Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e346f96b-c9a6-48c3-81fc-21996e5bee88

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Analiza systemu informacyjno-decyzyjnego zarządzania środowiskiem w Unii Europejskiej

Autorzy Szafraniec, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the EU environmental management decision-making information system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano istotę procesów podejmowania decyzji w zarządzaniu środowiskiem. Opisano system informacji o środowisku funkcjonujący w Unii Europejskiej, jako głównego źródła informacji i wiedzy wspierającego podejmowanie decyzji w zarządzaniu środowiskiem. Podano przykłady kategorii informacji, które mogą stać się podstawą do podejmowania działań doskonalących w tym obszarze.
EN In this article the main issues of environmental management decision-making processes was presented. The main functions of the environmental information system in the European Union as the main source of information and knowledge to support decision-making in environmental management was discussed. There were presented examples of information categories that may be used for undertaking decisions of activity to improve performance in this area.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie środowiskiem   system informacyjno-decyzyjny   system informacji o środowisku  
EN environmental management   decision-making information system   environmental information system  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 201--213
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Szafraniec, M.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, Marek.Szafraniec@polsl.pl
Bibliografia
1 Air quality in Europe – 2014 report. European Environment Agency, Dania 2014.
2 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska.
3 Dyrektywa 2007/2/WE ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
4 European Union emission inventory report 1990-2013 under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP), EEA Technical Report, European Environment Agency, Dania 2015.
5 J. Kisielnicki, J. Turyna. Decyzyjne systemy zarządzania. Warszawa: Difin, 2012.
6 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wprowadzenia wspólnego systemu informacji o środowisku (SEIS), Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2008.
7 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r (Dz. U., 2003, nr 78, poz. 706).
8 Materiały zamieszczone na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska – Pobrano z: http://www.eea.europa.eu. [Dostęp: 01.06.2015].
9 B. Poskrobko. Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: PWE, 2007.
10 T. Sullivan. „Evaluating Environmental Decision Support Tools”. Brookhaven National Laboratory, 2002.
11 Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane. Ogólnodostępna Platforma Informacji. Pobrano z: http://opitpp.orsip.pl. [Dostęp: 01.06.2015].
12 M. Szafraniec. „Problematyka rozwoju systemów informacyjnych w kontekście zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 62, 2012.
13 M. Szafraniec. „Problematyka wspomagania decyzji w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw”. Logistyka, nr 6, 2014.
14 M. Szafraniec. „Wspomaganie procesu transferu wiedzy w opracowywaniu ekoinnowacji technicznych”. R. Knosala (red). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t.2. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP, 2015.
15 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e346f96b-c9a6-48c3-81fc-21996e5bee88
Identyfikatory