Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-df84ec39-d942-4646-8482-89133c83f5ed

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Ocena trzech lat funkcjonowania Rozporządzenia UE nr 305/2011 (CPR): wnioski i perspektywy zmian

Autorzy Głowacz, M.  Wall, S. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL CPR   rozporządzenie 305/2011 WE   ocena funkcjonowania   wyrób budowlany   wprowadzenie do obrotu   norma zharmonizowana   działalność EOTA   instytucja notyfikowana   nadzór nad rynkiem  
EN CPR   Construction Products Regulation   functioning assessment   building product   placement on the market   harmonized standard   EOTA activity   notified body   market supervision  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 12
Strony 34--37
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Głowacz, M.
  • Instytut Techniki Budowlanej. Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie
autor Wall, S.
  • Instytut Techniki Budowlanej. Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie, s.wall@itb.pl
Bibliografia
[1] Bobrowicz Jan, Lech Czarnecki, Jadwiga Tworek. 2012. „Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/2011”. Materiały Budowlane 483 (11): 32 – 35.
[2] Dokument Komisji Europejskiej COM (2016) 445 final, z 7 lipca 2016 r.
[3] http://bookshop.europa.eu/en/analysis-of-the-implementation-of-the-construction-products-regulation-pbET0415686/; http://bookshop.europa.eu/en/analysis-of-the-implementation-of-the-construction-products-regulation-pbET0415688/; http://bookshop.europa.eu/en/analysis-of-the-implementation-of-the-construction-products-regulation-pbET0115716/.
[4] http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm.
[5] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw”, COM (2012) 433 z 31 lipca 2012 r.
[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, Dz.U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5.
[7] Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 289/42 z 31 października 2013 r.
[8] Trends in OJEU citations of harmonized standards – Dokument CEN BT N 10490/ CENELEC BT154/DG10293/DC.
[9] Wall Sebastian, Jadwiga Tworek. 2015. „Funkcjonowanie rozporządzenia CPR z perspektywy jednostki oceny technicznej i jednostki notyfikowanej”. Materiały Budowlane 516 (8): 60 – 62. DOI: 10.15199/33.2015.08.15.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-df84ec39-d942-4646-8482-89133c83f5ed
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.12.11