Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ddbe288c-5417-4ba2-a914-e9b0b45df614

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Pierwsze zbiory zadań z mechaniki teoretycznej w języku polskim

Autorzy Szcześniak, W.  Ataman, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN First collections of problems on the engineering mechanics in Polish
Języki publikacji
Abstrakty
PL W związku z jubileuszem 100-lecia nauczania w języku polskim w Politechnice Warszawskiej oraz celem ocalenia od zapomnienia początków nauczania mechaniki teoretycznej w Polsce, w opracowaniu przytoczono informacje o pierwszych przedwojennych podręcznikach i zbiorach zadań wydanych z tej podstawowej dyscypliny technicznej, która jest niezwykle ważna w nauczaniu inżynierów wszystkich specjalności.
EN In connection with the 100th anniversary of education in Polish at Warsaw University of Technology and to rescue from oblivion the beginning of the teaching of engineering mechanics in Poland, information concerning the first pre-war books and collections of problems on the basic technical discipline, which is extremely important in teaching engineers of all specialties, are presented in the paper.
Słowa kluczowe
PL jubileusz Politechniki Warszawskiej   jubileusz 100-lecia   przedwojenne podręczniki z mechaniki  
EN jubilee Warsaw University of Technology   100th anniversary   pre-war manuals mechanics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 700--702
Opis fizyczny Bibliogr. 37 poz., il., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Szcześniak, W.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
autor Ataman, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Bibliografia
1. Wojnicz-Sianożęcki J., Zbiór zadań z mechaniki Teoretycznej. Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa 1917 r.
2. Wojnicz-Sianożęcki J., Zbiór zadań i rozwiązań ze statyki. Komisja Wydawnicza Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1947 r.
3. Wojnicz-Sianożęcki J., Zbiór zadań i rozwiązań z kinematyki. Komisja Wydawnicza Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1947 r.
4. Wojnicz-Sianożęcki J., Algebra w zakresie gimnazjum wyższego. Wydawnictwo M. Arct w Warszawie, Warszawa 1923 r.
5. Wojnicz-Sianożęcki J., Fizyka w zakresie szkoły średniej. Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa 1914-1922, 1930, 1948-1951 r.
6. Straszewicz Z., Nauka o ruchu, Gebethner i Wolff, Warszawa, 1918 r., oraz wyd. II, Lwów 1923 r., Zakład Narodowy im Ossolińskich.
7. Straszewicz Z., Statyka wykreślna. Towarzyst. Bratniej Pomocy Student. PW, Warszawa, 1923r.
8. Straszewicz Z., Mechanika, cz. 1 Statyka, cz. 2 Kinematyka, cz. 3 Dynamika, Warszawa 1916r., Skład Główny Komisji Wyd. PW, Warszawa 1917-1923r.
9. Straszewicz Z., Zbiór zadań z mechaniki. Nakładem Komisji Wydawniczej Tow. Brat. Pomocy Studentów PW. Warszawa 1921 r.
10. Straszewicz Z., Zbiór zadań z cynematyki, Warszawa 1924 r.
11. Straszewicz Z., Mechanika. Wykład przystępny Roberta S. Balla. Polska Składnica Pomocy Szkolnych. Warszawa 1922 r.
12. Routh E. J., Statyka teoretyczna. Skład Główny Księgarni E. Wendego i S-ki, Warszawa, 1916, tłumaczenie I-go tomu drugiego wydania amerykańskiego pięciotomowego dzieła E. J. Routh’a „A treatise on analytical statics” przez prof. Zygmunta Straszewicza w serii przedwojennej „Wiedza Fizyczna” z zapomogi Kasy Pomocy dla osób pracujących na polu naukowym im. Dr J. Mianowskiego.
13. Wundheiler A., Równania różniczkowe, geometria różniczkowa, pierwsze wiadomości jako wstęp do ćwiczeń z mechaniki teoretycznej, Nakładem Komisji Wydawniczej Koła Matematyczno-Fizycznego Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1934.
14. Wundheiler A., Zadania z mechaniki teoretycznej, Nakładem Komitetu Wydawniczego Podręczników Akademickich, Warszawa - Pałac Staszica, 1937.
15. Grigorian A. T., Fradlin B. N., Rozwój mechaniki analitycznej w pracach A. Przeborskiego i A. Wunheilera. Mechanika Teoretyczna i Stosowana 2 13 1975 str.159-168.
16. Sztark W., Zarys mechaniki jako wstęp do balistyki. t. 1 i 2, Nakładem Instytutu Badań Materiałów Uzbrojenia, Warszawa, 1935.
17. Szcześniak W., Ataman M., Nauczanie mechaniki teoretycznej w USA i krajach Unii Europejskiej. Księga pokonferencyjna konferencji „Mechanika Konstrukcji w przedmiotach Zawodowych”, Wisła 1999, str.113-115.
18. Szcześniak W., O nauczaniu mechaniki teoretycznej w Rosji, Związku Radzieckim i Federacji Rosyjskiej. Księga pokonferencyjna konferencji „Mechanika Konstrukcji w Przedmiotach Zawodowych”, Wisła 1999, str.101-112.
19. Przeborski A., Wykłady mechaniki teoretycznej, tom I, II. Kasa im. Mianowskiego, Warszawa, 1930, 1935.
20. Puchewicz A., Mechanika ogólna. Władza Edukacyjna Króla Polskiego. Warszawa 1861.
21. Mazurkiewicz D., Mazurkiewicz Z., Polskie tradycje w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej. Kwartalnik historyczny nauki i techniki (materiały i doniesienia), 18, 1, 1973, str. 123-144, patrz również Mechanika Teoretyczna i Stosowana, t. 15, z.3, 1977 str. 299-313 oraz Inżynieria i Budownictwo nr 12, 1978 str. 441-445.
22. Kucharzewski F., Mechanika w swym rozwoju historycznym. Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa, 1924.
23. Huber M. T., Kinematyka i dynamika. Rozdziały poradnika „Technik”, stron 90, Warszawa 1926.
24. Huber M. T., Mechanika ogólna. Rozdział „Podręcznika Inżynierskiego”, stron 107, Lwów i Warszawa 1927.
25. Huber M. T., O znaczeniu mechaniki i jej nauczaniu. Przegląd Techniczny, Warszawa 1928.
26. Grotowski M., Sadzewiczowa M., Werner W., Ziemecki S., Dzieje rozwoju fizyki w zarysach. Nakładem Redakcji „MATHESIS POLSKIEJ”, Atlas, Warszawa, 1931.
27. Galileusz G., Dialog o dwu najważniejszych układach świata, Ptolemeuszowym i Kopernikowym. PWN, Warszawa, 1953; patrz również: Rozmowy i dowodzenia matematyczne w zakresie dwóch nowych umiejętności dotyczących mechaniki i ruchów miejscowych (r. 1638 w tłumaczeniu F. Kucharzewskiego). Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Popierania Nauki, Pałac Staszica, Warszawa 1930.
28. Franke J. N., Mechanika teoretyczna. Kasa Mianowskiego, Biblioteka Matematyczno-Fizyczna, Warszawa, 1889.
29. Fabian O., Zarys mechaniki analitycznej jako wstęp do fizyki umiejętnej. Lwów, 1886, Nakładem Towarzystwa Pedagogicznego.
30. Duhem P., L’Évolution de la mécanique, Joanin éd., Paris, 1903. Istnieje tłumaczenie polskie „Ewolucja mechaniki”. Ed. Wiadomości Matematyczne. Drukarnia J. Sikorskiego, Warszawa, 1904.
31. Czopowski H., Słowo wstępne do wykładów mechaniki ogólnej. Nakładem Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1916.
32. Czopowski H., Mechanika teoretyczna. Tom I-IV, (statyka, kinematyka, dynamika punktu materialnego, dynamika układów). Wydawnictwa Naukowe „Komisji Wydawniczej” Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, Wyd. drugie, Warszawa, 1921, (wydanie I rok 1911).
33. Czopowski H., Statyka analityczna. Tom V, Komisja Wydawnicza, Warszawa, 1933.
34. Szcześniak W., 100-lecie odnowienia tradycji Wydziału Inżynierii Lądowej historia nauczania mechaniki na Wydziale. Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish-Ukrainian Transactions. Ed. By W. Szcześniak, Vol. 23. Pp.23-63, Warsaw 2015.
35. Strona internetowa: http://lo1lowicz.pl/szkola/dyrektorzy/.
36. Strona internetowa: http://www.ostrow2.linuxpl.info/lo/wks/dyrektorzy.php.
37. Strona internetowa: http://www.zs1-milanowek.pl/hist.htm.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ddbe288c-5417-4ba2-a914-e9b0b45df614
Identyfikatory