Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dfdd9f3e-3c3b-4ce9-b013-5bf38d6d9d2d

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Komputerowe wspomaganie controllingu procesów logistycznych

Autorzy Saniuk, A.  Jasiulewicz-Kaczmarek, M.  Saniuk, S. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Computer aided controlling of logistics processes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ocena efektywności procesów logistycznych oraz stały monitoring i kontrola realizacji strategii w przedsiębiorstwie są obecnie bardzo ważnym obszarem controllingu. W artykule proponuje się wykorzystanie aplikacji IBM Cognos Metric Studio do pomiaru i oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Jej zastosowanie umożliwia stały monitoring, kontrolę i ocenę zarówno stopnia realizacji strategii, jak i realizowanych w przedsiębiorstwie procesów logistycznych. Narzędzie to pozwala skutecznie zarządzać firmą na podstawie zestawu odpowiednio dobranych wskaźników (ang. Key Performance Indicators).
EN Evaluation of the effectiveness of logistics processes and continuous monitoring and control of the corporate strategy realization is currently a very important area of controlling. The article proposes the use of IBM Cognos Metric Studio to measure and evaluate the logistics processes in the enterprise. Its use allows the continuous monitoring, control and evaluation of both the degree of the strategy implementation and logistics processes. This tool allows based on a set of carefully selected indicators (called Key Performance Indicators) effectively to be managed.
Słowa kluczowe
PL controlling   procesy logistyczne   strategia przedsiębiorstwa  
EN controlling   logistics processes   corporate strategy  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 4
Strony 4070--4075
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Saniuk, A.
  • Uniwersytet Zielonogórski
autor Jasiulewicz-Kaczmarek, M.
  • Politechnika Poznańska
autor Saniuk, S.
  • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
[1] Bakalarczyk S.: Business model choice in logistics company management, Carpathian Logistic Congress 2013, 9th-11th December 2013, Kraków 2013, TANGER, s. [5] CD-ROM.
[2] Besta P., Samolejová A., Janovská K., Lampa M., Lenort R.: Evaluation of benefits resulting from innovation of input raw materials dosing process in sintering, “Metalurgija” 2012, Vol. 51, No. 4, p. 457-460.
[3] Brzóska J., Karbownik A., Kruczek M., Szmal A., Żebracki Z.: Strategiczna Karta Wyników w teorii i praktyce, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, s. 10.
[4] Jabłoński A., Jabłoński M.: Praktyczne doświadczenia związane z wdrożeniem Strategicznej Karty Wyników, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 9/2005, s. 34.
[5] Kaplan R. S., Norton D. P.: Alignment: Using the Balanced Scorecard to create Corporate Synergies, Harvard Business School Press, Boston 2006;
[6] Krechovská M.: Performance Audit Considering the Sustainability: Approach of the Czech Enterprises, Proceed-ings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading: Academic Publish-ing International Limited, 2012, s. 231-236.
[7] Krzemiński T.: Key Performance Indicators w rozwoju strategicznym firmy, Portal wiedzy dla biznesu, www. kadry.nf.pl/artykul
[8] Leszczyński Z., Wnuk-Pel T.: Controlling w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2006, s. 610.
[9] Motała D., Ragin-Skorecka K., Włodarczak Z.: Skuteczność rynkowa organizacji – tożsamość, wizerunek, sys-temy informatyczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2013.
[10] Phofl H. C.: Zarządzanie logistyką – funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie i stosunkach między przedsiębiorstwami, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998, s. 238.
[11] Rosova A.: Analysis of corporate logistic processes and their modeling, Technical University of Kosice, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology, Kosice 2013, Vysoka skola banska, Technicka univer-zita of Ostrava, p. [96], ISBN: 978-80-248-3206-7.
[12] Samolejová A., Lenort R., Lampa, M.: Specifics of Metallurgical Industry for Implementation of Lean Principles, “Metalurgija”, July-September 2012, vol. 51, no. 3, s. 373-376.
[13] Sierpińska M.: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 110-111.
[14] Straka M.: Distribution Logistics as component part of firm micrologistics model, Vysoka skola banska – Tech-nicka univerzita Ostrava, p. 99.
[15] Śliwczyński B.: Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, s. 183.
[16] Świerk J.: Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyc-zno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 56.
[17] Vancova V., Cambal M., Caganova D.: Innovative improvement and intensification of business relationships sup¬ported by cooperative networks, Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, Slovak University of Technology in Bratislava, Special Number 2012, p. 137-142.
[18] Vidová H., Beluský M.: The Application of Selected Lean Methods for Waste Removal in Logistics of Slovak In¬dustrial Plants, CECOL 2012, III Central European Conference on Logistics, Trnava, 28. - 30. 11. 2012, Applied Mechanics and Materials 2012, Vol. 309, p. 286-293.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dfdd9f3e-3c3b-4ce9-b013-5bf38d6d9d2d
Identyfikatory