Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e0152685-e797-4b55-9296-7023bdece199

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Analiza projektu rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie

Autorzy Brzyszcz, P.  Garczewski, W.  Szarata, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of the parking zone extension project in Krakow
Konferencja Polityka parkingowa w miastach = Parking policy in towns (16-18.10.2013 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Rozszerzenie strefy płatnego parkowania wiąże się z koniecznością podejmowania kontrowersyjnych decyzji. Wynika to faktu, iż użytkownicy systemu parkingowego mają często rozbieżne oczekiwania i wymagania (dotyczy to zwłaszcza dwóch grup: mieszkańców danego obszaru i osoby tylko tam pracujące). W niniejszym artykule scharakteryzowano strefę płatnego parkowania w Krakowie i przedstawiono krótką analizę jej funkcjonowania. Następnie opisano propozycję rozszerzenia tej strefy o trzy dodatkowe obszary, w których przeprowadzono sondażowe badania ankietowe wśród użytkowników systemu. Badania te w głównej mierze miały wskazać gotowość kierowców do uiszczania opłat po wprowadzeniu rozszerzonej strefy. Wyniki ukazują, złożoność problemu oraz dają powody by sądzić, że znaczna część, przede wszystkim tych osób, których motywacją do przyjazdu i parkowania jest miejsce pracy, będą niezadowolone z wprowadzenia opłat, lub chcąc uniknąć opłat przesiądą się na inny środek transportu.
EN The extension of paid parking zones is often associated with the necessity of controversial decisions. This is due to the fact that the users of the parking system have usually divergent expectations and requirements (it refers to two groups: residents of the area and the commuters). This paper characterizes the paid parking zone in Krakow and presents a brief analysis of its operation. Then, it describes a proposal to extend the zone with three additional areas in which the questionnaire survey among users were conducted. These studies were mainly indicated the willingness of drivers to pay a fee after the extension of the paid parking zone. The results demonstrate the complexity of the problem and give a reason to presume that a large part of users, especially those whose motivation to come and park is a place of employment, will be dissatisfied with the implementation of fees, and their desire to avoid fees will cause that they will change to a different mode of transport.
Słowa kluczowe
PL strefa płatnego parkowania   badania ankietowe   polityka parkingowa  
EN paid parking zone   questionnaire survey   parking policy  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2013
Tom Nr 1(100)
Strony 51--60
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Brzyszcz, P.
autor Garczewski, W.
autor Szarata, A.
Bibliografia
[1] COST Action 342, Parking Policies and the Effects on Economy and Mobility. Technical Committee on Transport, 2006
[2] Eurostat (2003), Are we moving in the right direction, European Environment Agency. Statistical yearbook on candidate countries, Office for Official Publications.
[3] Uchwała nr LII/696/12 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późniejszymi zmianami.
[4] Uchwała nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
[5] Uchwała nr XXIV/318/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e0152685-e797-4b55-9296-7023bdece199
Identyfikatory