Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e1f32e43-6dca-46d1-a4ac-de8f2cbf52bf

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metodyka badań zmian zawartości karotenoidów występujących w produktach spożywczych podczas ich transportu i magazynowania

Autorzy Janeba-Bartoszewicz, E.  Idaszewska, N.  Rojewski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methodology of research changes the content of carotenoids found in food products during their transport and storage
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metodykę badań zawartości karetonoidów, których ilość zmienia się w trakcie transportu i przechowywania warzyw i owoców. W odniesieniu do tych związków, zaproponowano etapy badań w celu ich wyizolowania i identyfikacji. Pozwoli to na zaprojektowanie procedur zmierzających do poprawy sprawności transportu masowego produktów spożywczych z punktu widzenia minimalizacji strat w okresie transportu.
EN This paper presents the methodology of studies the content of carotenoids, which changes during the transport and storage of fruits and vegetables. For these compounds, proposed stages of research to their isolation and identification. This will allow you to develop procedures to improve the efficiency of the mass transport of food products from the point of view of minimizing losses during transport.
Słowa kluczowe
PL karotenoidy   badanie zawartości karotenoidów   przechowywanie artykułów spożywczych   transport artykułów spożywczych  
EN carotenoids   examination of carotenoids content   food products storage   food products transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 548--552, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., wykr.
Twórcy
autor Janeba-Bartoszewicz, E.
  • Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów, Zakład Przemysłu Spożywczego i Transportu Żywności, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
autor Idaszewska, N.
  • Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów, Zakład Przemysłu Spożywczego i Transportu Żywności, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
autor Rojewski, A.
  • Politechnika Poznańska, Katedra Techniki Cieplnej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Bibliografia
1. Brown, I., Rosner, B., Willett, W.W., Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis, The American Journal of Clinical Nutrition, 69, 1999, 30-42.
2. Butterworth, C.E., Vitamin safety: a current appraisal, Vitamin Nutrition Information Service 5(1), 1994, 1-10.
3. Dauchet, L., Amouyel, P., Dallongeville, J., Fruits, vegetables and coronary heart disease, Nature Reviews Cardiology 6, 2009, 599-608.
4. Fraser P.D., Bramley P.M., The biosynthesis and nutritional uses of carotenoids, Progress in Lipid Research, 43, 2004, 228-265.
5. Górnicki, B., Żywienie dzieci zdrowych i chorych, PZWL, Warszawa 1971.
6. Hug G. L, Janeba-Bartoszewicz E., Filipiak P., Pędziński T., Kozubek H., Marciniak B., Evidence for heterolytic cleavage of C-S bonds in the photolysis of 1,3,5,-trithianes, Polish Journal of Chemistry, 82, 2008, 883-892.
7. Reiss, R., Johnston, J., Tucker, K., Desesso, J.M., Keen, C.L., Estimation of cancer risks and benefits associated with a potential increased consumption of fruits and vegetables, Food and Chemical Toxicology, 50, 2012, 4421-4427.
8. Ślusarski Cz. i inni, Metodyka integrowanej ochrony pomidora pod osłonami dla producentów, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2013.
9. Idaszewska N., Wpływ oddziaływań mechanicznych na zmiany fizykochemiczne wybranych owoców, Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Poznań 2016.
10. Janeba-Bartoszewicz E., Hug G. L., Andrzejewska E., MarciniakB., Photochemistry of 1,3,5-trithianes in solution. Steady - state and laser flashphotolysisstudies, Journal of.
11. Janeba-Bartoszewicz E., Reakcje fotochemiczne 1,3,5-tritianów w roztworach, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Rozprawa doktorska, Poznań 2002.
12. Janeba-Bartoszewicz E., Kozubek H., Hug G.L., Urjasz W., Marciniak B., Photochemical reaction of -2,4,6-trimethyl-1,3,5-trithiane in solution, Journal of Photochemistry and Photobiology, A:Chemistry, 140, 2001, 133-138.
13. MatsufujiH., NakamuraH., ChinoM., TakedaM., Antioxidant activity of capsantin and the fatty acid esters in paprika (Capsicum annuum), J. Agric Food Chem., 46, 1998, 3468-3472.
14. Moise A.R., Al-Babili S., Wurtzel E.T., Mechanistic aspects of carotenoid biosynthesis. Chem. Rev., 114, 2014, 164-193.
15. PeruckaI., MaterskaM., JachaczL., Ocena jakości preparatów otrzymanych z wysuszonych owoców papryki (Capsicumannuum l.), Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (68), 2010, 30-39.
16. PokornyJ., Are natural antioxidants better - and safer - than synthetic antioxidants, Eur. J. Lipid Sci. Technol., 109,2007, 629-642.
17. Simkin A.J., Moreau H., Kuntz M., Pagny G., Lin C., Tranksley S., McCarthy J., An investigation of carotenoid biosynthesis on Coffeacanephora and Coffeaarabica. J. Plant Physiol., 165, 2008, 1087-1106.
18. Strzelczak G., Janeba-Bartoszewicz E., Carmichael I., Marciniak B., Bobrowski K., Electron paramagnetic resonance (EPR) study of radiation-induced radicals in 1,3,5-trithiane and its derivatives, Research on Chemical Intermediates, 35, 2009, 507-518.
19. Surh Y.J., Molecular mechanisms of chemopreventive effects of selected dietary and medicinal phenolic substances. Mutat. Res., 428, 1999, 305-327.
20. Krinsky N.I., Landrum J.T., Bone R.A.: Biologic mechanisms of the protective role of lutein and zeaxanthin in the eye. Annu. Rev. Nutr., 2003; 23: 171-200.
21. Wertz K., Seifert N., Hunziker P.B., Riss G., Wyss A., Lankin C., Góralczyk R. Betacarotene inhibits UVA-induced matrix metalloprotease 1 and 10 expression in keratinocytes by a singlet oxygendependent mechanism. FreeRadic. Biol. Med. 2004, 5, 654-670.
22. Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M.T., Mazur M., Telser J.: Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int. J. Biochem. Cell Biol., 2007; 39: 44-84.
23. Krzewińska A., Matysek K., Wymagania stawiane środkom transportu żywności, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2012, nr 5.
24. Rymarz J., Dmowski A., Niewczas A., Systemy zarządzania bezpieczeństwem transportu żywności w świetle standardów krajowych i międzynarodowych, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2010, nr 6.
25. Konecka S., Stajniak M., Szopik-Depczyńska K., Transport produktów spożywczych w temperaturze kontrolowanej, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 11.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e1f32e43-6dca-46d1-a4ac-de8f2cbf52bf
Identyfikatory