Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ded3a100-4d28-4e79-8d5e-00ad969f9eb2

Czasopismo

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Tytuł artykułu

Specyfika projektowania, eksploatacji oraz utrzymania dróg kolejowych dużych prędkości (KDP)

Autorzy Towpik, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The specific aspects of design, operation and maintenance of rail-roads for high-speed trains (HST)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano tabor oraz kolejowe nawierzchnie klasyczne i niekonwencjonalne eksploatowane na liniach dużych prędkości. Omówiono również ograniczenia w zakresie oddziaływań pojazdów na tor, a także warunki projektowania i utrzymania nawierzchni oraz podtorza na liniach KDP.
EN The paper characterizes the rolling stock, as well as classic and unconventional surfaces for high-speed railroads. Also discussed are the limitations in terms of the cars’ interaction with the track and the conditions of design and maintenance of the railroad surface and bed for HST.
Słowa kluczowe
PL podtorze kolejowe   nawierzchnie kolejowe   eksploatacja   pojazdy szynowe   oddziaływanie   projektowanie   utrzymanie   kolej dużych prędkości  
EN rail vehicles   effect   designing   maintenance   high-speed rail   railway track bed   paving   operation  
Wydawca Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Czasopismo Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Rocznik 2013
Tom Nr 3
Strony 88--91
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Towpik, K.
  • Politechnika Warszawska
  • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Bibliografia
[1] Bałuch H.: Badawcze aspekty przygotowań do wprowadzenia w Polsce dużych prędkości pociągów. W: Materiały Naukowo-Techniczne Konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie”. Kraków 2008.
[2] Bałuch H., Bałuch M.: Determinanty prędkości pociągów – układ geometryczny i wady toru. Wydawnictwo Instytutu Kolejnictwa. Warszawa 2010.
[3] Barron de Angoiti I., Veitch A.: Does high-speed rail contribute to a more sustainable transport system?. „European Railway Review” 2012, Vol. 18, Issue 1, pp. 6–7.
[4] Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja Europejska. Bruksela 2011.
[5] Design of new lines for speeds of 300–350 km/h. State of the art. Report UIC. Paris 2009.
[6] Dyrektywa Unii Europejskiej 2008/232/WE dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 2008, L. 84, t. 51, z 26 marca, s. 133–392.
[7] Dyrektywa Komisji Europejskiej 2008/217/WE dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 2008, L. 77, t. 51, z 19 marca, s. 1–105.
[8] HS TSI Infrastruktura. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 2008, L. 77, t. 51, z 19 marca, s. 1–105.
[9] HS TSI Tabor. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 2008, L. 84, t. 51, z 26 marca, s. 133–392.
[10] Skrzyński E.: Podtorze kolejowe. KOW. Warszawa 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ded3a100-4d28-4e79-8d5e-00ad969f9eb2
Identyfikatory