Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e14c0ed3-cba4-4ed0-aeff-cd86d81fd9a7

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Budownictwo

Tytuł artykułu

Fate of three herbicides (tembotrione, nicosulfuron and S-metolachlor) on soil from Limagne region (France)

Autorzy Zemełka, G. 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35434
Warianty tytułu
PL Wpływ trzech herbicydów (tembotrion, nicosulfuron i S-metolachlor) na glebę z regionu Limagne (Francja)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The laboratory studies of pesticides involves a number of ways and methods. It has become especially important nowadays when pesticides is common for people to use. The increasing risk of these chemicals has forced the Legislating Authorities in France to set up recommendations on the use of pesticides and established Ecophyto 2018 program. This paper and research are the part of an interdisciplinary project funded by CPER (Contract between the State and Region), FEDER and the Région Auvergne. The objective of this research is to characterize the fate of 3 herbicides (tembotrion, S-metolachlor, nicosulfuron) belonging to different chemical families on soil from Limagne region in France. The author have performed the experiments with the dry samples of soil which were polluted in the laboratory by spraying pesticide solutions. The work focused on one of the main processes governing the adsorption on surface of solid phase. The results of the research shown that the impact of pesticides is greatly dependent on their family origin as well as on the environmental conditions and the type of soil. Further studies have to be carried out to better understand actions and behaviour of the pesticides in the soil.
PL Naukowe badania pestycydów obejmują wiele sposobów i metod badań laboratoryjnych. Są one szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy popularne stało się stosowanie pestycydów. Wzrost zagrożenia tymi substancjami, zmusił organy prawa we Francji do utworzenia zaleceń dotyczących ich stosowania i wprowadzenia programu Ecophyto 2018. Artykuł i przedstawione w nim badania są częścią interdyscyplinarnego projektu sponsorowanego przez CPER (Umowa między Państwem i Regionem), FEDER i Région Auvergne. Celem badań jest scharakteryzowanie losów 3 herbicydów (tembotrion, S- metolachlor, nikosulfuron), należących do różnych rodzin chemicznych w glebie z regionu Limagne we Francji. Autor prowadził badania na glebie zanieczyszczonej roztworami pestycydów. Badania te skoncentrowane były na jednym z głównych procesów dotyczących adsorpcji na powierzchni fazy stałej. Wyniki badań pokazały, że wpływ pestycydów jest znacznie uzależniony od ich pochodzenia chemicznego, jak również od warunków środowiskowych i gleby. Dalsze badania powinny być prowadzone w celu lepszego zrozumienia działania i zachowania pestycydów w glebie.
Słowa kluczowe
PL herbicyd   czarna ziemia   Limagne   Francja  
EN herbicide   black soil   Limagne   France  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Rocznik 2015
Tom Y. 112, iss. 4-B
Strony 137--144
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Zemełka, G.
  • Cracow University of Technology
Bibliografia
[1] Bedmar F., Daniel, P. Costa J., Giménez D., Sorption of acetochlor, S-metolachlor, and atrazine in surface and subsurface soil horizons of Argentina, Environ. Toxicol. Chem., vol. 30, 2011, 1990–1996.
[2] Benzi, M., Robotti, E., Gianotti, V., HPLC-DAD-MSn to investigate the photodegradation pathway of nicosulfuron in aqueous solution, Anal. Bioanal. Chem., vol. 399, 2011, 1705–1714.
[3] Bornand M., Dejou J., Robert M., Roger L., Composition minéralogique de la phase argileuse des Terres noires de Limagne (Puy de Dôme). Le problème des liaisons argiles-matière organique, Agronomie, vol. 4 (1), 1984, 47–62.
[4] Bowman, B.T., Mobility and persistence of the herbicides atrazine, metolachlor and terbuthylazine in plainfield sand lysimeters, Environ. Toxicol. Chem., vol. 8, 1989, 485–491.
[5] Cao P., Wang X., Liu F., Zhao E., Han L., Dissipation and residue of S-metolachlor in maize and soil, Bull Environ Contam Toxicol, vol. 80, 2008, 391–394.
[6] Dimou A.D., Sakkas, V.A., Albanis, T.A., Metolachlor photodegradation study in aqueous media under natural and simulated solar irradiation, J. Agric. Food Chem., vol. 53, 2005, 694–701.
[7] Foo K.Y., Hameed B.H., (2010) Insights into the modeling of adsorption isotherm systems, Chem.Eng. J., 156, 2-10.
[8] Gonzalez J.M., Ukrainczyk L., Adsorption and desorption of nicosulfuron in soils, J. Environ. Qual., vol. 25(6), 1996, 1186–1192.
[9] IUSS Working Group WRB , World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps, 2014, 97–100.
[10] Mamy L., Barriuso E., Gabrielle B., Environmental fate of herbicides trifluralin, metolachlor, metamitron and sulcotrione compared with that of glyphosate, a substitute broad spectrum herbicide for different glyphosate-resistant crops, Pest Management Science, vol. 61, 2005, 905–916.
[11] Nelieu S., Perreau F., Guichon R., Seguin F., Bry Ch., Einhorn J., Monitoring and effects of nicosulfuron in aquatic mesocosms: development of a simple analytical procedure and evidence for low toxicity to phytoplankton communities, Anal Bioanal Chem, vol. 382, 2005, 108–114.
[12] PPDB=Pesticide Properties Database-University of Hertfordshire, (online) homepage: http://sitem.herts.ac.uk/ (date of access: 2013-06-20).
[13] Regitano J. B., Koskinen W. C., Characterization of Nicosulfuron Avalibility In Aged Soils, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 56, 2008, 5801–5805.
[14] Santel H.J., Laudis® OD – a new herbicide for selective post-emergence weed control in corn (Zea mays L.), Bayer CropScience Journal, vol. 62, 2009, 95–108.
[15] Si Y., Takagi K., Iwasakid A., Zhoub D., Adsorption, desorption and dissipation of metolachlor in surface and subsurface soils, Willey Interscience, vol. 65, 2009, 956–962.
[16] Tarara G., Fliege R. Desmarteau D., Kley C., Peters B., Environmental fate of tembotrione, Bayer CropScience Journal, vol. 62, 2009, 63–73.
[17] Zemełka G., Fate of three herbicides (tembotrione, nicosulfuron and S-metolachlor), alone or in mixture, in Limagne plane soil, Rapport de Stage Master 2, Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, 2013.
Uwagi
EN This work is part of an interdisciplinary project funded by CPER (Contract between the State and Region), FEDER and the Région Auvergne.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e14c0ed3-cba4-4ed0-aeff-cd86d81fd9a7
Identyfikatory
DOI 10.4467/2353737XCT.15.405.5036