Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e1fe4d0c-a1db-4fae-a325-c051cda02949

Czasopismo

Topiarius. Studia krajobrazowe

Tytuł artykułu

Relacje między ekspozycją a tłem krajobrazowym w muzeach na wolnym powietrzu na przykładzie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego

Autorzy Raszeja, E.  Skóra, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Spatial relations between exposure and landscape background in open-air museums on the example of Wielkopolski Etnographic Park
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tło krajobrazowe ma wpływ na estetykę oraz percepcję ekspozycji w muzeach typu skansenowskiego. Artykuł przedstawia wyniki badań nad otoczeniem krajobrazowym Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, zlokalizowanego nad Jeziorem Lednickim, ok. 30 km na zachód od Poznania. Jest to muzeum na wolnym powietrzu prezentujące zabudowę wiejską z XVIII i XIX wieku, a jego układ przestrzenny nawiązuje do rozplanowania wsi owalnicowej. Muzeum jest powiązane funkcjonalnie z rezerwatem archeologicznym znajdującym się na wyspie Ostrów Lednicki, w miejscu prawdopodobnego chrztu Mieszka I. Podjęte badania objęły analizę relacji krajobrazowych między ekspozycją a jej tłem oraz określenie granic widoczności. Zbadano powiązania kompozycyjne między wystawą a otaczającym otwartym krajobrazem rolniczym. Przeprowadzono również waloryzację elementów znajdujących się w obrębie tła krajobrazowego oraz zbadano dynamikę jego przekształceń. Z przeprowadzonych badań wynika, że powiązania widokowe między ekspozycją muzeum a jej tłem krajobrazowym są w znacznym stopniu zakłócone. Elementem degradującym jest nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa w sąsiadującej z muzeum wsi Dziekanowice. Istnieje konieczność ochrony obszarów znajdujących się poza granicami własnościowymi muzeum, czyli kształtowania tła krajobrazowego w granicach widoczności. Implikuje to wymóg stworzenia odpowiednich form i instrumentów ochrony, w tym odpowiednich zapisów w planach miejscowych.
EN Landscape background affects aesthetics and perception of exhibitions in open-air museums. The article presents results of the research concerning the surroundings of the Wielkopolski Park Etnograficzny (Wielkopolski Etnographic Park) located on Lake Lednickie, approx. 30 km west of Poznań. It is an open-air museum presenting rural buildings from the eighteenth and nineteenth centuries. Spatial arrangement of the exhibition refers to the layout ofthe oval shape village. The museum is functionally related with the archaeological reservelocated on the Ostrów Lednicki island, the probable site of the baptism of Mieszko I. The study includes an analysis of the relations between the museum exhibition and its background. The aim was to define the limits of surrounded landscape in terms of its visibility. The research examined the compositional relationships between the exhibition and its context. The indexation of elements located within the landscape background was carried out and the dynamics of its transformation was described. The study shows that the relationships between the museum exhibition and its landscape background are greatly disturbed. The newly emerging residential development, in the adjacent village, is degrading the surroundings. There is a need to protect areas beyond the limits of museum propertyborders. Thelandscape backgroundshould be identified within the limits of visibility. It has beenconcludedthat appropriate forms and instruments of lawprotection have to be established, including relevant provisions in local master plans in order to provide adequate landscape management.
Słowa kluczowe
PL muzea na wolnym powietrzu   ekspozycja   tło krajobrazowe   Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  
EN open-air museum   exhibition   landscape background   Museum of the First Piastas at Lednica  
Wydawca Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Zakład Architektury Krajobrazu
Czasopismo Topiarius. Studia krajobrazowe
Rocznik 2016
Tom T. 1
Strony 131--148
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., fot., ryc., map.
Twórcy
autor Raszeja, E.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
autor Skóra, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Bibliografia
• Chojnacka M., Raszka B. 2007. Lednicki Park Krajobrazowy. Poznań: Wydawnictwo WBPiCAK.
• Czajkowski J. 1984. Muzea na wolnym powietrzu w Europie. Rzeszów – Sanok: Krajowa Agencja Wydawnicza w Rzeszowie.
• Dąbrowska-Budziło K. 2002. Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie. Kraków: Zeszyty naukowe Politechniki Krakowskiej.
• Fryza M. 2010. Wielkopolski Park Etnograficzny. Przeszłość – teraźniejszość –przyszłość. [w:] XXXV lat Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Lednica: Biblioteka Studiów Lednickich, t. XIX.
• Kóčka-Krenz H. 2015. Proces formowania się państwa Piastów. Poznań: Folia Prehistorica Posnaniensia, t. XX.
• Pelczyk A. 2000. Ewolucja założeń programowych Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Lednica: Biblioteka Studiów Lednickich, t. VI.
• Pelczyk A. 2002. Wielkopolski Park Etnograficzny między tradycyjną wsią a teorią i praktyką skansenologiczną. Lednica: Biblioteka Studiów Lednickich, t. VIII.
• Rentzhog S. 2007. Open air museums. The history and the future of a visionary idea. Nowy York: Carlssons.
• Tubaja R., Święch J. 2012. Nazewnictwo muzeów na wolnym powietrzu w Polsce: między poprawnością naukową a świadomością potoczną. Sierpc: Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, t. III.
• Werczyński D. 2014. Skansen jako produkt turystyczny. Analiza wybranych przykładów. Warszawa: Zeszyty naukowe. „Turystyka i Rekreacja” 1 (13).
• Wyrwa A. (red). 2009. Custodia Memoriae Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy XL lat istnienia (1969-2009). Lednica: Biblioteka Studiów Lednickich, t. XIV.
Dokumenty:
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo uchwalone uchwałą Rady Gminy Łubowo nr IX/82/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo uchwalone uchwałą Rady Gminy Łubowo nr IV/20/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.
Strony internetowe:
• geoportal.gov.pl
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e1fe4d0c-a1db-4fae-a325-c051cda02949
Identyfikatory