Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e26f9b8d-102f-4ec3-a796-e7049202b2c8

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Gradienty wytrzymałości betonu w posadzkach przemysłowych

Autorzy Stawiski, B. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Concrete strength gradients in industrial floors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jako główne kryterium jakości betonu towarowego, produkowanego w wytwórniach betonu, przyjmowana jest jego klasa wytrzymałości. Z mieszanki betonowej może być wyprodukowany element betonowy o wytrzymałości daleko odbiegającej od sugerowanej klasy. Celem badań było określenie, w jakim stopniu założenie o jednorodności betonu w elemencie nie dotyczy przemysłowych posadzek betonowych. Badania wykonywano na odwiertach rdzeniowych, pobranych z sześciu posadzek w różnych rejonach kraju. Stosowano metodę ultradźwiękową z wykorzystaniem głowic o punktowym kontakcie z materiałem i metodę niszczącą. Badania wykazały, że wierzchnia warstwa posadzek o grubości 5 – 8 cm od powierzchni jest bardzo osłabiona. Największy niedobór wytrzymałości występuje w strefie najbardziej narażonej na obciążenia i na ścieranie. Badano posadzki utwardzane i nieutwardzane, rozwarstwione i nierozwarstwione. Wykazano, że założenie o jednorodności betonu w posadzkach jest błędne. Zaproponowano, aby jakość betonu w posadzkach była charakteryzowana nie tylko klasą, lecz także gradientem wytrzymałości. Dopuszczalny mógłby być gradient 1,0 MPa/cm.
EN Strength class is accepted as the main criteria of quality for ready-mixed concrete produced in concrete-making plants. Using the concrete mix, a concrete element with strength considerably differing from the suggested class can be produced. The objective of the conducted tests was to determine to what extent the assumption about homogeneity of concrete in the element is not applicable to industrial concrete floors. The tests were performed on core boreholes, taken from six floors made in various regions of the country. The ultrasound method with heads ensuring spot contact with the material and destructive method were used. The tests showed that the surface layer of the floors, thickness 5-8 cm from the top, is very weakened. The biggest loss of strength occurs in the zone most exposed to loads, to abrasion. Cured and uncured, stratified and nonstratified layered floors were tested. It was proven that the assumption about homogeneity of concrete in the floors is incorrect. It was proposed that the quality of concrete in floors should be characterized not only using class but also strength gradient. Gradient of 1.0 MPa/cm could be acceptable.
Słowa kluczowe
PL posadzka przemysłowa   posadzka betonowa   jednorodność materiału   wytrzymałość   zmienność wytrzymałości   gradient wytrzymałości   badanie ultrasonograficzne  
EN industrial floor   concrete floor   material homogeneity   strength variability   strength gradient   ultrasonic testing  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 11
Strony 22--24
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Stawiski, B.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, stawiski@op.pl
Bibliografia
[1] Czarnecki Lech. 2008. „Posadzki przemysłowe – temat stale aktualny”. Materiały Budowlane (9):.
[2] Dymidziuk Barbara. 2010. „Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe cz. I, cz. II”. Nowoczesne Hale (1) i (2).
[3] Guide for Concrete Floor and Slab Construction, ACI 302.1R-80, American Concrete Institute, P. O. Box 19150, Detroit, Michigan 48219.
[4] Hajduk P. 2013. Projektowanie podłóg przemysłowych. Warszawa. PWN.
[5] PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach Cz. 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.
[6] PN-EN 13791 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych.
[7] PN-EN 206-1 – Beton Cz. 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[8] Stawiski Bohdan. 2009. Ultradźwiękowe badania betonów i zapraw głowicami punktowymi. Seria: Monografie. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
[9] Stawiski Bohdan. 2012. „The heterogeneity of mechanical properties of concrete in formed constructions horizontally”. Archives of Civil and Mechanical Engineering vol. 12 (1): 90 – 94.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e26f9b8d-102f-4ec3-a796-e7049202b2c8
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.11.09