Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e2fe37fc-8da3-446a-8389-1311ab69f6fc

Czasopismo

Chemistry, Environment, Biotechnology

Tytuł artykułu

Homeopatia. Cz. 1

Autorzy Chrząstek, L.  Dondela, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Homeopathy. Pt. 1
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Homeopatia to metoda medycyny niekonwencjonalnej polegająca na podaniu osobie chorej substancji w bardzo małych dawkach, która u zdrowego człowieka mogłaby wywołać objawy zbliżone do występujących u chorego. Przez społeczeństwo jest niesłusznie postrzegana jako ziołolecznictwo, aromaterapia, a nawet organoterapia. Stosowane w homeopatii leki są bezpieczne i łatwe w użyciu. Substancje lecznicze używane w preparatach homeopatycznych przygotowywane są według zasad rozcieńczania i wstrząsania. Do głównych zasad homeopatii klasycznej należy m.in. prawo prawdopodobieństwa, energia życiowa, indywidualizm, minimalna dawka substancji leczniczej. Preparaty homeopatyczne sporządza się z naturalnych składników, w tym przede wszystkim z surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego. Również patologiczne wydzieliny zwierząt i ludzi znalazły zastosowanie w homeopatii. Wśród surowców roślinnych w kosmetykach homeopatycznych można spotkać: arnikę górską, aloes, czy rumianek pospolity. Preparaty zawierające surowce pochodzenia zwierzęcego otrzymywane są głównie poprzez użycie całych ich produktów i wydzielin (jad węży, produkty pszczele). Natomiast świat mineralny dostarcza różnych związków takich jak: sól morska, glinki, pierwiastki (złoto, srebro, selen, krzem itp.) i inne.
EN Homeopathy is a branch of alternative medicine. In this patient is given a substance in a very small doses. This doses have therapeutic action on a patient whereas it can be harmful for a health person and could cause the symptoms similar to the ill. Homeopathy is wrongly interpreted as herbalism, aromatherapy and also organotherapy. Medicines used in homeopathy are safe and easy to administer by the patient. Therapeutic substances used in homeopathic remedies are prepared according to rules of dilution and shaking. Main rules of classical homeopathy are: the law of probability, vital energy, individualism, minimum dose of therapeutic substance. Homeopathic medicines are made of natural components, mainly raw materials coming from plants, animals and minerals. Also pathological secretions of animals and people are used in homeopathy. Among plants in homeopathic cosmetics are used: mountain arnica, aloe, chamomile. Medicines containing animal components are received from all their products and secretions (snake venom, bee’s products). Raw materials of minerals provides different compounds as: sea salt, clays, elements like: gold, silver, selenium, silicon and others.
Słowa kluczowe
PL homeopatia   nozody   sarkody   prawo prawdopodobieństwa   energia życiowa   indywidualizm   minimalna dawka substancji leczniczej  
EN homeopathy   nosodes   sarcodes   law of probability   vital energy   individualism   minimum dose of therapeutic substance  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Chemistry, Environment, Biotechnology
Rocznik 2014
Tom Vol. 17
Strony 21--42
Opis fizyczny Bibliogr. 46 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Chrząstek, L.
  • Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Akademia im. Jana Długosza, 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 13/15, Polska
autor Dondela, B.
  • Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Akademia im. Jana Długosza, 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 13/15, Polska
Bibliografia
[1] S. Janicki, J. Krysiński, D. Patryka, Leki homeopatyczne: Postacie i zasady sporządzania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.
[2] J. Jouanny, J. Crapanne, H. Dancer, J. Masson, Leczenie homeopatyczne, tom 1, DAIMONION, Lublin, 1998.
[3] M. Singh Jus, Podróż choroby, Techgraf, Łańcut, 2000.
[4] R. Hayfield, Homeopathy. A practical guide to everyday health care, Gaia Books Limited, London, 1994.
[5] B. Wasilewski, J. Czelej, Leksykon leków homeopatycznych, Split Trading, Warszawa, 1994.
[6] P. Chatys, Lekarz, 2005, 12, 10-11.
[7] B. Figura, Świat Farmacji, 2009, 11, 24-25.
[8] M. Zboralska-Piesto, Dermatol. Kosmetol. Prakt., 2007, 2, 87-88.
[9] K. Zamiara, Farm. Pol., 2010, 66, 495-497.
[10] J. Jambor, M. Horoszkiewicz-Hassan, A. Krawczyk, Wiad. Ziel., 2002, 44, 6-8.
[11] R. Glinka, J. Góra, Związki naturalne w kosmetyce, Biblioteka Salonu i Elegancji – Cosmetik International, Warszawa, 2000.
[12] R. Czerpak, A. Jabłońska-Trypuć, Roślinne surowce kosmetyczne, MedPharm Polska, Wrocław, 2008.
[13] M. Kowalska, Homeopatia Pol., 2003, 14, 10-12.
[14] D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin, Y. Saint-Jean, Homeopatyczna Materia Medica, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005.
[15] R. Czerpak, A. Jabłońska-Trypuć, Surowce kosmetyczne i ich składniki, MedPharm Polska, Wrocław, 2008.
[16] A. Jabłońska-Trypuć, R. Farbiszewski, Sensoryka i podstawy perfumerii, MedPharm Polska, Wrocław, 2008.
[17] K. Jędrzejko, B. Kowalczyk, B. Bacler, Rośliny kosmetyczne, TEKST, Katowice, 2007.
[18] T.L. Ming, Acta Bot. Yunnan., 1992, 14, 115-132.
[19] A. Gajos, Świat Farmacji, 2010, 5, 39-40.
[20] B. Peters, Kosmetyka, REA, Warszawa, 2009.
[21] R. Glinka, Pol. J. Cosmetol., 1999, 3, 217-228.
[22] D. Stasytyte-Buneviciene, Pol. J. Cosmetol., 2003, 3, 193-197.
[23] J. Mroczek, Panacea, 2007, 3, 21-23.
[24] J.M. Van Rijsbergen, SOFW Journal, 2000, 126, 18-23.
[25] B. Kędzia, E. Hołderna-Kędzia, Post. Fitoter., 2006, 4, 213-222.
[26] W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, VOLUMED, Wrocław, 1999.
[27] M. Guillot-Mariaud, Homeopatia Pol., 2009, 72, 33-38.
[28] M. Zdziebko-Zięba, Kosmet. Kosmetol., 2009, 84, 22-23.
[29] M. Batory, K. Bąkowicz-Mitura, Pol. J. Cosmetol., 2009, 12, 238-250.
[30] J. Żwawiak, L. Zaprutko, Kosmet. Kosmetol., 2007, 70, 10-13.
[31] A. Markiewicz, B. Jachymska-Sarbak, Z. Sarbak, Pol. J. Cosmetol., 2009, 12, 85-94.
[32] I. Wawer, Med. Estet., 2008, 4, 22-28.
[33] S. Halevy, H. Giryes, M. Friger, N. Grossman, Z. Karpas, B. Sarov, S. Sukenik, Isr. Med. Assoc. J., 2001, 3, 828-832.
[34] G. Schwarz, Leki i kosmetyki z morskiej apteki, AMBER, Warszawa, 2003.
[35] R. Żelazowska, K. Pasternak, Bromatol. Chem. Toksykol., 2007, 11, 205-209.
[36] A.J. Szymańska, M. Sala, Pol. J. Cosmetol., 2002, 4, 260-268.
[37] M. Molski, Chemia piękna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.
[38] E. Budzisz, Pol. J. Cosmetol., 2006, 9, 212-221.
[39] I. Kostova, Anti-Cancer Agent Med. Chem., 2006, 6, 19-32.
[40] S.X. Xian, Pol. J. Cosmetol., 1998, 3, 137-141.
[41] M. Glinka, Pol. J. Cosmetol., 2001, 2, 105-114.
[42] K. Krzysztoszek, Kosmetol., 2005, 1.
[43] M. Glinka, Pol. J. Cosmetol., 1998, 1, 49-51.
[44] S.X. Xian, Z. Lei, L.S. Bao, Pol. J. Cosmetol., 1998, 2, 87-91.
[45] M. Zdziebko-Zięba, Kosmet. Kosmetol., 2008, 79, 16-17.
[46] R. Czerpak, A. Jabłońska-Trypuć, Pol. J. Cosmetol., 2008, 11, 9-24.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e2fe37fc-8da3-446a-8389-1311ab69f6fc
Identyfikatory