Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dd86be60-3e09-4d5f-8827-1df2eab32243

Czasopismo

Technologia i Jakość Wyrobów

Tytuł artykułu

Badanie wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wód ze studni głębinowych z terenu Łodzi

Autorzy Olejnik, D.  Czubakowska, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Study of selected physical and chemical parameters of waters from deep wells in Lodz area
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wody ze studni głębinowych cieszą się zwykle dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców, pobierają oni wodę z tych ujęć przede wszystkim w celach konsumpcyjnych, twierdząc, że jest ona smaczniejsza i zdrowsza od dostępnej w kranach. Niestety wody podziemne mogą zawierać substancje mineralne i organiczne w stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne dla wód do picia i na potrzeby gospodarcze. Przeprowadzone badania wykazały, że pobieranie wody z ujęć głębinowych przez mieszkańców Łodzi na cele konsumpcyjne jest uzasadnione. Należy pamiętać jednak o tym, że woda ze studni głębinowych nadaje się tylko do spożycia bezpośredniego gdyż w wyniku długotrwałego przechowywania istnieje ryzyko rozwoju organizmów mogących szkodzić zdrowiu.
EN Water from deep wells is usually very attractive to local residents, and they collect water from these sources primarily for consumption purposes, claiming that it is tastier and healthier than available in taps. Unfortunately, ground water may contain mineral and organic substances in concentrations exceeding the limit values for drinking water and household use. The conducted research has shown that the collection of water from deep wells for consuming purposes is justified. However, it is important to remember that water from wells is only suitable for direct consumption since long-term storage can produce health hazards.
Słowa kluczowe
PL woda   wody podziemne   parametry fizyko-chemiczne   jakość wody  
EN water   ground water   physico-chemical parameters   water quality  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego
Czasopismo Technologia i Jakość Wyrobów
Rocznik 2017
Tom R. 62
Strony 161--169
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Olejnik, D.
  • Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, dorota.olejnik@p.lodz.pl
autor Czubakowska, P.
  • Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka
Bibliografia
[1] Tymczyna L., Gołuszka J., Chmielowiec-Korzeniowska A., Drabik A.: Jakość wody pitnej i wykorzystywanej na potrzeby gospodarcze w rejonie zagrożeń powodziowych., Acta Agrophysica, 1(1), 2003, str. 191–196.
[2] Siepak M., Frankowski M., Zioła A., Przybyłek J.: Metale ciężkie oraz żelazo i mangan w wodach podziemnych piętra neogeńskiego miasta Poznania. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Kraków-Krynica, XIII, 2007, str. 879 – 888.
[3] Macioszczyk A., Dobrzyński D.: Hydrogeochemia, Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2002.
[4] Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999.
[5] Chełmicki W.: Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2001.
[6] Pawęska K., Malczewska B., Bawiec A., Bauerek A.: Zawartość żelaza i manganu oraz wybranych metali ciężkich na przykładzie wód ze studni gospodarczych w gminie Gorzyce, Inżynieria Ekologiczna, 49, 2016, str. 131 – 135.
[7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85).
[9] http://www.zwik.lodz.pl/jakosc-i-technologia/wskazniki-jakosci-wody-produkowanej-przez-zwik/ z grudnia 2015 r.
[10] Granops M., Kaleta J.: Technologia wody. Laboratorium, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2001.
[11] www.mapa.targeo.pl/lodz.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dd86be60-3e09-4d5f-8827-1df2eab32243
Identyfikatory