Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e20c3754-d382-4add-aa8e-6556844acb26

Czasopismo

Modelling and Optimization of Physical Systems

Tytuł artykułu

Connection between the defect shape and stresses, which cause it in the bundle of sheets being cut on guillotines

Autorzy Kaczmarczyk, J.  Gąsiorek, D.  Mężyk, A.  Skibniewski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zależność pomiędzy kształem defektu a wywołującymi go naprężeniami w pakietach blach ciętych na gilotynach
Konferencja International Seminar of Applied Mechanics (11 ; 08-10.06.2007 ; Wisła, Polska)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the work, the modelling of arising defects in an established cutting process of a bundle of aluminium sheets by a guillotine is presented. The cause for taking up such research is random occurring of vertical scratches in cross section of a cutting bundle of sheets. In the paper, several physical models helpful in analysis of bundles behaviour in an established cutting process and in observation of accompanying phenomena were set up. The carried out numerical simulations encompass linear and nonlinear static strength analysis based on the finite element method.
PL W pracy przedstawiono modelowanie powstawania defektów w ustalonym procesie cięcia pakietów aluminiowych blach na gilotynach, przyczyną podjęcia takich badań jest losowe pojawianie się pionowych rys w przekroju poprzecznym pakietu przecinanych blach. W pracy zestawiono szereg modeli fizycznych pomocnych w analizie zachowania się pakietów w Ustalonym procesie cięcia i obserwacji towarzyszących im zjawisk. Przedstawione symulacje numeryczne obejmują liniową jak i nieliniową statyczną analizę wytrzymałościową opierającą się na metodzie elementów skończonych.
Słowa kluczowe
PL blacha cięta   gilotyna   pakiet aluminiowy   symulacja numeryczna   analiza defektów  
EN cut sheet   guillotine   aluminum package   numerical simulation   defects analysis  
Wydawca Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Czasopismo Modelling and Optimization of Physical Systems
Rocznik 2007
Tom z. 6
Strony 81--84
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Kaczmarczyk, J.
autor Gąsiorek, D.
autor Mężyk, A.
autor Skibniewski, A.
Bibliografia
1. Bathe K. J.: Finite Element Procedures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1998.
2. Shaw M. C.: Metal Cutting Principles, Oxford University Press 2005.
3. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L.: The Finite Element Method, Butterworth-Heinemann, Oxford, Auckland, Boston, Johannesburg, Melbome, New Delhi 2000.
4. http://www.schneider-senator.com.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e20c3754-d382-4add-aa8e-6556844acb26
Identyfikatory