Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-de87c3d4-6c49-4b2d-889f-0e30cbed67dc

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Determinanty wdrażania innowacji w portach

Autorzy Żaboklicka, M. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN Determinants of implementing innovations in ports
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wdrażanie innowacji, rozumiane jako implementacja nieistniejących wcześniej w danym przedsiębiorstwie technologii czy metod organizacji pracy, wiąże się z koniecznością rozwiązania szeregu problemów, takich jak: zainicjowanie innowacji, przekonanie do niej kadry menedżerskiej i pracowników, często uzyskanie zgody władz oraz dostępu do źródeł finansowania. W przypadku polskich portów morskich czynnikiem, którego nie można pominąć przy rozważaniach na temat funkcjonowania i rozwoju (w tym innowacyjności) portów, jest wyraźny podział na podmioty zarządzające i eksploatacyjne. W ustawie o portach i przystaniach morskich zarządzanie gruntami i infrastrukturą portową powierzono spółkom Skarbu Państwa – zarządom morskich portów. Komercyjne usługi portowe są świadczone przez niezależne podmioty, które nie mają prawa własności wykorzystywanych terenów i elementów infrastruktury, lecz jedynie dzierżawią je od właściciela. Rozwiązanie to, ze względu na rolę portów w gospodarce kraju oraz bezpieczeństwo, stosuje się powszechnie na całym świecie.
EN Innovations in stevedoring companies can be instigated by administration, competition and clients, the impulse for new solutions can also come from the inside. Given that port investments are very capital-intensive, financing is the key problem for implementation of modern techniques. Other important factors are: ownership of means of production, attitude of employees, contacts and access to know-how, geographical location etc. Organisational innovations are usually the cheapest. New reloading technologies and IT solutions require large amounts of money and solution of broad range of other problems before successful implementation.
Słowa kluczowe
PL innowacje   wdrażanie innowacji w portach   innowacje wewnętrzne   innowacje zewnętrzne  
EN innovation   implementation of innovations in ports   internal innovation   external innovation  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2010
Tom Nr 12
Strony 317--330
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Żaboklicka, M.
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
1. AEO Course, ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/aeo/index_en.htm.
2. Jewitt C., Stora Enso Charts out New Shipping Links, www.risiinfo.com/db_area/archive/ppi_mag/2001/0109/ppi3.htm.
3. Klimek H., Strategia rozwoju polskich portów morskich, w: Studia Gdańskie, tom V, red. S. Ciesielski, Z. Machaliński, Wyd. Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2008, s. 241, www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/pdfy/studia5s225-244.pdf.
4. Reelpick in the Most Advanced Distribution Centre of the World, www.cimcorp.com/ReelPick_in_the_most_advanced_distribution_centre_of_the_world.
5. St. Petersburg Stevedore Snapped Up, The St. Petersburg Times, 9.03.2007, petersburgcity.com/news/business/2007/03/14/stevedore.
6. Status AEO – ułatwienia podczas kontroli celnej, www.spedycje.pl/konferencje_targi_szkolenia/15235/status_aeo_ulatwienia_podczas_kontroli_celnej.html.
7. Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Warszawa 2007, www.mi.gov.pl/files/0/104/Strategiarozwojuportowmorskichdo2015rokupokonsultacjachspolecznych.pdf.
8. Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r., Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 21.01.2009, s. 2 i nast., www.mi.gov.pl/files/0/1791473/StrategiczneceleizaleceniawzakresiepolitykitransportumorskiegoUEdo2018r.pdf.
9. Świadectwo AEOC – uproszczenia celne, ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/general_overview/index_en.htm.
10. Tilbury’s Automated Terminal Hits the Ground Running, www.worldcargonews.com/htm/nf20051108.740175.htm.
11. U.S. Public Port Development Expenditure Report, U.S. Department of Transportation, Maritime Administration, luty 2009, www.marad.dot.gov/documents/2006_port_expenditure_rpt_--_final.pdf.
12. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, DzU 1997, nr 9, poz. 44 z późniejszymi zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-de87c3d4-6c49-4b2d-889f-0e30cbed67dc
Identyfikatory