Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-df02868e-3f25-42e2-84cf-565ec1b21982

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badanie wpływu głębokości nagniatania na chropowatość powierzchni wałków stalowych

Autorzy Kułakowska, A.  Patyk, R.  Nagnajewicz, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Researches of the influence of burnishing depth on the surface roughness parameters of the steel shafts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy omówiony został proces nagniatania tocznego osiowego powierzchni wałków ze stali C45. Powierzchnie do nagniatania przygotowano w procesie toczenia. Następnie wykonano pomiary powierzchni i określono parametry chropowatości po obróbce poprzedzającej (toczeniu). Proces nagniatania przeprowadzono na obrabiarce RM 4010, stosując różne głębokości procesu. Powierzchnie ponownie zmierzono i określono parametry chropowatości po procesie nagniatania. Analizie poddano wpływ głębokości nagniatania na chropowatość powierzchni wałków stalowych. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci profilogramów, tabeli oraz wykresów.
EN The process of axial burnishing rolling of surfaces from C45 steel rollers is discussed. Finishing surfaces were prepared in a rolling process. Then surface measurements were made and the roughness parameters were determined after pretreatment (turning). Burning was performed on a RM 4010 machine using different depths of the process. Surfaces were remeasured and roughness parameters determined after the burnishing process. The influence of the burnishing depth on the surface roughness after axial burnishing rolling was analyzed. The results are presented in the form of profilographs, table and graphs.
Słowa kluczowe
PL chropowatość   stalowe wałki   proces tłoczenia   proces nagniatania   obrabiarka RM 4010  
EN roughness   steel shafts   RM 4010 machine   rolling process   burnishing process  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1208--1211, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., fot., rys., wykr.
Twórcy
autor Kułakowska, A.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
autor Patyk, R.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Przemysłu Drzewnego
autor Nagnajewicz, S.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Przemysłu Drzewnego
Bibliografia
1. Fic S., Doświadczalne i teoretyczne podstawy obróbki elektromechanicznej, Warszawa, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej 1983.
2. Górski E., Obróbka gładkościowa, Warszawa, WNT 1970.
3. Kozłowski M.M., Proces kształtowania powierzchni części ma-szyn nagniataniem naporowym tocznym, Bydgoszcz, ATR seria Rozprawy nr 20, 1985.
4. Przybylski W., Technologia obróbki nagniataniem, Warszawa, WNT 1987.
5. Kułakowska A., Kukiełka L., Wpływ odchyłek zarysu regularnych nierówności powierzchni po obróbce toczeniem na wybrane właściwości warstwy wierzchniej wyrobu nagniatanego tocznie, Warszawa, I Kongres Mechaniki Polskiej 2007 r.
6. Bohdal L., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., Patyk R., Three Dimensional Finite Element Simulation of Sheet Metal Blanking Process. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 430-435.
7. Chodor J., Kukielka L., Using Nonlinear Contact Mechanics in Process of Tool Edge Movement on Deformable Body to Analysis of Cutting and Sliding Burnishing Processes. Applied Mechanics and Materials, vol. 474, pp. 339-344.
8. Kaldunski P., Kukielka L., Numerical Analysis and Simulation of Drawpiece Forming Process by Finite Element Method. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 153-158.
9. Kukielka L., Kulakowska A., Patyk R., Numerical modeling and simulation of the movable contact tool-worpiece and application in technological processes, Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics 2010. Vol. 8/3, pp. 36-41.
10. Kulakowska A., Kukielka L., Numerical analysis and experimental researches of burnishing rolling process with taking into account deviations in the surface asperities outline after previous treatment. Steel Research International 2008, vol. 2.
11. Kulakowska A., Problems of surface preparation under burnishing rolling in aspect of product quality. Steel Research International 2010, vol. 81/9.
12. Kulakowska A., Experimental researches of burnishing rolling process of regular surface asperities prepared in turning process. Steel Research International 2012. Special Edition, 14th International Conference on Metal Forming, pp. 127-131.
13. Kulakowska A., Kukielka L., Kukielka K., Patyk R., Malag L., Bohdal L., Possibility of Steering of Product Surface Layers Properties in Burnishing Rolling Process. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 442-447.
14. Kulakowska A., Patyk R., Bohdal Ł., Zastosowanie obróbki nagniataniem w tworzeniu ekologicznego produktu, Annual Set The Environment Protection Volume 2014, vol. 16.
15. Kukiełka L., Theoretical and experimental foundations of surface roller burnishing with the electrocontact heating, Book of Mechanical Engineering. Technical University of Koszalin No 47, Koszalin 1994, pp. 348.
16. Kukielka K., Kukielka L., Bohdal L., Kulakowska A., Malag L., Patyk R., 3D Numerical Analysis the State of Elastic/Visco-Plastic Strain in the External Round Thread Rolled on Cold. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 436-441.
17. Kukielka L., Geleta K., Kukielka K., Modelling of Initial and Boundary Problems with Geometrical and Physical Nonlinearity and its Application in Burnishing Processes. Steel Research International. Special Edition, 14th International Conference Metal Forming, 2012, pp. 1375-1378.
18. Legutko S., Nosal S., Kształtowanie technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej części maszyn, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2004.
19. Malag L., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Bohdal L., Patyk R., Problems Determining of the Mechanical Properties of Metallic Materials from the Tensile Test in the Aspect of Numerical Calculations of the Technological Processes. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 454-459.
20. Patyk R., Kukielka L., Optimization of geometrical parameters of regular triangular asperities of surface put to smooth burnishing. Steel Research International 2008, vol. 2.
21. Patyk R., New method of technological surface layer shaping of machine parts during duplex burnishing rolling process. Steel Research International 2012, Special Edition, 14th International Conference on Metal Forming.
22. Patyk R., Kulakowska A., Bohdal L., Ekologiczne, ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania obróbki nagniataniem, Annual Set The Environment Protection Volume, vol. 16.
23. Przybylski W., Technologia obróbki nagniataniem, WNT, Warsaw, 1987.
24. Patyk R., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., Bohdal L., Numerical Study of the Influence of Surface Regular Asperities Prepared in Previous Treatment by Embossing Process on the Object Surface Layer State after Burnishing. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 448-453.
25. Patyk R., Kukiełka L., Kukiełka K, Kułakowska A., Szczepanik K., Analiza ubytku właściwości użytkowych noży pielnika aktywnego, Inżynieria Rolnicza, 2011, R. 15, nr 5, str. 223-229.
26. Patyk S., Patyk R., Kukiełka L., Kułakowska A., Eksperymentalne i numeryczne metody określania parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego powierzchni chropowatej, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, R. 56, nr 6 str. 620-623.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-df02868e-3f25-42e2-84cf-565ec1b21982
Identyfikatory