Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-deff90be-c015-41c2-b939-8d50925f63cb

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Analiza błędu w modelu matematycznym przetwornika elektromechanicznego wykorzystującym równania Hamiltona

Autorzy Burlikowski, W.  Kowalik, Z. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Error analysis in mathematical model of electromechanical actuator using Hamiltonian equations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metodykę analizy błędu w modelu matematycznym przetwornika elektromechanicznego, wykorzystującym równania Hamiltona w opisie przemiany elektromechanicznej. Jako podstawową wielkość w algorytmie obliczeniowym użyto koenergię pola magnetycznego Ecm. Wykorzystano w tym celu jednoznaczność określenia wartości koenergii dla danej wartości zmiennych stanu, wynikającą z pominięcia w modelu prądów wirowych oraz zjawiska histerezy.
EN The paper presents a methodology of error analysis in mathematical model of an electromechanical actuator using Hamiltonian equations in the description of energy conversion. As the basic quantity in numerical algorithm the coenergy of magnetic field Ecm is employed. The reason for application of coenergy as a state function is the explicitness of its value for a given set of state variables, resulting from neglecting Eddy currents and hysteresis phenomenon in the model.
Słowa kluczowe
PL maszyny elektryczne   równania Hamiltona   analiza błędu   błąd względny  
EN electrical machines   Hamiltonian equations   error analysis   relative error  
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 131--136
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., wz.
Twórcy
autor Burlikowski, W.
autor Kowalik, Z.
Bibliografia
[1]. Agoston M.K.: Computer Graphics and Geometric Modeling - Mathematics, Springer 2005.
[2]. Boldea I., Tutelea L.: Electric machines: steady state, transients and design with Matlab. CRC Press, 2009.
[3]. Burlikowski W.: Reluctance motor mathematical model in natural reference frame using hamiltonian equations – simulational analysis. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne nr 93, 2011, wyd. BOBRME Komel, s. 19-24.
[4]. Burlikowski W.: Zastosowanie formalizmu Hamiltona w opisie przetwornika elektromechanicznego na przykładzie silnika reluktancyjnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Elektryka”, Monografia, z. 373, Gliwice 2012.
[5]. Demenko A., Hameyer K.: Field and fieldcircuit description of electrical machines. Proc. Of EPE-PEMC 2008, p. 2412-2419.
[6]. Kuratowski K.: Wstęp do teorii mnogości i topologii. PWN, Warszawa 2004.
[7]. Meeker D.: Finite Element Method Magnetics. User’s Manual. ver.4.2, 2007.
[8]. Meunier G. et al.: The Finite Element Method for Electromagnetic Modeling. ISTE Ltd, 2008.
[9]. Ralston A.: Wstęp do analizy numerycznej. Wyd. 3. PWN, Warszawa 1983.
[10]. Skubis T.: Opracowanie wyników pomiarów: przykłady. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
[11]. Sobczyk T.J.: Metodyczne aspekty modelowania maszyn elektrycznych prądu przemiennego. WNT, Warszawa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-deff90be-c015-41c2-b939-8d50925f63cb
Identyfikatory