Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dd93d305-1f39-4997-8927-9c31fc181f9e

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Harmoniczne prądu w instalacjach oświetleniowych

Autorzy Mirowski, J.  Kurkowski, M.  Białoń, T.  Pasko, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Current harmonics in lighting installations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problematyka artykułu dotyczy zawartości harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Omówiono obowiązujące zapisy rozporządzeń i norm. Zaprezentowano wyniki badań na obiekcie rzeczywistym i analiz dotyczących obecności harmonicznych prądu opraw wyładowczych i LED stosowanych w instalacjach oświetleniowych zewnętrznych.
EN The paper describes problems connected with presence of voltage and current harmonics in low voltage power network. Valid decrees and standard regulations are discussed. The results of experimental investigations are presented, focused on harmonics content for LED and discharge lighting fitting, applied to outdoor lighting installations.
Słowa kluczowe
PL harmoniczne prądu   oprawy wyładowcze   oprawy LED   instalacje oświetleniowe  
EN current harmonics   LED lighting fittings   lighting installations  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2015
Tom R. 91, nr 8
Strony 180--184
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Mirowski, J.
  • Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny, al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa, jarmirowski@gmail.com
autor Kurkowski, M.
  • Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny, al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa
autor Białoń, T.
  • Politechnika Śląska Wydział Elektryczny, ul. Akademicka 10A, 44-100 Gliwice
autor Pasko, M.
  • Politechnika Śląska Wydział Elektryczny, ul. Akademicka 10A, 44-100 Gliwice
Bibliografia
[1] Lange A., Pasko M.: Kompensacja mocy biernej i filtracja wyższych harmonicznych za pomocą filtrów biernych LC, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86 nr 4, 2010, s. 126-129
[2] Lange A., Pasko M.: Wybrane zagadnienia dotyczące jakości energii elektrycznej w kopalniach i hutach, Przegląd Elektrotechniczny, R. 88 nr 6, 2012, s. 150-153
[3] Buła D., Pasko M.: Stbility analysis of hybrid active power filter, Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci., vol. 62 no. 2, 2014, pp. 297- 286
[4] PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
[5] IEEE Std 1459-2010 Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions; IEEE, New York, 2010.
[6] PN - EN 61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)
[7] PN-EN 61000-3-12 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-12: Dopuszczalne poziomy - Dopuszczalne poziomy harmonicznych prądów powodowanych działaniem odbiorników, które mają być przyłączone do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia z fazowym prądem zasilającym odbiornika większym niż 16 A i mniejszym lub równym 75 A
[8] Kasprzak A., Orlikowski M., Brodecki M.: O pewnych aspektach powszechnego wprowadzania świetlówek energooszczędnych, Przegląd Elektrotechniczny R. 83 nr 9, 2007, s. 104-105
[9] Hołdyński G., Skibko Z.: Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego, ElektroInfo nr 129 11/2014, s. 28-33
[10] Kurkowski M., Popławski T., Mirowski J.: Energa bierna a przepisy Unii Europejskiej Rynek Energii nr 2 (111) 2014, s.18- 25
[11] Rozporządzenie komisji (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego
[12] Rozporządzenie komisji (WE) nr 1194/2012 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia
[13] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013 r.)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dd93d305-1f39-4997-8927-9c31fc181f9e
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2015.08.44