PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Economic analyses in sewage system designing for rural settlement – case study

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents application of multivariate economic analysis to decision making process of selection of the most economically suitable concept of sanitary sewage system for a selected rural settlement in Poland. Analysis covered Drelow, Lublin Voivodeship, settlement area with 121 households with 421 residents and several municipal services. Three variants of sewage removal and treatment were developed: unconventional gravity-pressure network, gravity-pressure network combined with local domestic wastewater treatment plants (WWTPs) and full pressure sewerage network. In all variants, the container wastewater treatment plant of daily capacity 450 m3 day-1 was applied. Estimations of investment and exploitation costs for 30 years period operation were performed. Economic multivariate analysis was based on: Payback Period, Dynamic Generation Cost (DGC), Net Present Value (NPV) and Benefit-Cost Ratio (BCR). The obtained indicators were the input data for the weighted sum model allowing to select the most appropriate variant. Analysis showed that the most suitable was variant No 1. However, it was also noticed that all of the tested designs were ineffective economically.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wariantowej analizy ekonomicznej w procesie decyzyjnym wyboru najkorzystniejszej koncepcji kanalizacji sanitarnej dla wybranej wiejskiej jednostki osadniczej. Analizami objęto Drelów, woj. lubelskie, jednostkę o 121 gospodarstwach i 421 mieszkańcach. Przeanalizowano trzy warianty odprowadzania i oczyszczania ścieków: sieć grawitacyjno-tłoczną, sieć grawitacyjną z odcinkami tłocznymi i oczyszczalniami przydomowymi oraz sieć ciśnieniową kanalizacji sanitarnej. We wszystkich wariantach zastosowano kontenerowe oczyszczalnie ścieków. Obliczenia ekonomiczne oparto o kosztorysy wstępne oraz oszacowane koszty eksploatacyjne dla okresu obejmującego 30 lat. W analizie wykorzystano wskaźniki: okres zwrotu, dynamiczny koszt jednostkowy (Dynamic Generation Cost), wartość bieżącą netto (Net Present Value) oraz wskaźnik kosztów i korzyści (Benefit-Cost Ratio). Wymienione wskaźniki stanowiły dane wejściowe do obliczenia sumy ważonej umożliwiającej wybór wariantu najodpowiedniejszego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń za najkorzystniejszy ekonomicznie uznano wariant pierwszy, niemniej jednak wykazano, iż wszytkie badane koncepcje są nieopłacalne ekonomicznie.
Rocznik
Strony
145--152
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
autor
 • Institute of Environmental Engineering, Poznan University of Technology, Berdychowo 4, 60-965 Poznan, Poland
 • Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka St. 40B, 20-618 Lublin, Poland, m.widomski@pollub.pl
autor
 • Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka St. 40B, 20-618 Lublin, Poland
Bibliografia
 • [1] Kaca E.; Zagrożenia wynikające ze stanu sanitacyjnego wsi (Threats related to sanitation conditions of countryside), Problemy Inżynierii Rolniczej, Vol.3, 2010, p.5-15 (in Polish).
 • [2] Widomski M., Gleń P., Łagód G., Jaromin-Gleń K.; Sustainable Development of One of the Poorest Province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland – Attempt of Assessment. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, Vol.10, No.2, 2015; p.137-149.
 • [3] Jaszczyński J., Sapek A., Chrzanowski S.; Wskaźniki chemiczne wody do picia z ujęć własnych w gospodarstwach wiejskich w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego (Chemical indicators of drinking water quality from local uptakes in neighbourhood of Biebrza National Park), Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, Vol.18, 2006; p.129-142 (in Polish).
 • [4] Kärrman E.; Strategies towards sustainable wastewater management, Urban Water, Vol.3, 2001; p.63-72.
 • [5] Szpindor A.; Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi (Water supply and wastewater removal for rural settlements), Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1998 (in Polish).
 • [6] Wierzbicki K., Krajewski K.; Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w Polsce (Directions of technical infrastructure development for rural areas in Poland), Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, Vol.12, 2004; p.9-20 (in Polish).
 • [7] Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G.; Sanitacja wsi (Sanitation of rural areas), Wydawnictwo Seidel – Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2008 (in Polish).
 • [8] Molinos-Senante M., Hernández-Sancho F., SalaGarrido R.; Economic feasibility study for wastewater treatment: A cost – benefit analysis, Science of Total Environment, Vol.408, No.20, 2010; p.4396-4402.
 • [9] Rashid M. M., Hayes D. F.; Needs-based sewerage prioritization: event conventional cost-benefit analysis, Journal of Environmental Management, Vol.92, No.10, 2011; p.2427-2440.
 • [10] Whittington D.; Setting Priorities, Targeting Subsidies among Water, Sanitation, and Preventive Health Interventions in Developing Countries, World Development, Vol.40, No.8, 2012; p.1546-1568.
 • [11] Tarapata Z.; Materiały dydaktyczne – Metody oceny projektów inwestycyjnych (Didactic materials – Assessments methods for investment projects), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2003 (in Polish).
 • [12] Romao G., Guerrini A.; Measuring and comparing the efficiency of water utility companies: A data envelopment analysis approach, Utilities Policy, Vol.19, No.3, 2011; p.202-209.
 • [13] Stransky D., Kabelkova I., Bares V., Stastna G., Suchorab Z.; Suitability of combined sewers for the installation of heat exchangers. Ecological Chemistry and Engineering S. Vol.23, No.1, 2016.
 • [14] Strzeszewski M.; Materiały dydaktyczne – Analiza opłacalności inwestycji (Didactic materials – Analysis of investment profitability), Politechnika Warszawska, Warszawa 1998 (in Polish).
 • [15] Czerska J.; Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych, Materiały dydaktyczne (Assessments methods of investment projects, Didactic materials), Politechnika Gdańska, 2002 (in Polish).
 • [16] Widomski M.K., Iwanek M., Krukowski I., Lokwinc I.; Application of Dynamic Generation Cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 276, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol.58, No.4, 2011; p.345-354.
 • [17] Hunter P.R., Pond K., Jagals P., Cameron J.; An assessment of the costs and benefits of interventions aimed at improving rural community water supplies in developed countries, Science of Total Environment, Vol.407, No.12, 2009; p.3681-3685.
 • [18] Linn M.; Cost-benefit analysis: a disparagment of its misuse and misexplanation, The Bottom Line: Managing Library Finances, Vol.22, No.3, 2009; p.82-5.
 • [19] Linn M.; Cost-benefit analysis: examples, Library Strategies-Goddard Library, Vol.24, No.1, 2011; p.68-72.
 • [20] Miłaszewski R.; Ekonomika ochrony wód powierzchniowych (Economics of surface water protection), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003 (in Polish).
 • [21] Berry K., Charnley G., Eberstadt N., Glantz M., Loewen E., Moore T., Opie J., Rutherford F., Seitz F., Sedjo R., Shabman L., Shugard H., Sproull R., Teta M., Trivelpiece A., Vidaver A.; Environmental Economics Volume 1: The Essentials, Copyright by Environmental Literacy Council, Washington 2007.
 • [22] Rączka J.; Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (Analysis of cost efficiency based on dynamic generation cost indicator), Transform Advice Program, Warszawa 2002 (in Polish).
 • [23] UMWL; Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007–2013, Wytyczne tematyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa lubelskiego w zakresie ochrony przyrody (Thematic guidelines to technical feasibility studies for projects in ROP of Lublin Voivodeship in field of environment protection), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Lublin 2007 (in Polish).
 • [24] UMWD; Metodologia opracowania studium wykonalności – analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007–2013 (Methodology of feasibility studies – economic and financial analyses for Regional Operation Program of Lower Silesian Voivodeship 2007–2013), Departament Regionalnego Programu Operacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2008 (in Polish).
 • [25] ZWW; Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013: Priorytet III Środowisko przyrodnicze – Działanie, Gospodarka wodno- ściekowa (Regional Program National Cohesion Strategy, Guidelines for feasibility studies for projects realized in Greater Poland Regional Operation Program 2007–2013; Priority III, Environment – Action: water and sewage management), Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 2008 (in Polish).
 • [26] UMWP; Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Wytyczne, Projekty dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej (Regional Program National Cohesion Strategy, Guidelines, Projects considering water and sewage infrastructure), Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 2008 (in Polish).
 • [27] MRR; Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007–2013, (Guidelines for investment preparation in scope of environment cofinanced by Cohesion Found and European Regional Development Fund), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 (in Polish).
 • [28] Triantaphyllou E.; Multi-Criteria Decision Making: A Comparative Study, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers (now Springer), 2000.
 • [29] Lindholm O., Nordeide T.; Relevance of some criteria of sustainability in a project for disconnecting of storm runoff. Environmental Impact Assessment Review, Vol.20, No.3, 2000; p.413-423.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e0c74bf0-e050-4f46-be25-b6340de14615
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.