Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e1b3f148-59d3-429a-b747-e7e1ed8dddb3

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Wydajność źródeł w zlewni potoku Bukowego w Beskidzie Śląskim

Autorzy Madzia, M.  Krywult, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The discharge of springs in the Bukowy stream catchment in the Silesian Beskids
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Potok Bukowy jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Brennicy, a zlewnia leży w granicach administracyjnych gminy Brenna. W zlewni potoku o powierzchni 2,76 km2zidentyfikowano 15 źródeł, w których w 2014 r. wykonano kilka serii pomiarów wydajności. Otrzymane wyniki umożliwiły klasyfikację źródeł pod względem ich wydajności w odniesieniu do wartości podawanych w literaturze. Ponadto uzyskane wyniki umożliwiły określenie wielu parametrów, wśród których można wyróżnić: zmienność wydajności źródeł, stopień uźródłowienia terenu, wydajność źródeł w oparciu o klasyfikację Meinzera oraz na podstawie prowadzonego monitoringu przepływów wody w przekroju zamykającym określono współczynnik drenowania zlewni. Prowadzone równocześnie pomiary przewodności elektrycznej i temperatury wody w umożliwiły wyodrębnienie zbiorników alimentacyjnych dla poszczególnych źródeł.
EN The Bukowy stream is the right-bank tributary of the Brennica river, and the river catchment is situated within the administrative borders of Brenna commune. In the stream’s 2,76 square kilometer catchment 15 springs have been identified, in which several series of discharge measurements were made in 2014. The results allowed the springs to be classified according to their discharge capacity in relation to the values existing in scientific literature. Moreover, thanks to the results, it was possible to define numerous parameters such as: variability of spring discharge, degree of springs occurrence in a given area, capacity of springs according to Meinzer’s classification; and basing on the monitoring of the water discharge in the cross-section closing the catchment its draining rate was determined. The simultaneous measurements of electrical conductivity and temperature of water allowed to separate maintenance tanks for given springs.
Słowa kluczowe
PL wydajność źródeł   stopień uźródłowienia   zbiorniki alimentacyjne  
EN spring discharge   degree of springs occurrence   maintenance tank  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 83--91
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Madzia, M.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, mmadzia@ath.bielsko.pl
autor Krywult, S.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bibliografia
1. Baścik M., Siwek J. 2013. Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
2. Dowgiałło J., Kleczkowski A. S., Macioszczyk T., Różkowski A. 2002. Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
3. Dynowska I.1986. Regionalne zróżnicowanie źródeł w Polsce. Folia Geographica, Series Geographica-Physica, 18.
4. Moniewski P. 2007. Podstawowe pojęcia, typologie i klasyfikacje współczesnej krenologii. w: Jokiel P., Moniewski P., Ziułkiewicz M., (red.), Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne, Regina Polonia, Częstochowa, 15–29.
5. Pawlik-Dobrowolski J. 1965. Uźródłowienie południowej Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 12, 7–41 .
6. Szner R. 2000. Przewodnik po gminie Brenna. Urząd Gminy Brenna, Brenna.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e1b3f148-59d3-429a-b747-e7e1ed8dddb3
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68326