Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dd5da438-a47e-4bf4-a9ca-f6228520be98

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Efektywność energetyczna a komfort wg PN-EN 15251

Autorzy Nowak, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Norma PN-EN 15251 opisuje standardy dotyczące wielu zagadnień z zakresu jakości środowiska wewnętrznego pomieszczeń. W wydaniach Rynku Instalacyjnego nr 3/2008 i 4/2008 przybliżono Czytelnikom ogólne wymagania w zakresie określania niezbędnego strumienia powietrza wentylacyjnego, wynikające z warunków higienicznych. W tej publikacji autor szerzej omawia zawarte w tej normie zasady związane z efektywnością energetyczną budynków.
Słowa kluczowe
PL efektywność energetyczna  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2008
Tom Nr 6
Strony 44
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Nowak, B.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa
Bibliografia
1. PN-EN 15251:2007 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas (oryg.), (EN 15251:2007 Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics).
2. Nowak B., Kryteria środowiska wewnętrznego, Rynek Instalacyjny 3/2008, s. 32.
3. Nowak B., Wentylacja w budynkach niemieszkalnych wg PN-EN 15251, Rynek Instalacyjny 4/2008, s. 90.
4. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU Nr 169, poz. 1386).
5. Nowak B., Czy należy stosować normy?, Rynek Instalacyjny 3/2007, s. 85.
6. Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzU UE Nr L001 z dnia 4.01.2003 r. s. 65.).
7. PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania (oryg.).
8. PN-EN 15265:2007 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia z zastosowaniem metod dynamicznych – Kryteria podstawowe i procedury walidacji (oryg.).
9. PN-EN 15316:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji (oryg.).
10. PN-EN 15243:2007 Wentylacja budynków – Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji pomieszczeń (oryg.).
11. PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynków – Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej (oryg.).
12. PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków – Metody obliczeniowe do określania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji (oryg.).
13. PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji (oryg.).
14. PN-EN 15193:2007 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia (oryg.).
15. PN-EN 15316:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach (oryg.).
16. EN ISO 13791:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia. Kryteria podstawowe i procedury walidacji.
17. PN-EN ISO 13792:2007 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia – Metody uproszczone.
18. prEN 15315 Energy performance of buildings – Overall energy use, primary energy and CO2 emissions.
19. PN-EN 15232:2007 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Wpływ na automatyzację i sterowanie budynków oraz zarządzanie budynkami (oryg.).
20. PN-EN 15378:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Kontrola kotłów i instalacji ogrzewczych (oryg.).
21. PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji (oryg.).
22. EN 15239:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji (oryg.).
23. Novak P., Energy and IEQ for sustainable housing, Sustainable P&C in Europe, Ljubljana, sierpień 2007, www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/time_for_action/novak.pdf.
24. EN 12831:2003 Heating systems in buildings – Method for calculation of the design heat load (PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego (oryg.).
25. prEN 15225 Thermal performance of buildings – Sensible room cooling load calculation – General criteria and validation procedures.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dd5da438-a47e-4bf4-a9ca-f6228520be98
Identyfikatory