Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dff4d778-e21c-478b-85d8-d1b64f238b0e

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Modelowanie systemy oświetlenia przejść dla pieszych

Autorzy Wytrykowska, A.  Tomczuk, P.  Chrzanowicz, M. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Modeling of lighting system at pedestrian crossings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Oświetlenie uliczne stanowi jeden z podstawowych elementów infrastruktury drogowej. Prawidłowo dobrane warunki oświetleniowe wpływają na bezpieczeństwo i komfort podróży wszystkich uczestników ruchu drogowego. Najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo grupę stanowią piesi. Jako miejsce szczególnie niebezpieczne dla pieszych uczestników ruchu drogowego wskazuje się przejścia dla pieszych. W celu poprawy widoczności pieszych w porze nocnej, przekraczających jezdnię, zaleca się stosowanie dodatkowego oświetlenia. Efekt ten można uzyskać poprzez zastosowanie opraw oświetlenia ulicznego lub opraw dedykowanych dla przejść dla pieszych. Wybór odpowiedniego systemu oświetlenia i właściwości fotometryczne oprawy wpływają na poprawę widzialności sylwetki pieszego, a w efekcie na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w porze nocnej. W artykule przedstawiono przykłady rozwiązań sytuacji oświetleniowych w rejonie przejść dla pieszych dla wybranych konfiguracji układu drogowego.
EN Street lighting is one of the basic elements of road infrastructure. Correctly matched lighting conditions affect the road safety and comfort of travel of all road users. The most exposed to danger group is the pedestrians. Pedestrian crossings are a particularly dangerous place for pedestrians. To improve the visibility of pedestrians at night time, is recommended to use additional lighting. This effect can be achieved through the use of street lighting or dedicated pedestrian lights. Choosing the appropriate lighting system and the photometric features of the luminaire improve the visibility of the pedestrian silhouette and, consequently, improve the level of traffic safety at night time. The article presents examples of lighting solutions in the area of pedestrian crossings for selected configurations of the road system.
Słowa kluczowe
PL piesi   przejście dla pieszych   oświetlenie  
EN pedestrians   pedestrian crossings   lighting  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 377--390
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Wytrykowska, A.
  • Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Tomczuk, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Chrzanowicz, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Bibliografia
1. American National Standard RP-8-00: Recommended Practice Roadway Lighting, Illuminating Engineering Society of North America, USA, New York, IESNA, 2000.
2. ANSI/IESNA RP-8-90 Draft: American National Standard Practice for Roadway Lighting, 1990.
3. BRG: Badania kompleksowe ruchu drogowego w Gdańsku. Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2009.
4. BS/EN 5489-1:2003: Road Lighting - Part 2: Performance Requirements, British Standards Institution, London, 2003.
5. CDOT Lighting Design Guide, Clanton & Associates, Inc., USA, 2006.
6. CIE Pub. 12.2: Recommendations for the lighting of roads for motorised traffic, 2nd ed., Viena, 1997.
7. CIE Pub. No. 115:2010: Recommendations for the Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic, International Commission on Illumination, Viena, 2010.
8. Jamroz K. i inni: Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Gdańsk, Kraków, Warszawa 2014.
9. Norma AS/NZS 1158.4:2009: Lighting for roads and public spacer. Part 4: Lighting of pedestrian crossings, Nowa Zelandia, Australia.
10. Norma DIN 67523-2:2010-06: Beleuchtung von Fußgängerüberwegen (Zeichen 293 StVO) mit Zusatzbeleuchtung, Germany.
11. Polska Norma PN – EN 13201:2007, Oświetlenie dróg.
12. Polska Norma PN-76/E-02032, Oświetlenie dróg publicznych.
13. Polska Norma PN-EN 13201:2016, Oświetlenie dróg – wersja angielska.
14. Producent opraw oświetlenia ulicznego i opraw dedykowanych dla przejść dla pieszych NEOS ZEBRA: http://www.schreder.com [dostęp: 20.03.2017 r.].
15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 43, poz. 430.
16. Strona producenta oprogramowania DIALux: https://www.dial.de [dostęp: 20.03.2017].
17. Tomczuk P., Wytrykowska A., Jaskowski P., Jarzębska A., Ogólne zasady oświetlenia przejść dla pieszych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe, seria Transport, z. 114, str. 393-406, Warszawa, 2016.
18. Tomczuk P.: Assessment model of luminance contrast of pedestrian figure against background on pedestrian crossing, Przegląd Elektrotechniczny, pp.104-107, R. 88 NR 3a/2012, SIGMA-NOT.
19. Tomczuk P.: Bezpieczeństwo pieszych - pomiary luminancji na przejściu dla pieszych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, Badania Środków i Systemów Transportowych, z. 80, str.117-135, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
20. Tomczuk P.: Modelowanie, badania eksperymentalne i ocena jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych, monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe, seria Transport, zeszyt 91, Warszawa 2013.
21. Tomczuk P.: Ocena stanu oświetlenia wybranych przejść dla pieszych na podstawie parametrów natężenia oświetlenia, Przegląd Elektrotechniczny, pp. 303-306, R. 90 NR 1/2014, SIGMA-NOT.
22. Tomczuk P.: Oświetlenie przejść dla pieszych – wymagania i zalecenia. Prace Naukowe, seria Transport, z.96, str. 413-422, Warszawa 2013.
23. Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Raport statystyczny, Komenda Główna Policji.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dff4d778-e21c-478b-85d8-d1b64f238b0e
Identyfikatory