Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e21e4277-b929-458c-9834-9312fae360bc

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena wybranych przepisów ustawy : prawo o ruchu drogowym

Autorzy Olejnik, K.  Woźniak, G.  Nowacki, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road traffic act : evaluation of selected provisions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono problematykę kontroli kierujących w zakresie zawartości alkoholu oraz skutków z tym związanych dla systemu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono liczby przeprowadzonych kontroli kierujących, u których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości i wypadków z ich udziałem. Zaproponowano rozważenie wprowadzenia zmian w celu bardziej efektywnego wykorzystania nakładów dotychczas ponoszonych. Omówiono i oceniono również potrzebę zmiany obowiązujących praktyk i przepisów w zakresie obowiązującego formularza dowodu rejestracyjnego.
EN Impact of the control for the driver's alcohol content and its impact on the security of the road traffic system is analyzed. Data shows number of controls for the driver's alcohol content with exceeded permissible value and road accidents involving them. Some changes are proposed in order to optimize the use of expenditures previously incurred. Additionally the need to change existing practices and legislation in force for the vehicle registration document is evaluated.
Słowa kluczowe
PL kierujący   zawartość alkoholu   dowód rejestracyjny   przegląd techniczny  
EN driver   alcohol content   vehicle registration document   technical inspection  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 126--129
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Olejnik, K.
  • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, 45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 31, k.olejnik@po.opole.pl
autor Woźniak, G.
autor Nowacki, G.
Bibliografia
1. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, AUTOBUSY - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2011, nr 10.
2. http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
3. http://www.info.clicktrans.pl/alkohol-a-wypadki-drogowe-czyli-raportu-who-cz-1/
4. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce. AUTOBUSY - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 10.
5. Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie - założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych. AUTOBUSY - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 10.
6. Ustawa Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 1137 z póź. zm.).
7. www.policja.pl/pol/tagi/627,wypadki-drogowe.html
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e21e4277-b929-458c-9834-9312fae360bc
Identyfikatory