Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-df681930-c367-4789-9951-bb3581d35aba

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Metody inwentyczne w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem branży budowlanej – założenia teoretyczne

Autorzy Michna, A.  Czerwińska-Lubszczyk, A.  Męczyńska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application creative problem solving in the management SME's of the construction industry - theoretical assumptions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zwrócono szczególną uwagę na potrzebę tworzenia innowa-cyjnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach branży budowlanej, które zmagają się z barierami rozwoju, związanymi ze spowolnieniem gospodarczym. Wskazano na ścisłe połączenie innowacji z twórczym rozwiązywaniem problemów, a w szczególności wykorzysta-niem metod inwentycznych. Opisano również model organizacji kreatywnej, która skutecznie może stosować metody inwentyczne. Wykazano zalety korzystania z metod inwentycznych. Atmosfera sprzyjająca kreatywności mogłaby skutkować nowatorskimi rozwiązaniami, motywować pracowników do działania, rozwijać umiejętność pracy zespołowej.
EN In this article a special attention was given to the need of creating innovations in the SME’s of the construction industry, which faces barriers related to the economic slowdown. The innovation process is closely linked with the creative management, including creative problem solving. To effectively use creative problem solving, creative organization is necessary. It’s structure, special features have been precisely described in this article. Demonstrated the advantages of using in creative problem solving. Creativity could encourage to innovative solutions, motivate to actions, to develop skills and favor teamwork.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie przedsiębiorstwem   branża budowlana   metoda inwentyczna   innowacyjność przedsiębiorstwa  
EN enterprise management   construction industry   innovation in enterprise  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2013
Tom z. 63
Strony 261--278
Opis fizyczny Bibliogr. 40 poz.
Twórcy
autor Michna, A.
autor Czerwińska-Lubszczyk, A.
  • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania
autor Męczyńska, A.
  • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
1. Antoszkiewicz J.: Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. PWE, Warszawa 1990, s. 68-72.
2. Baruk J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 60-78.
3. Bilton C., Cummings S.: Creative strategy. Reconnecting business and innovation. Wiley, Chichester 2010.
4. Brzeziński M.: Organizacja kreatywna. PWN, Warszawa 2009, s. 78-80.
5. Bublewicz B.: Małe i średnie przedsiębiorstwa: szanse i zagrożenia rozwoju. CeDeWu, 2007, s. 26-28.
6. Bubrowiecki A.: Sekrety kreatywnego myślenia. Internetowe Wyd. Złote Myśli, Gliwice 2007, s. 61-78.
7. Budzanowska M.: Próba klasyfikacji metod zarejestrowanych przez A. Molesa. „Prakseologia”, nr 26, 1967.
8. Buszko A.: Uwarunkowania ryzyka w budownictwie. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 1, 2011, s. 55.
9. Coface: Upadłość firm w Polsce w 3 kwartałach 2012 roku, www.coface.pl/Coface Portal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_Coface_upadlosci_3_kw_2012, 28.02.2013.
10. Coface: Upadłości firm w Polsce w 2010 roku, www.coface.pl/CofacePortal/ ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_Coface_upadlosci_caly_2010, 27.10.2012.
11. Coface: Panorama Sektorowa, www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20 Repository/PL/pl_PL/documents/Inf_Pras_Coface_Sector%20Panorama_17122012, 28.02.2013.
12. Dreveta A., Fustier M., Kaufmann A.: Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań. WNT, Warszawa 1975, s. 122-144.
13. Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D.: Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, www.parp.gov.pl/files/74/81/380/9721.pdf.
14. Florida R.: The rise of the creative class: How it’s transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books, Cambridge 2002.
15. Ford C.M.: The futurity of decisions as facilitator of organizational creativity and change. “Journal of Organizational Change Management”, No. 15, 2002, p. 635-646.
16. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: Informacja prasowa. Ruch budowlany 2012, www.gunb.gov.pl/, 28.02.2013.
17. GUS: Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ PBS_ budown_ mieszkan _1m_2013.pdf, 28.02.2013.
18. GUS: Inwestycje w budownictwie, www.stat.gov.pl/gus/5840_2794_PLK_HTML.htm, 08.12.2012.
19. GUS: Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2010 r., www.stat.gov.pl/gus/ 5840_3594_PLK_HTML.htm, 28.02.2013.
20. GUS: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2012 r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_zatrudnienie_wynagrodzenia_I_kw_2012.pdf, 28.02.2013.
21. GUS: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze regon, I półrocze 2012 r., www.stat.gov.pl/gus/5840_822_PLK_HTML.htm, 28.02.2013.
22. Hejduk I.K.: Jak przetrwać kryzys. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 1, 2011, s. 11.
23. Jagoda-Sobalak D.: De bono “six action shoes” application to an implementation of innovative solutions generating system on a practical example. International Masaryk Conference for Ph. D. students and young researches. Hradec Kralove, Czech Republic 2011, p. 1515-522.
24. Kawecki S.: Bariery rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matejun M., Szczepańczyk M. (red.): Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 180.
25. Koch J.: Kreatywność się opłaca, www.ipo.pl/zarzadzanie_w_firmie/artykuly/kreatywnosc _sie_oplaca_592639_2.html.
26. Krupski R.: Strategie małych i średnich firm w języku zasobów, [w:] Skalik J. (red.): Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiany i rozwój w małych i średnich przedsiębiorstwach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 49, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 149-154.
27. Martyniak Z.: Inwentyka przemysłowa. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985, s. 15-30.
28. Michna A., Męczyńska A., Kmieciak R., Sękowska R.: Badania literaturowe wybranych aspektów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Kiełtyka L.: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2010, s. 170-171.
29. Ministerstwo Gospodarki: Przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa 2012, s. 28, www.mg.gov.pl/files/upload/8438/09_13_2012_PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9A%C4%86%20W%20POLSCE_DO%20DRUKU.pdf, 28.02.2013.
30. Nęcka E: Proces twórczy i jego ograniczenia. Wyd. Impuls, Kraków 1999, s. 120-180.
31. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J.: Identyfikacja form zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych w świetle wyników badań empirycznych, [w:] Matejun M. (red.): Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 137-154.
32. Pi-Fang Hsu, Miao Sun: Using the Theory of Constrains to Improve the Identification and Solution of Managerial Problems. „International Journal of Management”, Vol. 22, No. 3, September 2005, p. 415-425.
33. Proctor: Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 24-38.
34. Bławat F. (red.): Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 64.
35. Romanowska M.: Strategie przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 73-82.
36. Safin K.: Zarządzanie małą firmą. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 181.
37. Steinerowska-Streb I.: Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – zmiany spowodowane dekoniunkturą gospodarczą. „Przegląd Organizacji”, nr 7, 2002, s. 18-21.
38. Walczak M.: Identyfikacja motywów i barier w podejmowaniu działalności gospodarczej, [w:] Matejun M., Szczepańczyk M. (red.): Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 159-163.
39. Zelek A.: Dekoniunktura gospodarcza – wyzwania czy bariera dla zarządzania strategicznego, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 83-101.
40. Porter M.E.: From competitive advantage to corporate strategy. “Harvard Bussines Review”, May-June 1987.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-df681930-c367-4789-9951-bb3581d35aba
Identyfikatory