Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e092d1e4-87dd-460a-a9f6-b6af6ab3e5ee

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Innowacyjne metody nauczania logistyki

Autorzy Puszko, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The innovation teaching methods of logistics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ponad dwadzieścia cztery wieki temu Konfucjusz napisał: „Co usłyszę zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co sam zrobię, zrozumiem”. Silberman M., przy współpracy Auerbach C., rozwinęli tą sentencję Konfucjusza i nazwali ją „Credem uczącego się”. Brzmi ono następująco: „Gdy usłyszę zapomnę. Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam. Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam, zrozumiem. Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobywam sprawność i wiedzę. Gdy uczę innych, dochodzę do mistrzostwa”. Sentencja Konfucjusza i Credo uczącego się zwracają uwagę na kwestię korelacji pozyskanej wiedzy ze sposobem uczenia się. Celem referatu jest identyfikacja i ocena nowoczesnych metod nauczania logistyki z punktu widzenia studentów. W referacie opisano wyniki badań empirycznych.
EN Confucius had written in 24th century odd: “Whatever it will comes to my notice I will forget. Whatever I will see I will remember. Whatever I will do myself, I will understand”. Silberman M., collaborated with Auerbach C., developed Confucius maxim and termed their maxim: “The creed of studying”. The creed of studying is as follows: “When it will comes to my notice I will forget. When it will comes to my notice and I will see, I will remember. When it will comes to my notice, I will see and I will talk, I will understand. When it will comes to my notice, I will see, I will talk and I will do I will have an efficiency and a knowledge. When I will teach I will be an expert” The maxim of Confucius and The creed of studying focus attention on a question of a correlation between the knowledge and the teaching method. The aim of the article is the identify and evaluation of modern teaching methods of logistics from student’s point of view. In article the results of empirical research have been described.
Słowa kluczowe
PL logistyka   metodyka nauczania   nauczanie logistyki  
EN logistics   teaching method   teaching logistics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1493--1504
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Puszko, K.
Bibliografia
1. Beier F. J., Rutkowski K., Logistyka, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa 2003.
2. Długosz M., Gry decyzyjne w badaniach i doskonaleniu organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
3. http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo=598; 7.04.2015 r.
4. http;// pl.wikipedia.org/Wiki/Teoria gier; 7.09.2012 r.
5. http://www.logdays.pl/program/8/gra.logistyczna.html; 7.09.2012r.
6. http://www.nauka.gov.pl/krajowe-ramy-kwalifikacji/; 5.02.1016.
7. Johnson D.W., Johnson R.T., Smith K., Active Learning: Cooperation in the College Classroom, Interaction Book Company, Edina 1991.
8. Koźmiński A.K. Zawiślak A.M., Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa 1979.
9. Łobos K., Szewczyk M., Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw farmaceutycznych działających na polskim rynku w: „Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu” pod redakcją Forlicza S., CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.
10. Łobos K., Szewczyk M., Działalność operacyjna i efektywność ekonomiczna polskich przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem surowców skalnych (2008–2010), „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2012, t. 11 (11).
11. Łobos K., Szewczyk M., Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na rynku polskim, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012, z. 3 (25), s. 147-157.
12. McKeachie W., Teaching Tips: A Guidebook for the Beginning College Instructr, Heath, Lexington 1986.
13. Pajestka J.: Czynnik ludzki podstawa strategii rozwoju W: Zasoby ludzkie, zatrudnienie i rozwój, Materiały z szóstego Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów obradującego w Meksyku w 1980 roku, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.
14. Pollio H.R., What Participants Think About and Do in College Lecture Classes, Teaching – Learning Issues, Learning Research Center, University of Tennessee, Knoxville 1984, nr 53.
15. Puszko-Machowczyk K., Zapotrzebowanie na innowacyjność jako element konkurencyjności, w: Materiały Konferencyjne „Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa” pod red. A. Strychalskiej – Radzewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2007.
16. Puszko-Machowczyk K., Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych, w: „Innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane aspekty” Monografia pod redakcją naukową M. Cisek, B. Domańska – Szaruga, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, nr 81.
17. Puszko-Machowczyk K.: Kształtowanie elastyczności obszarów funkcjonalnych, AE, Wrocław 2007.
18. Puszko-Machowczyk K., Innowacyjność potencjału rynkowego przedsiębiorstwa na przykładzie branży budowlanej, Materiały z Konferencji Naukowej pt.: „Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji”, Polanica Zdrój 21-23 listopada, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004, nr 1045.
19. Puszko-Machowczyk K., Innowacyjność potencjału kadrowego jako element konkurencyjności, w: Materiały Konferencyjne „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006 r.
20. PuszkovK, Innowacyjne metody pozyskiwania surowców budowlanych z odpadów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej” we Wrocławiu 2013, nr 5.
21. Puszko K.,Preferencje klienta determinantą wprowadzania innowacji w zakresie logistycznej obsługi klienta na przykładzie budownictwa, „TTS” 2015, nr 12.
22. Silberman M. przy współpracy z Auerbach C., Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna ekonomiczna Wolters Kluwers, Kraków 2006.
23. Sobol E., Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e092d1e4-87dd-460a-a9f6-b6af6ab3e5ee
Identyfikatory