PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The role of artistic objects in public space in building a residential - city binding on the basis of the city of Wrocław

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Rola obiektów artystycznych w przestrzeni publicznej w budowaniu więzi mieszkaniec – miasto, na podstawie miasta Wrocławia
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
Art in public space responds to an aesthetic needs of man, gives possibility of interaction going beyond a sphere of passive observation, ensures contact between the artist and the recipient, allows for an identification of space. An interconnection between the resident and the city is a complex process in which art plays a significant role. Resident bond - the city is shaped by: a history of the city (of which a resident is part) commemorated by means of art; identification of an inhabitant with artistic objects of special sentimental value for the recipient; building a new history thanks to co-creating other spatial artistic forms. Art in public space is an important element in building the resident - city relationship.
PL
Sztuka w przestrzeni publicznej odpowiada na potrzeby estetyczne człowieka, daje możliwość interakcji wykraczającej poza sferę biernej obserwacji, zapewnia kontakt artysty z odbiorcą, pozwala na identyfikację przestrzeni. Tworzenie się wzajemnego powiązania między mieszkańcem a miastem to złożony proces, w którym sztuka odgrywa znaczącą rolę. Więź mieszkaniec - miasto kształtowana jest poprzez: historię miasta (którego mieszkaniec jest częścią) upamiętnioną za pomocą sztuki; utożsamianie się mieszkańca z obiektami artystycznymi o szczególnej wartości sentymentalnej dla odbiorcy; budowanie nowej historii dzięki współtworzeniu kolejnych przestrzennych form artystycznych. Sztuka w przestrzeni publicznej to istotny element w budowaniu relacji mieszkaniec - miasto.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
179--198
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektoniczno-Konstrukcyjnego
Bibliografia
 • [1] Antkowiak Z., Pomniki Wrocławia, Wrocław, 1985, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ISBN 83-04-01953-1.
 • [2] BNT 200 Iglica, https://www.youtube.com/watch?v=H_3bJTjPqq8, dostęp/access: 29.03.2020.
 • [3] Bonengerg A., Piękno miasta a empatia urbanistyczna, Poznań, 2011, wyd. Wydział Architekury Politechnika Poznańska.
 • [4] Durkheim E., tł. A. Zadrożyńska, Elementarne formy życia religijnego, Warszawa, 1990, wyd. PWN.
 • [5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717.
 • [6] Giełda staroci, https://pik.wroclaw.pl/gielda-staroci-przy-hali-stulecia/, dostęp/access: 29.03.2020.
 • [7] Jagielnicka U., Rzeka książek na moście Uniwersyteckim, https://www.wroclaw.pl/plenerowa-czytelnia-namoscie-uniwersyteckim, 2014, dostęp/access: 29.03.2020.
 • [8] Jerzy Bereś, Żywy pomnik Arena Wrocław 1972 pomnik, https://sztukapubliczna.pl/pl/zywy-pomnik-arenajerzy-beres/czytaj/31, dostęp/access: 2.12.2018.
 • [9] Makarewicz Z., Rzeźba nadmiaru. Borys Michałowski., Wrocław, 1997, wyd. ASP Wrocław.
 • [10] Mieszkaniec, w: internetowy Słownik języka polskiego, wyd. PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/mieszkaniec.html, dostęp/access: 28.03.2020.
 • [11] Mircea E., tł. B. Baran, Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, Warszawa, 2008, wyd. Altheia.
 • [12] Niezabitowska E. D., Metody i techniki badawcze w architekturze, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014, ISBN 978-83-7880-123-8.
 • [13] Pater P., Znaczenie sztuki w publicznej przestrzeni miejskiej na podstawie wybranych obiektów ceramicznych we Wrocławiu, Przestrzeń i Forma 27/2016.
 • [14] Piknik przy Sercu Nadodrza, https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/inne/24440-serce-nadodrza, dostęp/access: 29.03.2020.
 • [15] Pomnik Powodzianka, http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/38665,wroclaw-pomnik-powodzianka.html, dostęp/access: 29.03.2020.
 • [16] Rejek B., Powodzianka, 2018, wyd. Psychoskok.
 • [17] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, Prezydent Wrocławia Rafał
 • [18] Dutkiewicz, Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2018.
 • [19] Szanicki J., Znaniecki, Warszawa, 1986, wyd. PWN.
 • [20] Świsłocka-Karwot S., kolekcja - koło (projekt do realizacji w przestrzeni publicznej), http://www.zacheta.wroclaw.pl/kolekcje/439-kolo-projekt-do-realizacji-w-przestrzeni-publicznej.html, dostęp/access: 29.03.2020.
 • [21] Uniwersytet Młodego Odkrywcy, https://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=2080&__seoName=Uniwersytet+M%C5%82odego+Odkrywcy, dostęp/access: 29.03.2020.
 • [22] Urbanowicz B. Czy potrzebna jest obecność sztuki w mieście?, http://blogi.wroclaw.pl/miasto/czy-potrzebnajest-obecnosc-sztuki-w-miescie/, dostęp/access:: 26.11.2016.
 • [23] Wallis A., Socjologia przestrzeni, Warszawa, 1990.
 • [24] Wrocławska Iglica 2019, https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/sport-i-rekreacja/1290787-wroclawska-iglica2019, dostęp/access: 29.03.2020.
 • [25] Wysocki T., Politechnika: hołd pomordowanym profesorom, https://www.wroclaw.pl/politechnika-holdpomordowanym-profesorom, 2017, dostęp/access: 29.03.2019.
 • [26] Wystawa Ziem Odzyskanych, http://halastulecia.pl/o-hali/historia-hali/wystawa-ziem-odzyskanych/, dostęp/access: 29.03.2020.
 • [27] Zieliński R., Wielkie serce z ceramicznych kafli powstało w samym sercu Nadodrza, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19895268,wielkie-serce-z-ceramicznych-kafli-powstalo-wsamym-sercu-nadodrza.html, 2016, dostęp/access: 27.11.2016.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e04966e7-5b09-492b-8266-1e723359dec2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.