Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dd9b9f94-b780-4055-8427-5856ce127e11

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Wpływ oddziaływania cieplnego promieniowania środowiska zewnętrznego na wyniki termowizyjnych badań budynków

Autorzy Nowak, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of environmental thermal radiation on the results of thermographic investigation of buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Diagnostykę termiczną obiektów budowlanych, głównie budynków mieszkalnych, przeprowadza się obecnie za pomocą standardowej metody badań termowizyjnych, które umożliwiają zbadanie stanu izolacji cieplnej przegród budowlanych, zlokalizowanie mostków cieplnych, wady różnego typu instalacji, zlokalizowanie miejsc zawilgocenia przegród i nadmiernej infiltracji powietrza. Wyniki tych badań wymagają jednak od operatora kamery termowizyjnej rzetelnej wiedzy z zakresu interpretacji termogramów. Jednym z elementów wpływających na wyniki pomiarów termowizyjnych jest cieplne promieniowanie środowiska zewnętrznego. W artykule przedstawiono ogólny opis radiacyjnego oddziaływania środowiska zewnętrznego na budynki, istotę radiacyjnego chłodzenia zewnętrznych powierzchni przegród budowlanych oraz wpływ tego promieniowania na wyniki termowizyjnych badań budynków i na interpretację termogramów.
EN Thermal diagnostics of building objects, mainly of residential buildings is currently realized with the standard method of thermographic examinations which enables the search the state of the thermal insulation of building envelope, the location of thermal bridges, defects in installations of different types, places of the moisture of barriers and the excessive infiltration of air. However, the operator of the IR-camera must have the solid knowledge in the range of thermograms interpretation. Thermal radiation of the outside environment is one of many factors affecting the results of thermal imaging measurements. The article presents a general description of the thermal radiation influence of the outside environment on buildings, the importance of radiative cooling of building envelope and the influence of this radiation on thermal imaging inspections of buildings and on interpretation of thermograms.
Słowa kluczowe
PL budynki   badania termowizyjne   promieniowanie cieplne   środowisko zewnętrzne   interpretacja termogramu  
EN buildings   thermographic investigation   thermal radiation   environment   interpretation of thermograms  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, nr 3
Strony 59--66
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Nowak, H.
  • Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania, Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, henryk.nowak@pwr.wroc.pl
Bibliografia
1 Vollmer M., Mollmann K., P., Infrared Thermal Imaging. Fundamentals, research and Applications. Ailey-VCH Verlag, GmbH & KGaA, Germany 2010.
2 Nowak H., Oddziaływanie cieplnego promieniowania środowiska zewnętrznego na budynek. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa PWr. Nr 72, Seria Monografie Nr 31, Wrocław, 1999.
3 Nowak H., Modelling of the longwave radiation incident upon a building. Archives of Civil Engineering. 2001 Vol. 47, Issue 2, 243–267.
4 Goldstein R.J., Appliaction of aerial infrared thermography to measurement of building heat loss. ASHRAE Transactions, Vol. 84, Part 1, 1978.
5 Granqvist C.G., Spectrally selective surfaces for heating and cooling applications. SPIE Optical Engineering Press, Vol. TT1, Washington 1989.
6 Nowak H.: Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
7 Nowak H., The longwave - radiative heat transfer of the building envelopes. Infrared Physics, Vol. 32, 1991, 357–363.
8 Nowak H., The sky temperature in net radiant heat loss calculations from low-sloped roofs. Infrared Physics, Vol. 29, No. 2–4, 1989, 231–232.
9 Berdahl P., Fromberg R., The thermal radiance of clear skies. Solar Energy, Vol. 29, 1982, 299–314.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dd9b9f94-b780-4055-8427-5856ce127e11
Identyfikatory