Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dd4e336b-3a98-4f3a-a6db-ecfc01114bc1

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Ocena korozyjności atmosfery przemysłowej na podstawie informacji o środowisku

Autorzy Białomazur, Magdalena  Jasińska, Izabella  Krowicka, Magdalena  Krajny, Ewa  Ośródka, Leszek  Wróbel, Rafał J. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN An assessment of the corrosivity of the industrial atmosphere on the basis of environmental data
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dokonano oceny korozyjności atmosfery przemysłowej w otoczeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA na podstawie warunków meteorologicznych oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza ditlenkiem siarki. Dane wejściowe do obliczeń ubytków korozyjnych stali węglowej określono metodą modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z wykorzystaniem systemu modeli CALMET/CALPUFF. Porównanie wyników obliczeń ubytków korozyjnych stali węglowej z wartościami dopuszczalnymi wskazuje na niską lub średnią kategorię korozyjności atmosfery przemysłowej na analizowanym obszarze.
EN Corrosivity of the atm. in an industrial area of a chem. prodn. plant was assessed on the basis of meteorol. data (av. air temp. and humidity) and SO₂ pollution level. The input data for corrosion rate calculation were detd. by using the Gauss cloud model. The C steel corrosion rate detd. under conditions of the industrial area atm. was lower than the allowable by resp. std.
Słowa kluczowe
PL korozyjność atmosfery   instalacja przemysłowa   Zakłady Chemiczne w Policach  
EN atmospheric corrosion   industrial installation   Chemical Plant in Police  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2020
Tom T. 99, nr 6
Strony 892--896
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Białomazur, Magdalena
autor Jasińska, Izabella
  • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA
autor Krowicka, Magdalena
  • Atmoterm SA, Opole
autor Krajny, Ewa
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach
autor Ośródka, Leszek
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach
autor Wróbel, Rafał J.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
[1] B. Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją, Politechnika Lubelska, Lublin 2002.
[2] P.R. Roberge, Handbook of corrosion engineering, Quebecor, Martinsburg 1999.
[3] S.D. Cramer, B.S. Covino, Corrosion. Fundamentals, testing and protection, ASM Handbook Volume 13A, ASM International, 2003.
[4] S. Syed, Emirates J. Eng. Res. 2006, 11, nr 1, 1.
[5] M. Głuszko, Elec. Rev. 2011, 87, nr 2, 263.
[6] B. Dębski, Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015-2016 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny, KOBIZE, Warszawa 2018.
[7] PN-EN ISO 9223:2012, Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, określanie i ocena.
[8] A.A. Mikhailov, J. Tidblad, V. Kucera, Protection Metals 2004, 40, nr 6, 541.
[9] A.A. Mikhailov, P.V. Strekalov, Y. M. Panchenko, Protection Metals 2007, 43, 619.
[10] P. Barszcz, Prace Nauk. ITWL 2012, 30, 5.
[11] J.F. Rios-Rojas, D. Aperador-Rodriguez, E.A. Hernandez-Gracia, C.E. Arroyave, Atmósfera 2017, 30, nr 1, 53.
[12] Ł. Augustyński, Ochr. Koroz. 2011, 54, nr 8, 518.
[13] J. Kobus, L. Kwiatkowski, Inż. Powierzchni 2009, nr 1, 3.
[14] M. Rzeszutek, R. Oleniacz, Inż. Ochr. Środow. 2015, 18, nr 1, 5.
[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, Dz. U. 2014, poz. 1542.
[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. 2012, poz. 1031.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dd4e336b-3a98-4f3a-a6db-ecfc01114bc1
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2020.6.12