Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-df3fd5ed-b449-44bc-9f8e-4c1cd290b0d5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza i szacowanie ryzyka podczas lotu egzaminacyjnego vlos (visual line of sight) operatora bezzałogowego statku powietrznego

Autorzy Merkisz, J.  Nykaza, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Risk estimation and risk evaluation on examination flight Unmanned Aerial Vehicle Operator on Visual Line of Sight
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem oszacowania ryzyka występującego podczas egzaminu VLOS (Visual Line of Sight) operatora bezzałogowego statku powietrznego. Wraz ze wzrastającym zainteresowaniem lotami bezzałogowych statków powietrznych, rośnie również liczba osób pragnących uprawiać tego typu działalność. Jest to aktualnie najpopularniejsza dyscyplina sportów lotniczych. Jednym z elementów decydujących o powodzeniu w szkoleniu jest odpowiednia kondycja psychiczna i fizyczna operatora. Szkolenia przebiegają dość sprawnie i kończą się egzaminem państwowym. Podczas takiego lotu egzaminator sprawdza wiedzę, jak i umiejętności manualne operatora bezzałogowego statku powietrznego. Niejednokrotnie podczas tego typu lotów występują sytuacje niekontrolowane i awaryjne. W artykule podjęto próbę oszacowania ryzyka mogącego wystąpić podczas lotu egzaminacyjnego. Oceny dokonano przy zastosowaniu metody TRANS – RISK oraz metody szacowania ryzyka MICE – SCORE. W powyższym modelu przyjęto trzy kryteria i obliczono poziom ryzyka dla każdego z siedmiu otrzymanych zagrożeń. Ryzyko przedstawiono w postaci klasyfikacji na: akceptowane, tolerowane i nieakceptowane.
EN With increasing interest in flights of unmanned aircraft, increasing the number of people interested in this type of activities. Now, this is the most popular discipline on air sports. One of the shapes contributing to the success of the training is adequate physical and psychological condition of the operator. Training run quickly and end with a state exam. During this flight examiner tests knowledge and skills operator's manual unmanned aircraft. Many times during this type of flights are uncontrolled and emergency situations. This article attempts to assess the risk that may arise during the flight. The assessment was made using the method TRANS - RISK and risk assessment methodology MICE - SCORE. In this model assume three criteria and calculated risk level for each of the seven received threats. The risk is presented in the form classification: accepted, tolerated and unacceptable.
Słowa kluczowe
PL bezzałogowy statek powietrzny   szacowanie ryzyka   egzamin VLOS   dron   VLOS (Visual Line of Sight)   lotnictwo bezzałogowe  
EN unmanned aerial vehicle   risk estimation   VLOS (Visual Line of Sight)   drone  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 286--290
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., rys., tab, pełen tekst na CD
Twórcy
autor Merkisz, J.
autor Nykaza, A.
Bibliografia
1. Kadziński A., Gill A., „Koncepcja implementacji metody TRANS – RISK do zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej. Logistyka 3/2011.
2. Kadziński A., Pruciak K., Gill A., „Rozpoznawania źródeł zagrożeń jako ważny element metod zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej”. Czasopismo techniczne Mechanik 2011.
3. Kadziński A., Warguła J., Gill A., „Szacowanie i wartościowanie ryzyka zagrożeń związanych z odcinkiem szybkiego tramwaju na poznańskiej sieci tramwajowej”. Logistyka nr 3/2012.
4. Merkisz J., Nykaza A., „Szacowanie i analiza ryzyka podczas lotu akrobacyjnego”. Logistyka 3/2015.
5. Materiały naukowe Kadziński A., „Zintegrowana metoda zarządzania ryzykiem zagrożeń w transporcie”. Poznań 2011.
6. Podręcznik zarządzania ryzykiem SMS, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2009.
7. Strona internetowa: http://www.rcsmart.com.my/products/Sky-Surfer-EPO-RTF-Airplanes-with-Transmitter,-Battery,-Charger/10088.
8. http://info.dron.pl/dji-phantom-3-z-kamera-4k-nadchodzi/.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-df3fd5ed-b449-44bc-9f8e-4c1cd290b0d5
Identyfikatory