Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e23dee9c-aeb1-494b-b474-da47afc2f345

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej

Autorzy Kołodziejski, H.  Wyszomirski, O. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of EU aid in the public transport on the example of the Gulf of Gdansk Metropolis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwój i funkcjonowanie transportu miejskiego w dużym stopniu zależą od wyboru polityki transportowej przez samorząd terytorialny oraz od sposobu realizacji tej polityki. Najczęściej dąży się do realizacji tzw. polityki zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego. Działania w tym zakresie wymagają realizacji inwestycji umożliwiających zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców. Unijne środki pomocowe powinny stanowić fundament finansowania tych inwestycji. Przykład Metropolii Zatoki Gdańskiej pokazuje, że jest możliwa absorpcja tych środków, a w rezultacie możliwe jest również zapewnienie obsługi transportowej mieszkańcom na pożądanym przez nich poziomie.
EN Development and operation of urban transport in a large extent depend on the choice of transport policy by the local government and on the way it is implemented. Most often it is attempted to implement so-called the policy of sustainable development of the urban transport. Activities in this field require the investments in order to meet the transport needs of the residents. EU aid should form the basis of financing of these investments. The example of the Gulf of Gdansk Metropolis shows that it is possible to absorpt these funds and, consequently, it is also possible to provide the transport service to the people on the level which they desire.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   transport miejski   Metropolia Zatoki Gdańskiej   transport metropolitalny   pomoc unijna  
EN public transport   urban transport   Metropolis of Gdansk Bay   metropolitan transport   EU aid   EU funds  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 4
Strony 24--30
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il., tab.
Twórcy
autor Kołodziejski, H.
  • Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
autor Wyszomirski, O.
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
[1] Abrantes P., Impact of the economic crisis on public transport demand and investment : a reflection, „Public Transport International" 2009, nr 3.
[2] Castells М., Local and Global: Cities in the Network Society, „Journal of Economic and Social Geography'' 2002, nr 93 (5).
[3] Dudek М., Szynowa komunikacja zbiorowa jako czynnik rozwoju miasta i aglomeracji, „Przegląd Komunikacyjny" 2011, nr 1-2.
[4] Friedberg J., W metropoliach metro nie musi być lepsze od tramwaju, „Przegląd Komunikacyjny" 2010, nr 4-6.
[5] Gługiewicz Z. (red.), Gospodarowanie w transporcie miejskim, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1994.
[6] http ://www.mrr.gov.pl/ (dostęp z dnia 30.09.2013 г.).
[7] http://www.pkm-sa.pl/ (dostęp z dnia 30.09.2013 г.).
[8] Janecki R., Krawiec S., Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej, „Transport Miejski i Regionalny" 2009, nr 1.
[9] Janecki R., Krawiec S., Stymulowanie rozwoju transportu w polskich regionach przez środki finansowe Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013, „Transport Miejski i Regionalny" 2007, nr 9.
[10] Kemar, Z., Trendy w doskonaleniu transportu zbiorowego w miastach na podstawie doświadczeń zagranicznych, „Transport Miejski" 2001, nr 5.
[11] Uchwała Nr 604/XXVI/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej strategii rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020 (http://www.woj-pomorskie.pl/ - dostęp z dnia 30.09.2013 r.).
[12] Uchwała Nr IX/182/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gdyni (http://www.gdynia.pl/ - dostęp z dnia 30.09.2013 r.).
[13] Uchwala Nr XVII/366/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju transportu publicznego w Gdyni" (http://www.gdynia.pl/ - dostęp z dnia 30.09.2013 r.).
[14] Uchwała Nr XXVI/841/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Transportu Publicznego (http://www.gdansk.pl/ - dostęp z dnia 30.09.2013 r.).
[15] Witkowski J., Rodawski B., Kołakowski Т., Uproszczona metodyka diagnozowania popytu i jakości transportu zbiorowego w dużych aglomeracjach miejskich, „Transport Miejski i Regionalny" 2011, nr 2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e23dee9c-aeb1-494b-b474-da47afc2f345
Identyfikatory