Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-deac1587-0f96-408a-b48f-2f35a170452f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Możliwość wykorzystania metodologii FSA do analizy ryzyka przejścia statku nad rurociągiem

Autorzy Orymowska, J.  Pilip, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN FSA methodology to risk analysis of vessel passage over the pipeline
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Znaczący postęp technologiczny połączony z minimalizacją kosztów i opłacalnością produkcji nowych instalacji przesyłowych, spowodowały w ostatnich latach intensywny rozwój sektora offshore w Polsce, Europie i na świecie. Efektem tego jest duże zagęszczenie podwodnej liniowej infrastruktury przesyłowej (LIP) - rurociągów czy kabli podmorskich. Obszarami szczególnie niebezpiecznymi w zakresie eksploatacji LIP są rejony przybrzeżne, gdzie wzmożona jest intensywność ruchu statków. W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń sieci, należy już podczas projektowania, a następnie budowy, przeprowadzić szereg analiz dotyczących m.in. aspektów wytrzymałości i doboru materiałów, lokalizacji w aspekcie bezpiecznej nawigacji, wpływu warunków pogodowych oraz intensywności ruchu statków na powierzchni z uwzględnieniem ich ewentualnego wpływu podczas przepływania nad rurociągiem. W artykule skupiono się na ostatnim z wymienionych czynników. Autorzy omówili dostępne metody analizy ryzyka (FSA), wybrali optymalną do przedstawionego problemu, rozpatrzyli możliwe scenariusze zagrożeń i zaproponowali działania niezbędne do uniknięcia bądź zminimalizowania wystąpienia takich przypadków.
EN Recent technological advance combined with the minimization of costs and a raise in profitability of production of new investments, has in recent years caused an intensive development of the offshore sector in Poland, Europe and all over the world. The result of that, is a big density of underwater transmission pipelines and cables especially in coastal areas where traffic intensity is posing a potential threat to the safety of underwater infrastructure. To avoid or minimize the risk of pipeline damage, a significant number of analyses are needed to be conducted, for example aspects of material strength and its selection, location, impact of the weather conditions and intensity of the vessels movements on the sea surface, taking into account their possible impact when passing over the pipeline. This article focuses on the last of the above mentioned factors. The authors discussed the available methods of risk analysis (FSA), choose the optimal way to solve the problem, considered possible threats scenarios and suggested the necessary moves to avoid or minimize the occurrence of such cases.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo statków   rurociągi podwodne   analiza ryzyka   Formalna Ocena Bezpieczeństwa   FSA  
EN safety of ships   underwater pipeline   risk analysis   Formal Safety Assessment   FSA  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 714--717
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Orymowska, J.
  • Akademia Morska w Szczecinie
autor Pilip, K.
  • Akademia Morska w Szczecinie
Bibliografia
1. Dokumentacja Nord Stream dotycząca Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby konsultacji, wymagana Konwencją Espoo. - Nord Stream-Raport Espoo: Dokument dot. Kluczowych zagadnień Bezpieczeństwo morskie. Luty 2009.
2. Jerzyło P., Waldemar M., Zarządzanie bezpieczeństwem morskim z wykorzystaniem Formalnej Oceny Bezpieczeństwa Żeglugi na przykładzie Zatoki Pomorskiej, Inżynieria Morska i Geotechnika , str. 276-284, Gdańsk 2011.
3. MSC/Circ.1023 MEPC/Circ.392 Guidelines for formal safety assessment (FSA) for use in the IMO rule-making process, IMO, Londyn 05.04.2002.
4. Polski Rejestr Statków - Metodyka Formalnej Oceny Bezpieczeństwa Żeglugi (FSA) 2002.
5. Urbański J., Morgaś W., Specht C., Bezpieczeństwo morskie - ocena i kontrola ryzyka, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Nr 2 (173), Gdynia 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-deac1587-0f96-408a-b48f-2f35a170452f
Identyfikatory