Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e34e7daf-f22b-4cbc-ba46-101e38416d92

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Modelowanie charakterystyki prędkości jednostki ze śrubami nastawnymi na podstawie wyników badań

Autorzy Polanowski, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modeling of the Speed Characteristic of the Ship with the Control Pitch Propellers Based on Research Results
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono proces i wyniki wyłaniania modelu charakterystyki napędowej prędkości dla dwuwałowej jednostki ze śrubami nastawnymi. Sformułowano trzy postacie modeli charakterystyk: wielomian potęgowy budowany metodą aproksymacji krokowej, wielomian potęgowy drugiego stopnia stosowany wprost, wielomian potęgowy drugiego stopnia budowany krokowo, wielomian (jednomian) o potęgach rzeczywistych. Modele liczbowe wyłoniono metodą najmniejszych kwadratów, kierując się minimum sum kwadratów odchyleń. W wyniku odrzucenia trzech punktów jako nadmiernie odchylających się wykonano obliczenia także dla zbioru dwunastopunktowego. Następnie oszacowano zachowanie się modeli w punktach brzegowych, którymi są zerowe nastawy, zerowe prędkości obrotowe i zerowe prędkości jednostki. W wyniku przeprowadzonych analiz uznano, że właściwym modelem może być model o potęgach rzeczywistych, a kolejnym modelem – wielomian potęgowy budowany metodą krokową.
EN The paper presents the process and results of selecting the speed drive characteristics model for a two-shaft ship with control pitch propellers. Three forms of models of characteristics were formulated: a polynomial created by the stepwise approximation method, a second degree power polynomial applied directly, a second degree power polynomial built stepwise, a polynomial (monomial) with real powers. Numerical models were determined using the least-squares method, guided by the minimum sum of squared deviations. As a result of rejecting the three points as excessively deviating, calculations were also made for the twelve-point set. Next, the behavior of the models at the boundary points, which are zero pitch, zero revolution and zero speeds of the ship, were estimated. As a result of the conducted analyses, it was recognized that the right model may be a model with real powers, and the next model is a power polynomial built using a stepwise method.nsport of a two-phase mixture was also discussed.
Słowa kluczowe
PL jednostka pływająca   charakterystyka napędowa prędkości   badania morskie   modelowanie charakterystyki  
EN vessel   speed drive characteristic   marine research   characteristic modeling  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2018
Tom nr 108
Strony 103--114
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Polanowski, S.
Bibliografia
[1] Giernalczyk, M., Górski, Z., 2011, Siłownie okrętowe, cz. I, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
[2] Polanowski, S., Czyż, S., 1979, Charakterystyki układu ruchowego ORP „Hydrograf”. Sprawozdanie z badań, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej w Gdyni, Instytut Technicznej Eksploatacji Okrętów, Gdynia.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e34e7daf-f22b-4cbc-ba46-101e38416d92
Identyfikatory
DOI 10.26408/108.09