Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-deb55c63-b103-4eaa-8361-156e05bd43c4

Czasopismo

Wiadomości Elektrotechniczne

Tytuł artykułu

Badania samochodu elektrycznego z silnikiem prądu stałego – OPEL Astra po konwersji na pojazd EV

Autorzy Łukjanow, S.  Zieliński, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The study on the electric vehicle with the direct current motor – OPEL Astra after the conversion into EV
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wyczerpujące się na świecie zasoby ropy naftowej, jak również względy ochrony środowiska zmuszają producentów pojazdów z silnikami spalinowymi do poszukiwania alternatywnych źródeł napędu. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie na rynek samochodów z napędem elektrycznym. Rozwiązaniem przejściowym z uwagi na duże koszty wytworzenia samochodów EV jest wprowadzenie do produkcji i dystrybucja samochodów hybrydowych oraz konwersja już eksploatowanych pojazdów z silnikami spalinowymi. W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych w PIMOT samochodu elektrycznego z silnikiem prądu stałego – OPEL Astra po konwersji na pojazd EV. Omówione zostały parametry samochodu elektrycznego. Badania obejmowały m.in.: parametry ruchu i zasięg, poziom hałasu wewnętrznego, badania na hamowni podwoziowej, EMC w zakresie emisji elektromagnetycznej oraz porównanie pojazdu po konwersji z pojazdem bazowym. Badania wykazały, że przedstawiony prototyp po dokonaniu proponowanych zmian konstrukcyjnych może być rozwiązaniem alternatywnym prostego i taniego pojazdu EV.
EN Depleting the world’s oil resources and environmental considerations force manufacturers of internal combustion engine vehicles to search for alternative power sources. The best solution to this problem is to bring electric vehicles (EV) to the car market. A transitional solution due to high costs of producing electric vehicles is the introduction to the production and distribution of hybrid vehicles as well as conversion of already operated internal combustion engine vehicles. This article presents the results of preliminary research conducting in PIMOT on the electric vehicle with the direct current motor – OPEL Astra after the conversion into EV. The parameters of the electric vehicle are discussed. The research included inter alia: motion parameters and the coverage, the internal noise level, testing in the chassis dynamometer, EMC testing in the scope of electromagnetic emission, and comparison of the vehicle before and after the conversion into the EV. The research has shown, that the presented prototype after the proposed structural changes could be an alternative solution to the simple and inexpensive electric vehicle. The study on the electric vehicle with the direct current motor – OPEL Astra after the conversion into EV.
Słowa kluczowe
PL samochody elektryczne   badania pojazdów   konwersja pojazdów  
EN electric vehicles   electric vehicles conversion   chassis dynamometer testing  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Wiadomości Elektrotechniczne
Rocznik 2017
Tom R. 85, nr 11
Strony 9--16
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., wykr., tab., zdj.
Twórcy
autor Łukjanow, S.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji – PIMOT, Warszawa
autor Zieliński, W.
Bibliografia
[1] Chłopek Z. 2012. Research on energy consumption by an electric automotive vehicle. The Archives of Automotive Engineering, 3.
[2] Evaes S., Evaes J. 2004. A cost comparison of fuel-cell and battery electric vehicles. Journal of Power Sources, 130.
[3] EVCONVERT.EU Sp. z o.o., Warszawa, materiały firmowe.
[4] Hussain I. 2003, 2011. Electric and Hybrid Vehicles Design Fundamentals.
[5] Hydrogen energy: challenges and prospects, 2008.
[6] LEMCO – materiały firmowe na stronie www.
[7] Materiały z Konferencji Międzynarodowej „Innowacyjne Rozwiązania w Przemyśle Transportowym. Pojazdy CNG I E lektryczne”, 8–9 listopada 2011, Warszawa.
[8] McCrone Angus - Price of Electric Vehicle Batteries to Fall as Manufacturing.
[9] Merkisz J., Pielecha I. 2006. Alternatywne napędy pojazdów. Politechnika Poznańska.
[10] Olszowiec P. 2002. Gdy zabraknie prądu… Superkondensatory. Energia Gigawat, czerwiec.
[11] OPEL Astra II – instrukcja obsługi.
[12] Regulamin nr 10 EKG ONZ.
[13] Regulamin nr 100 EKG ONZ.
[14] Regulamin nr 83 EKG ONZ.
[15] Szumanowski A. 2000. Fundamentals of hybrid vehicle drives. Warsaw-Radom.
[16] Tokarzewski J., Polakowski K. 2010. Metody analizy zasięgu bateryjnych pojazdów samochodowych. IPNE SEP, 28.
[17] Walter F. 2010. Going Green with Electric Vehicles. Technology and Engineering Teacher.
[18] Fotografie (2, 3, 4) – Jerzy Piotr Czapla, PIMOT
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-deb55c63-b103-4eaa-8361-156e05bd43c4
Identyfikatory
DOI 10.15199/74.2017.11.2