, 2015.
 • 30. W. Choromański, „Symulacja i optymalizacja w dynamice pojazdów szynowych,” Politechnika Warszawska - Prace Naukowe Transport, tom 42, 1999.
 • 31. A. Balcerak, „Walidacja modeli symulacyjnych - źródła podstaw badawczych,” Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i materiały., tom 74, nr 15, pp. 27-44, 2003.
 • 32. W. Choromański i J. Kowara, „Opis rozwiązania struktury układu jezdnego pojazdu PRT,” w Ekomobilność. Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2015, pp. 72-79.
 • 33. ISO-8855:2011, Road vehicles - Vehicle dynamics and road-holding ability - Vocabulary, ISO (the International Organization for Standardization), 2011.
 • 34. SAE International, Vehicle Dynamics Terminology SAE J670:JAN 2008, Warrendale: Society of Automotive Engineers, Inc., 2008.
 • 35. W. Rubinowicz i W. Królikowski, Mechanika teoretyczna, Warszawa: PWN, 1998.
 • 36. M. Nader, „Modelowanie i symulacja oddziaływania drgań pojazdów na organizm człowieka,” Politechnika Warszawska - Prace Naukowe Transport, tom 46, 2001.
 • 37. A. Batogowska, Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Warszawa: Instytut wzornictwa przemysłowego, 1994.
 • 38. [PN-ISO-7176-11:1998, Wózki inwalidzkie - Manekiny do badań, 1998.
 • 39. W. Choromański i J. Kowara, „Modelowanie przykładowych rozwiązań wózków inwalidzkich z opcją pokonywania przeszkód,” w Transport osób niepełnosprawnych - wózki innowacyjne dla osób z upośledzonym układem ruchowym, Warszawa, OWPW, 2009, pp. 58-86.
 • 40. G. Dobrzyński, Synteza własności mechatronicznego wózka inwalidzkiego jako elementu systemu transportu osób niepełnosprawnych (rozprawa doktorska), Warszawa: OWPW, 2012.
 • 41. J. Kowara, Badania symulacyjne własności ruchowych pojazdu i oddziaływań dynamicznych na pasażerów w systemie indywidualnego transportu typu PRT (rozprawa doktorska), Warszawa: OWPW, 2015.
 • 42. S. Orzełowski, Budowa podwozi i nadwozi samochodowych, Warszawa: WSiP, 1969.
 • 43. Z. Osiński, Tłumienie drgań mechanicznych, Warszawa: PWN, 1979.
 • 44. „CONTACT Vollebregt & Kalker's rolling and sliding contact model,” VORtech b.v., [Online]. Available: http://www.kalkersoftware.org/. [Data uzyskania dostępu: 20 01 2015].
 • 45. W. Luty, „Analiza wpływu ogumienia na zachowanie się samochodu w warunkach testów drogowych typu otwartego,” w: Analiza wpływu ogumienia nowych konstrukcji na bezpieczeństwo samochodu w ruchu krzywoliniowym, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2009, pp. 39-55.
 • 46. H. B. Pacejka i E. Bakker, „THE MAGIC FORMULA TYRE MODEL,” Vehicle System Dynamics, tom 21, nr Supplement 001, pp. 1-18, 1992.
 • 47. M. Blundell i D. Harty, „Intermediate tyre model for vehicle handling simulation,” Journal of Multi-Body Dynamics, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, tom 221, nr K1, pp. 41-62, 2007.
 • 48. G. Gim, Vehicle Dynamic Simulation with a Comprehensive Model for Pneumatic Tires (Ph.D. Thesis - advisor P.E.Nikravesh), University of Arizona, 1988.
 • 49. Using tire statement, MSC Software Corporation, 2005.
 • 50. E. Fiala, „Seitenkrafte am rollenden Luftreifen,” VDI-Zeitschrift, tom 96, nr 973, 1964.
 • 51. Adams/Solver statement, MSC Software Corporation, 2005.
 • 52. Current user documentation: - MD Adams 2010 (User’s Guide and ADAMS/Tire User’s Manual), Mechanical Dynamics, Inc. (MDI).
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e3530d88-b566-46bd-992e-a4ec8ead2d2d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.