PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych. Część III - Akty prawne wprowadzające uregulowania w zakresie środków ochrony roślin

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszym artykule omówiono wymagania stawiane środkom ochrony roślin w zakresie wprowadzenia do stosowania i obrotu na terenie RP na podstawie obowiązujących przepisów.
EN
This article contains field of application of regulatory requirements by reason of introducing pest control products into the polish domestic market.
Twórcy
autor
 • Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP
 • Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa Wspólnot Europejskich: 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin , Dz. Urz. WE L 230, 19.08.1991
 • 2. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn zm.
 • 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, Dz .U. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.
 • 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania, Dz. U. 2002 Nr 24, poz. 250, z późn. zm.
 • 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowań opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, Dz. U. 2003 Nr 173, poz. 1679 z późn. zm.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz. U. 2003 Nr 171, poz. 1666 z późn. zm.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 260, poz. 2595
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz. U. Nr 243, poz. 2440
 • 9. M. Biziuk (red.), Pestycydy - występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001r., s. 74÷75
 • 10. M. Biziuk, Metody izolacji i oznaczania lotnych związków chlorowcoorganicznych oraz wybranych pestycydów w wodach naturalnych i uzdatnianych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1994 r.
 • 11. M. Nikonorow, Pestycydy w świetle toksykologii środowiska, PWRiL, Warszawa 1979 r.
 • 12. www.minirol.gov.pl
 • 13. www.pkn.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e06dba6c-57e9-409a-8dec-965aa7b0226d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.