Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e03651f1-b9d3-4c84-ad56-8b34fe5d9b07

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Evaluation of the homogeneity of the working surface of cast iron brake discs

Autorzy Kinal, G.  Paczkowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Ocena jednorodności powierzchni części roboczej żeliwnych tarcz hamulcowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This article deals with the one of the most important elements of modern braking systems, which is a brake disc. A brake disc is the one of more stressed parts of the braking system, and its quality and design largely determine the braking performance of the vehicle. The article describes the technology of manufacturing disc brake pads that is important from the point of view of the wear processes occurring between two friction surfaces: the brake disc and the brake pad lining. The research of the cast iron ventilated brake disc surface measured the values of the selected roughness parameters at this site. In the context of measurements, it was also determined to be able to maintain a certain value of selected geometric parameters at a given location for the group of brake discs tested of a specific type and manufactured by a particular manufacturer. The work was carried out in the aspect of the research to create a surface layer to protect the brake discs from the effects of corrosive wear.
PL Artykuł dotyczy jednego z ważniejszych elementów współczesnych układów hamulcowych, którym jest tarcza hamulcowa. Tarcze hamulcowe są jednym z bardziej obciążonych elementów układu hamulcowego, a ich jakość i konstrukcja decydują w dużym stopniu o skuteczności hamulców w pojeździe. W części artykułu opisano technologię wytwarzania powierzchni roboczych tarcz hamulcowych ważną z punktu widzenia procesów zużyciowych zachodzących na styku powierzchni ciernej tarczy hamulcowej z powierzchnią cierną okładziny klocka hamulcowego. Wykonane pomiary powierzchni roboczej żeliwnych wentylowanych tarcz hamulcowych pozwoliły ustalić wartości wybranych parametrów chropowatości w tym miejscu. W kontekście pomiarów ustalono także zdolność do utrzymania określonej wartości wybranych parametrów struktury geometrycznej w danym miejscu dla grupy badanych tarcz hamulcowych określonego rodzaju i wyprodukowanych przez określonego producenta. Prace prowadzono w kontekście badań zmierzających do wytworzenia warstwy powierzchniowej zabezpieczającej tarcze hamulcowe przed skutkami zużywania korozyjnego.
Słowa kluczowe
PL chropowatość   żeliwo   tarcze hamulcowe  
EN roughness   cast iron   brake discs  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2017
Tom nr 6
Strony 33--37
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Kinal, G.
autor Paczkowska, M.
  • Poznan University of Technology, Faculty Machines and Transport, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Bibliografia
1. Wojciechowski A., Rudnik D., Pietrzak K., Sobczak J., Nowak A.: Nowa generacja tarcz hamulcowych z materiałów kompozytowych, IV Seminarium Kompozyty 2000 – Teoria i praktyka, Częstochowa 2000, s. 180–190.
2. Polska Norma PN-85/H-83105. Odlewy. Podział i terminologia wad.
3. Szczerek M., Wiśniewski M.: Tribologia i trybotechnika. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom 2000.
4. Wojciechowski A., Sobczak J.: Kompozytowe tarcze hamulcowe pojazdów drogowych. Wydawnictwo Instytut Transportu Samochodowego. Warszawa 2001.
5. Kołodziej E., Skrzyniowski A.: Wpływ obróbki mechanicznej tarczy na właściwości tribologiczne przy współpracy z nakładką cierną. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2008.
6. Tubielewicz K., Michalczuk H., Chmielnik I. P.: Technologia wykonania tarczy hamulcowej. XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Mechanik nr 7/2015, s. 885-894.
7. Nowicki B.: Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość i falistość powierzchni. WNT, Warszawa 1991.
8. Grzesik W.: Wpływ topografii powierzchni na właściwości eksploatacyjne części maszyn. Mechanik, nr 8-9/2015, s. 587–593.
9. Kinal G.: Badania właściwości żeliwa sferoidalnego stopowanego laserowo. Tribologia. PIB w Radomiu, nr 3/2015 (261), s. 43–53.
10. www.subarak.pl.
11. www.mikoda.pl.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e03651f1-b9d3-4c84-ad56-8b34fe5d9b07
Identyfikatory