Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ddd68f20-881b-4b75-9af1-0c6ce7dfe774

Czasopismo

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Tytuł artykułu

Warunki skuteczności prowadzenia i wykorzystania wyników monitoringu przemieszczeń i deformacji ścian szczelinowych i obiektów istniejących w strefie wpływu głębokich wykopów

Autorzy Janusz, J.  Janusz, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Conditions of effectiveness of monitoring displacements and deformations of cavity walls and objects located close to deep excavations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono warunki jakie trzeba spełnić, aby wyniki geodezyjnego monitoringu przemieszczeń i deformacji ścian szczelinowych osłaniających głęboki wykop wykonany w celu wzniesienia nowego obiektu oraz wyniki monitoringu obiektów istniejących w bliskim otoczeniu wznoszonego obiektu mogły być efektywnie wykorzystane do oceny stanu bezpieczeństwa prac ziemnych i budowlanych oraz bezpieczeństwa obiektów istniejących.
EN Construction of buildings in deep excavations using cavity walls can be potentially dangerous for stability of buildings located in close neighbourhood, in the zone of impact of deflection of these walls due to oneside overloading. As it results from practice, such construction works should have monitoring system of displacements and deformations. This article describes the following conditions, which should be fulfilled, in order to perform monitoring process effectively: 1. Monitoring should be conducted in accordance with plan of monitoring, prepared jointly by constructor, geotechnician and surveyor 2. Range of monitoring and frequency of measurements should be determined in the plan, taking into account the recognized potential threats in particular phases of making excavation and constructions works, as well as considering well recognized technical state of neighbouring objects and geotechnical conditions, determining the foreseen impact of deep excavation on ground and close objects. 3. Initial measurement should be done before start of the reinforcing, earth and construction works; at the latest these measurements should be performed immediately after accessing construction under control. In parallel to monitoring so-called photography of construction works should be conducted, i.e. description of run of the works and all unexpected events, as well as changes in project execution. Photography of construction works should also cover description of all other activities, for instance geotechnical examinations.
Słowa kluczowe
PL ściana szczelinowa   wykopy głębokie   deformacja   przemieszczania  
EN diaphragm wall   deep trenches   deformation   displacement  
Wydawca Instytut Geodezji i Kartografii
Czasopismo Prace Instytutu Geodezji i Kartografii
Rocznik 2000
Tom T. 47, z. 100
Strony 93--100
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Janusz, J.
autor Janusz, W.
Bibliografia
[1] Ajdukiewicz A.: Kotwy sprężone jako tymczasowe wzmocnienia budynków i podłoży w przejściowych stanach obciążenia. Inżynieria i Budownictwo 1996 z.4.
[2] Donten K., Sadowski A.: Analiza pracy ścian szczelinowych w świetle Polskich Norm. Konf. nauk.-techn. Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 30.09.1998.
[3] Janusz J.: Wyznaczanie parametrów krzywizn ugięcia fundamentów. Prace IGiK 1999 T.46 z. 98.
[4] Janusz J., Janusz W.: Problemy geodezyjnej kontroli bezpieczeństwa budynków znajdujących się w strefie wpływu głębokich wykopów. Prace IGiK 1998 T.45 z. 96.
[5] Janusz J., Janusz W., Kołodziejczyk M., Wasilewski J.: Inklinometr IS do pomiaru ugięć i zmian nachylenia ścian szczelinowych. Prace IgiK 1999 T.46 z. 98.
[6] Janusz W.: Obsługa geodezyjna zabezpieczenia ścian głębokich wykopów. Przegląd Geodezyjny 1981 z. 9-10.
[7] Lazzarini T. i in.: Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia. Warszawa: PPWK 1977.
[8] Michalak H., Pęski S., Pyrak S., Szulborski K.: O diagnostyce zabudowy usytuowanej w sąsiedztwie wykopów głębokich. Inżynieria i Budownictwo 1998 z. 6.
[9] Michalak H., Pęski S., Pyrak S., Szulborski K.: O wpływie wykonywania wykopów głębokich na zabudowę sąsiednią. Inżynieria i Budownictwo 1998 z. 1.
[10] Polska Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[11] Szulborski K.: Konstrukcyjne i realizacyjne przyczyny katastrofy obudowy wykopu budynku EUROPLEX w Warszawie. Konf nauk.- techn. Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 30.09.1998.
[12] Wierzbicki S., Kłosiński B., Juszczak J.: Zastosowanie ścian szczelinowych do obudowy wykonanej w sąsiedztwie obiektu istniejącego. Inżynieria i Budownictwo 1992 z. 6.
[13] Wysokiński L.: Geotechniczne przyczyny katastrofy obudowy wykopu przy ulicy Chocimskiej w Warszawie. Konf. nauk.-techn. Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 30.09.1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ddd68f20-881b-4b75-9af1-0c6ce7dfe774
Identyfikatory