PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Cross-border rescue as a form of international cooperation and integration as well as a remedy in the process of ensuring societal security – selected aspects of organization of coss-border rescue operations

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ratownictwo transgraniczne jako forma współpracy i integracji międzynarodowej oraz środek w procesie zapewniania bezpieczeństwa powszechnego – wybrane aspekty organizacji transgranicznych działań ratowniczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Currently societal security is an area associated with a wide range of threats, and the elimination of their sources or minimising their adverse effects requires fast and efficient rescue interventions. Ensuring security is one of basic obligations of democratic states, which organize and maintain various emergency entities for this purpose. The article presents an analysis of possibilities of a cross-border view on the issue of ensuring societal security in border areas and throughout the entire territory of a country, in particular regarding the possibility of undertaking international cooperation in organizing rescue operations using the forces and resources of other countries. The main focus was on identifying threats to societal security in border areas and on the remaining territory of countries in which the resources of other countries could be involved. Possible areas and dimensions of rescue cooperation were presented, as well as potential problems in organizing emergency operations were identified and possibilities of solving them were indicated.
PL
Współczesne bezpieczeństwo powszechne to dziedzina kojarzona z szeroką gamą zagrożeń, których likwidowanie źródeł lub ograniczanie negatywnych skutków wymaga szybkich i sprawnych interwencji ratowniczych. Zapewnianie bezpieczeństwa należy do podstawowych obowiązków demokratycznych państw, które w tym celu organizują i utrzymują różnorakie podmioty ratownicze. W artykule przedstawiono analizę możliwości transgranicznego spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych, jak i na całym terytorium państwa, w szczególności w zakresie możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy w organizowaniu akcji ratowniczych (ratunkowych) z użyciem sił i środków innych państw. Głownie skupiono się na identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych i na pozostałej części terytorium państwa, w których likwidacji mogłyby być angażowane zasoby innych państw. Przedstawiono możliwe sfery i płaszczyzny współpracy ratowniczej, a także zidentyfikowano potencjalne problemy w organizowaniu działań ratowniczych oraz wskazano możliwości ich rozwiązywania.
Rocznik
Strony
193--220
Opis fizyczny
Bibliogr. 42 poz.
Twórcy
autor
 • WSPiA University of Rzeszów
Bibliografia
 • [1] Ziobro J., Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Sprawność systemu – determinanty diagnoza koncepcja doskonalenia. Część 2, Difin, Warsaw 2020
 • [2] Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Księgarnia F. Hoesicka, Warsaw 1921.
 • [3] Gulczyński M., Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Alma Mer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
 • [4] Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski (ed.), AON, Warsaw 2008.
 • [5] Sobas M., Podjęcie medycznych czynności ratunkowych względem małoletniego “Roczniki Administracji i Prawa” 2018, No. XVIII(2).
 • [6] Act of 8 September 2006 on State Medical Rescuing (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2006 No. 191 item 1410, as later amended).
 • [7] Act of 24 August 1991 on fire protection (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 1991 No. 81 item 351, as later amended).
 • [8] Zieliński K.R., Ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe, Difin, Warsaw 2017.
 • [9] Wiśniewski B., Prońko J., Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.
 • [10] Ziobro J., Lubiewski P., Podstawowe problemy powszechności zagrożeń dla ludzi i środowiska [in:] B. Wiśniewski (ed.), Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, Vol. III, SGSP, Warsaw 2018.
 • [11] Kuc B.R., Ścibiorek Z., Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warsaw 2013
 • [12] Dobrzański G., Ochrona środowiska przyrodniczego, G. Dobrzański (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2008.
 • [13] Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warsaw 2005.
 • [14] Prońko J., Kielin J., Wojtasiak B., Model reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego, “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2016, No. 1.
 • [15] Ziobro J., Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Part 1, Difin, Warsaw 2019.
 • [16] https://www.gov.pl/web/mswia/podmioty-uprawnione-do-wykonywania-zadan-ratownictwa-gorskiego-i-wodnego (download: 3.03.2020).
 • [17] Rysz S.J., Ostrzeganie alarmowanie powiadamianie ratunkowe, Difin, Warsaw 2017
 • [18] Gromek P., W sieci ratownictwa, SGSP, Warsaw 2018.
 • [19] Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Wolters Kluwer, Warsaw 2004.
 • [20] https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en (download: 03.03.2020).
 • [21] Communication of the Commission to the European Parliament, the Council and the Committee of the Regions, Strengthening the EU disaster management: rescEU – solidarity and responsibility, Brussels, 23.11.2017 COM(2017) 773, final, s. 1–3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52017DC0773 (download: 3.03.2020).
 • [22] Decision of the European Parliament and of the Council (EU) 2019/420 of 13 March 2019 amending decision No. 1313/2013/UE on the European Union Civil Protection Mechanism (Dz.U.UE.L.2019.77I.1).
 • [23] Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, PZWL, Warsaw 2012.
 • [24] https://www.fakt.pl/hobby/ksiazki/508-alarm-jak-zostal-uratowany-alojzy-piontek- piatek-katastrofa-w-kopalni-rokitnica/pnl2136 (download: 29.01.2020).
 • [25] Ziobro J., Wybrane aspekty współpracy oraz współdziałania organów i podmiotów w procesie zapewniania bezpieczeństwa powszechnego [in:] B. Wiśniewski (ed.), Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, Vol. II, SGSP, Warsaw 2017, p. 26.
 • [26] Act of 23 January 2009 on the voivode and government administration in a province (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2009 No. 31 item 206, as later amended).
 • [27] Act of 5 June 1998 on county self-government (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 1998 No. 91 item 578, as later amended).
 • [28] Agreement concluded by and between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Slovak Republic on cooperation and mutual cooperation during catastrophes, natural calamities and other serious events, drawn up un Bratislava on 24 January 2000.
 • [29] Agreement concluded by and between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Russian federation on cooperation in the scope of preventing industrial disasters, natural disasters and the elimination of their consequences, drawn up in Warsaw on 25 August 1993.
 • [30] Agreement concluded by and between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Federal Republic of Germany mutual help in the event of catastrophes, natural disasters and other extraordinary events, drawn up in Warsaw on 10 April 1997.
 • [31] Prońko J., Współpraca w obszarze bezpieczeństwa [in:] K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek (red.), Współczesne postrzeganie bezpieczeństw, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007, pp. 32–33.
 • [32] http://www.szpitalslubice.pl/1-aktualnosci,page-4 (download: 30.01.2020).
 • [33] Devised on the basis of an interview with Jakub Dąbrowski, rescuer in the Bieszczady Team of GOPR, on 29 January 2020.
 • [34] Cooperation agreement concluded between Horska Zachranna Sluzba and the Tatra Volunteer Search and Rescue, concluded in Zakopane on 17 June 2004.
 • [35] Framework agreement on provision of aviation technique on the montane area concluded by the Tatra Volunteer Search and Rescue and Horska Zachranna Sluzba statna rozpoctova organizacia, concluded in Horny Smokovec on 21 February 2016.
 • [36] Pursuant to information obtained in the International Office (BWM) of KG PSP on 5 February 2020.
 • [37] Draft of methodological instruction for fire protection units participating in mutual assistance of the Republic of Poland and the Republic of Slovakia – submitted for approval to the Slovak party in 2019.
 • [38] Rescue plan for provision of cross-border assistance for the Lower Silesian Provice and the Hradec Kralove Region, approved on 25 September 2019.
 • [39] Atatchment No. 1 Rescue plan for provision of cross-border assistance for the Lower Silesian Provice and the Hradec Kralove Region.
 • [40] Data of KCKRiOL KG PSP.
 • [41] Data of KW PSP in Wrocław.
 • [42] Wiśniewski B. (ed.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, WSPol, Szczytno 2011.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e331050d-36dd-481a-a57e-95c7fc4b774b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.