Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-de284483-32e9-4156-8192-4a044a42eff0

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Problemy oceny tłoczności materiałów metalicznych

Autorzy Hyrcza-Michalska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Drawability evaluation problems of metallic materials
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problemy oceny tłoczności materiałów metalicznych, których odkształcalność jest ograniczona. Zdefiniowano pojęcie trudno odkształcalnych wsadów do tłoczenia dzięki zestawieniu i usystematyzowaniu przyczyn ograniczających tłoczność. Zaproponowano wytyczne postępowania przy ocenie tłoczności dla tego typu trudno odkształcalnych wsadów. Stosowana metodyka badawcza opiera się o wykorzystanie metod fizycznego i numerycznego modelowania proceu tłoczenia. W badaniach zastosowano systemy automatycznego analizatora odkształceń Auto Grid, a do modelowania numerycznego oprogramowanie ETA/Dynaform. Praca stanowi przekrojową analizę szeregu badań prowadzonych przez autorkę w zespole badaczym Instytutu Technologii Metali Politechniki Śląskiej przez ostatnich kilka lat.
EN The article presents the drawability evaluation problems of metallic materials, which deformability is limited. There is defined the concept of hard deformable charges for pressing through the statement and systematize the reasons for restricting their drawability. The guidelines for the drawability assessment for such type difficult charges are proposed. The research methodology is based on the use of methods of physical and numerical modeling of the stamping process. Presented study used the automatic strains analyzer Auto Grid and numerical modeling software ETA / Dynaform. This work is a cross-sectional analysis of a series of studies conducted by the author in the research team of the Institute of Metal Technology Silesian University of Technology in the past few years.
Słowa kluczowe
PL odkształcalność   materiały metaliczne   ocena tłoczności   analizator odkształceń AutoGrid   symulacja numeryczna   Eta/Dynaform  
EN formability   metallic materials   drawability evaluation   strain analyzer AutoGrid   numerical simulation   Eta/Dynaform  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2016
Tom Vol. 83, nr 9
Strony 398--400
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Hyrcza-Michalska, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Technologii Metali ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, monika.hyrcza-michalska@polsl.pl
Bibliografia
[1] Advanced High Strength Steel (AHSS)Application Guidelines, version 4.1., 06.2009, www.autosteel.org.
[2] Baysore John K., M.S. Williamson, Yoni Adonyi. 1995. „Laser beam welding and formability of tailored blanks”. Welding Journal, 74 (10): 345-358.
[3] Grosman Franciszek. 2002. „Nowoczesne stale na blachy tłoczne dla motoryzacji”. Obróbka Plastyczna Metali. (4): 5–15.
[4] Hyrcza-Michalska Monika. 2016. „Badania odkształcalności blach cienkich ze stali i stopów wysokowytrzymałych”. Hutnik-Wiadomości Hutnicze. 83 (3)2016: 105−111.
[5] Hyrcza-Michalska Monika. 2010. „Drawability of advanced high strength steel and creep-resisting nickel superalloys”. Steel Research International. 81(9): 817−820. Special Edition 2010 Including computer files.
[6] Hyrcza-Michalska Monika. 2012. „Physical and Numerical Research on Drawability of Nickel Superalloys”. Steel Research International. 83(9): 663−666. Special Edition: 14th International Conference Metal Forming 2012. ISBN 978-3-514-00797-0.
[7] Hyrcza-Michalska Monika. 2013. „Badania technologicznej plastyczności blach cienkich przy zastosowaniu analizatora odkształceń AutoGrid”. Hutnik-Wiadomości Hutnicze. 80 (8): 545−549.
[8] Hyrcza-Michalska Monika. 2014. „Research on mechanical properties of thin sheet blanks made of creep-resisting nickel superalloys”. Solid State Phenomena. 212: 259−262.
[9] Hyrcza-Michalska Monika. 2016. „Application of a digital strain analyzer auto grid at thin sheet metals mechanical characteristics preparation and assessment of their drawability”. Solid State Phenomena. 246: 75−78.
[10] ISO TC 164/SC 2 N 477, ISO/CD 12004-2, Metallic materials − Sheet and strip− Determination of forming limit curves − Part 2: Determinatio
[11] Lacki Piotr, Janina Adamus, Wojciech Więckowski, Julita Winowiecka. 2013. „Evaluation of drawability of titanium welded sheets”. Archives of Metallurgy and Materials. 58 (1).
[12] Lisok Joanna, Antoni Piela. 2004. „ Method of evaluating drawability of laser-welded tailored blanks”. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 4. (3)2004: 33–44.
[13] Piela Antoni, Franciszek Grosman. 2002. „Współczesne metody oceny technologicznej plastyczności wsadów stosowanych do tłoczenia elementów karoserii samochodowych”. Obróbka Plastyczna Metali. (4): 17–26.
[14] Piela Antoni, Zbigniew Zimniak. 2000. „Symulacja metodą elementów skończonych procesu tłoczenia blach typu Tailored Blanks na przykładzie próby miseczkowania”. Materiały 7 Konferencji nt. Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali, KomPlasTech 2000, Krynica-Czarny Potok 16-19.01.2000: 223–232.
[15] Xiong Zhiqing, Xuemei Yang. 2005. ”Quantitative Evaluation for Drawability of Sheet Metal”, J. Mater. Sci. Technol., 21 (5): 763–766.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-de284483-32e9-4156-8192-4a044a42eff0
Identyfikatory
DOI 10.15199/24.2016.9.5