Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-de3c23e4-2184-4c71-8382-3b47d78e2b92

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Przyszłość rozwoju kogeneracji w przemyśle energochłonnym

Autorzy Siekierski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Future of the development of the cogeneration in the energy-intensive industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono powody, dla których zastosowanie układów kogeneracyjnych w przemyśle energochłonnym znajduje uzasadnienie. Wskazano też na oszczędności ekonomiczne, towarzyszące aplikacji tych układów oraz na mechanizmy promowania kogeneracji.
EN Reasons for application of cogeneration systems in the energy intensive industry are justified in the following article. What is more, it was not only shown the savings of economy that accompany with these systems and mechanisms but also the promotion of the cogeneration.
Słowa kluczowe
PL przemysł energochłonny   kogeneracja   układ CHP   obniżanie kosztu   promowanie kogeneracji  
EN energy-intensive industry   cogeneration   CHP system   reduction of cost   promote of cogenerations  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 5
Strony 273--276
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Siekierski, K.
  • Grupa KĘTY S.A. Segment Wyrobów Wyciskanych, ul. Kościuszki 111, Kęty
Bibliografia
1. Skorek J.: Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy. Wydaw. Polit. Śl., Gliwice, 2002.
2. Skorek J., Kalina J.: Gazowe układy kogeneracyjne. WN-T 2006.
3. Przygrodzki M.: Modelowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej współpracującej ze źródłami rozproszonymi. Monografia. Wydaw. Polit. Śl., Gliwice 2011.
4. Ustawa z dnia 1 0 k wietnia.1997 r . Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54/1997, poz. 348 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych we wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. nr 176/2011, poz. 1062).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-de3c23e4-2184-4c71-8382-3b47d78e2b92
Identyfikatory