Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-de27a80c-a81d-40b4-9785-22dbf42062d8

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wyniki badań związku upełnomocnienia pracowników i innowacyjności wśród śląskich małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy Kmieciak, R.  Michna, A.  Męczyńska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Relationship between employee empowerment and innovativeness in Silesian small and medium-sized enterprises: empirical results
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł podejmuje zagadnienia upełnomocnienia pracowników i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Na podstawie analizy literatury przedmiotu postawiono hipotezę, że istnieje istotna dodatnia zależność pomiędzy upełnomocnieniem pracowników a innowacyjnością MSP. Wyniki badań nie potwierdzają bezpośredniego związku między tymi zjawiskami, ale wskazują zależność pośrednią, poprzez klimat dla innowacji.
EN The article focuses on the issues of employee empowerment and innovativeness of small and medium-sized enterprises (SMEs). Based on the literature review the hypothesis was stated that employee empowerment is positively related to innovativeness of SMEs. The results do not confirm a direct relationship between these constructs, but suggest an indirect relationship via climate for innovation.
Słowa kluczowe
PL upełnomocnienie pracownika   innowacyjność   małe i średnie przedsiębiorstwa   województwo śląskie  
EN employee empowerment   innovativeness   small and medium enterprises   Silesia Province  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 61
Strony 221--231
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Kmieciak, R.
autor Michna, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Ekonomii i Informatyki, anna.michna@polsl.pl
autor Męczyńska, A.
Bibliografia
1. Ahmed P. K.: Culture and Climate for Innovation. European Journal of Innovation Management, Vol. 1, No. 1, 1998, p. 30-43.
2. Avlonitis G. J, Salavou H. E.: Entrepreneurial Orientation of SMEs, Product Innovativeness, and Performance. Journal of Business Research, Vol. 60, No. 5, 2007, p. 566-575.
3. Çakar N. D., Ertürk A.: Comparing Innovation Capability of Small and Medium-Sized Enterprises: Examining the Effects of Organizational and Empowerment. Journal of Small Business Management, Vol. 48, No. 3, 2010, p. 325-559.
4. Darroch J., McNaughton R.: Beyond Market Orientation: Knowledge Management and the Innovativeness of New Zealand Firms. European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 3/4, 2003, p. 572-593.
5. Ellonen R., Blomqvist K., Puumalainen K.: The Role of Trust in Organisational Innovativeness. European Journal of Innovation Management, Vol. 11, No. 2, 2008, p. 160-181.
6. Gloet M., Terziovski M.: Exploring the Relationship between Knowledge Management Practices and Innovation Performance. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 15, No. 5, 2004, p. 402-409.
7. Gupta K. S.: Empowerment: A Comparative Study. ICFAI Journal of Organizational Behavior, Vol. 6, No. 4, 2007, p. 37-52.
8. Honold L.: A review of the Literature on Employee Empowerment. Empowerment in Organizations, Vol. 5, No. 4, 1997, p. 202-212.
9. Hult G. T. M., Hurley R. F., Knight G. A.: Innovativeness: Its Antecedents and Impact on Business Performance. Industrial Marketing Management, Vol. 33, No. 5, 2004, p. 429-438.
10. Jung D., Chow C., Wu A.: The Role of Transformational Leadership in Enhancing Organizational Innovation: Hypotheses and Some Preliminary Findings. The Leadership Quarterly, Vol. 14, No. 4-5, 2003, p. 525-544.
11. Knight-Turvey N.: Influencing Employee Innovation through Structural Empowerment Initiatives, the Need to Feel Empowered. Entrepreneurship Theory and Practice, 2006, p. 313-324.
12. Lumpkin G. T., Dess G. G.: Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance. Academy of Management Journal, Vol. 21, No. 1, 1996, p. 135-172.
13. Męczyńska A., Kmieciak R.: Czy upełnomocnienie pracowników sprzyja innowacjom w małych i średnich przedsiębiorstwach? – podstawy teoretyczne badań. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie z. 57 [w druku].
14. Menon S. T.: Psychological Empowerment: Definition, Measurement, and Validation. Canadian Journal of Behavioural Science, Vol. 31, No. 3, 1999, p. 161-164.
15. Niehoff B. P., Moorman R. H., Blakely G., Fuller J.: The Influence of Empowerment and Job Enrichment on Employee Loyalty in a Downsizing Environment. Group & Organization Management, Vol. 26, No. 1, 2001, p. 93-113.
16. Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD i Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wydanie polskie, Warszawa 2008.
17. Scott S. G., Bruce R. A.: Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace. Academy of Management Journal, Vol. 37, No. 3, 1994, p. 580-607.
18. Simon H., Dietl M.: Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach. Difin, Warszawa 2009.
19. Spreitzer G. M.: Psychological Empowerment in the Workplace, Dimensions, Measurement, and Validation. Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 5, 1995, p. 1442-1465.
20. Spreitzer G. M., Janasz S. C., Quinn R. E.: Empowered to Lead: The Role of Psychological Empowerment in Leadership. Journal of Organizational Behavior, Vol. 20, No. 4, 1999, p. 511-526.
21. Subramaniam M., Youndt M. A.: The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities. Academy of Management Journal, Vol. 48, No. 3, 2005, p. 450-463.
22. Wang C. L., Ahmed P. K.: The Development and Validation of the Organizational Innovativeness Construct Using Confirmatory Factor Analysis. European Journal of Innovation Management, Vol. 7, No. 4, 2004, p. 303-313.
23. Zhang X., Bartol K. M.: Linking Empowering Leadership and Employee Creativity: The Influence of Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and Creative Process Engagement. Academy of Management Journal, Vol. 53, No. 1, 2010, p. 107-128.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-de27a80c-a81d-40b4-9785-22dbf42062d8
Identyfikatory