PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Czy łubin może stać się polską soją?

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
May lupine become Polish soybean?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Polska gospodarka paszowa zależy od importu soi. Interesującą alternatywą dla soi mogą stać się rośliny strączkowe hodowane na terenie Europy, takie jak łubin, zarówno ze względu na łatwość uprawy, jak i jego wartości odżywcze. Nasiona łubinu są bogate w cenne białka. Wskaźnik aminokwasów egzogennych jest oszacowany na ok. 70%, a zawartość białka w przypadku niektórych odmian przewyższa nawet 40%. W przypadku żywienia człowieka istotna jest także mała ilość skrobi, skład lipidów, zawartość przeciwutleniaczy i błonnika pokarmowego. Nasiona łubinu wykorzystywane są w piekarnictwie i cukiernictwie, a także jako zastępniki mleka i produktów mięsnych. Wykorzystywane są zwłaszcza do produkcji żywności dla sportowców, osób na diecie bezglutenowej, wegan i wegetarian. Zawartość interesujących składników pokarmowych sugeruje jednak możliwe wykorzystanie nasion łubinu w produkcji żywności prozdrowotnej, przeznaczonej nie tylko dla osób nietolerujących glutenu, ale także cierpiących na otyłość, cukrzycę, choroby układu krążenia a nawet nowotwory. Zainteresowanie polskiego przemysłu spożywczego łubinem jest jednak nadal małe.
EN
Polish feed economy is strongly dependent on soya bean imports. Native European legumes, such as lupine, can become an interesting alternative for soy, both due to ease of its cultivation as well as its nutritional value. Lupine seeds are rich in valuable protein. The essential amino acid index is evaluated on the level ~70% and the content of protein in case of some varieties is even higher than 40%. However, also the small quantity of starch, composition of lipids, the content of antioxidants and dietary fiber are significant in human nutrition. Lupine seeds are used in bakery, confectionary and as substitutes of milk and meat products. They may be found especially in the composition of the food for sportsmen, celiac persons, vegans and vegetarians. However, the content of interesting nutrients suggests the possible application of lupine seeds in the production of health-promoting food, not only for the gluten-not-tolerating people, but also for the people suffering from obesity, diabetes, cardiovascular disease and even cancer. Unfortunately, there is a small interest of the Polish food industry in lupine.
Rocznik
Strony
39--41
Opis fizyczny
Bibliogr. 40 poz.
Twórcy
 • Katedra Biochemii i Analizy Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Katedra Biochemii i Analizy Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Awad Rezik A., Wafaa M. Salama, Azza M. Farahat. 2014. „Effect of lupine as cheese base substitution on technological and nutritional properties of processed cheese analogue”. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 13 (1) : 55-64.
 • [2] Bähr Melanie, Anita Fechner, Julia Krämer, Michael Kiehntopf, Gerhard Jahreis. 2013. „Lupin protein positively affects plasma LDL cholesterol and LDL:HDL cholesterol ratio in hypercholesterolemic adults after four weeks of supplementation: a randomized, controlled crossover study”. Nutrition Journal 12 : 107-116.
 • [3] Bähr Melanie, Anita Fechner, Martin Kaatz, Gerhard Jahreis. 2014. „Skin prick test reactivity to lupin in comparison to peanut, pea, and soybean in atopic and non-atopic German subjects: A preliminary cross-sectional study”. Immunity, Inflammation and Disease 2 (2) : 114-120.
 • [4] Burgos-Díaz Cesar C., Jose A. Piornos, Traudy Wandersleben, Takahiro Ogura, Xaviera Hernández, Mónica Rubilar. 2016. „Emulsifying and Foaming Properties of Different Protein Fractions Obtained from a Novel Lupin Variety AluProt-CGNA® (Lupinus luteus)”. Journal of Food Science 81 (7) : C1699-C16706.
 • [5] Closs Brigitte, Jean Paufique. 1999. „White Sweet Lupine extract as a skin restructuring agent”. Cosmetics and Toiletries 114 (8) : 75-82.
 • [6] Colin L. White, Victoria E. Staines, Martin VH. Staines. 2007. „A review of the nutritional value of lupines for dairy cows”. Australian Journal of Agricultural Research 58 : 185-202.
 • [7] Duranti Marcello. 2006. „Grain legume proteins and nutraceutical properties”. Fitoterapia 77 : 67-82.
 • [8] Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1299. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie.
 • [9] Dz.U. 2012, poz. 1512. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.
 • [10] Gawłowska Magdalena, Wojciech Święcicki. 2007. „Uprawa, rynek i wykorzystanie roślin strączkowych w Unii Europejskiej”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 522 : 505-513.
 • [11] https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-pod- ulepszanie.html nazwa-
 • [12] http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosc-za-zazielenienie-w-roku-2015/platnosc-za-zazielenienie-obszary-proekologiczne.html
 • [13] http://www.faostat.org, FAOSTAT 2007 i 2009.
 • [14] https://www.agric.wa.gov.au/crops/grains/lupins
 • [15] http://www.lupins.org/lupins
 • [16] http:// nutritiondata/lupine
 • [17] Kohajdová Zlatica, Jolana Karovičová, Štefan Schmidt. 2011. „Lupin Composition and Possible Use in Bakery – a Review”. Czech Journal of Food Sciences 29 (3) : 203-211.
 • [18] Lampart-Szczapa Eleonora, Jarosław Czubiński. 2011. „Niedoceniony łubin. Cenne właściwości roślin strączkowych”. Przemysł Spożywczy 65 (11) : 29-33.
 • [19] Lampart-Szczapa Eleonora, Józef Korczak, Małgorzata Nogala-Kałucka, Renata Zawirska-Wojtasiak. 2003. „Antioxidant properties of lupin seed products”. Food Chemistry 83 (2) : 279-285.
 • [20] Lampart-Szczapa Eleonora, Wiktor Obuchowski. 1997. Produkty zbożowe z dodatkiem łubinu. W Łubin we współczesnym rolnictwie. W: Materiały konferencyjne 25-27.06.1997, 191-198, Olsztyn-Kortowo.
 • [21] Martínez-Villaluenga Cristina, Henryk Zieliński, Juana Frias, Mariusz K. Piskuła, Halina Kozłowska, Concepción Vidal-Valverde. 2009. „Antioxidant capacity and polyphenolic content of high-protein lupin products”. Food Chemistry 112 (1) : 84-88.
 • [22] Millán-Linares Maria del Carmen, Beatriz Bermúdez, Maria del Mar Yust, Francisco Millán, Justo Pedroche. 2014. „Anti-inflammatory activity of lupine (Lupinus angustifolius L.) protein hydrolysates in THP-1-derived macrophages”. Journal of Functional Foods 8 (1) : 224-233.
 • [23] Obulesu Tácgiả M., Swamylingappa Bhagya. 2006. „Biochemical, Functional and Nutritional Characteristics of Soy Protein Concentrate Prepared by Thermal Processing”. Journal of Food Science and Technology 43 (2) : 161-166.
 • [24] Palacio María, Analía Etcheverría, Guillermo Manrique. 2014. „Fermentation by Lactobacillus paracasei of galactooligosaccharides and low-molecular weight carbohydrates extracted from squash (Curcubita maxima) and lupin (Lupinus albus) seeds”. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 3 (4) : 329-332.
 • [25] Pisarikova Bohumila, Zdeněk Zraly, Francisko Bunk, Marie Trckova. 2008. „Nutritional value of white lupine cultivar Butan in diets for fattening pigs”. Veterinarni Medicina 53 : 124-134.
 • [26] Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r.
 • [27] Ruiz Leonard P. Jr., Sally F. White Edwin L. Hove. 1977. „The alkaloid content of sweet lupin seed used in feeding trials on pigs and rats”. Animal Feed Science and Technology 2 (1) : 59-66.
 • [28] Ruiz-Lopez Mario A., Pedro M. Garcia Lopez, Hugo Castañeda Vázquez, Juan F. Zamora-Natera, Pedro Garzón de la Mora, Jacinto Baňuelos Pineda, Carmen Burbano, Mercedes M. Pedrosa, Carmen Cuadrado, Mercedes Muzquiz. 2000. „Chemical composition and antinutrient content of three Lupinus species from Jalisco, Mexico”. Journal of Food Composition Analysis 13 : 193-199.
 • [29] Saini Harsimran. 1989. Legume seed oligosaccharides. W Recent Advances of Research in Antinutritional Factors in Legume Seeds, 329-341. Wageningen: Pudoc.
 • [30] Scarafoni Alessio, Alessandro Ronchi, Marcello Duranti. 2009. „A real time PCR method for the detection and quantification of lupin flour in wheat flour-based matrices”. Food Chemistry 115 : 1088-1093.
 • [31] Siger Aleksander, Jarosław Czubiński, Piotr Kachlicki, Małgorzata Nogala-Kałucka. 2012. „Antioxidant activity and phenolic content in three lupin species.” Journal of Food Composition and Analysis 25 (2) : 190-197.
 • [32] Skibniewska Krystyna A., Katarzyna Majewska, K. Chwalisz, Tadeusz Bieniaszewski. 2003. „Zastosowanie dodatku mąki różnych odmian łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) do wypieku chleba”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 495 : 415-423.
 • [33] Smith Stuart C., Rachel Choy, Stuart K. Johnson, Ramon S. Hall, Alida C.M. Wileboer Gjalt W. Welling. 2006. „Lupin kernel fiber consumption modifies fecal microbiota in healthy men as determined by rRNA gene florescent in situ hybridization”. European Journal of Nutrition 45 : 335-341.
 • [34] Stanek Maria, Jacek Bogusz, Wiesław Sobotka, Tadeusz Bieniaszewski. 2012. „Wartość odżywcza nasion łubinu wąskolistnego”. Fragmenta Agronomica 29 (4) : 160-166.
 • [35] Stawiński Stanisław. 2010. Łubin wąskolistny – gatunek niewykorzystanych możliwości. Rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne. Agro-Serwis wydanie 2.
 • [36] Tronc Edward. 1999. „Lupin flour: a new ingredient for human food”. Grains Legumes 25 : 3, 24.
 • [37] Uzun Bülent, Çiğdem Arslan, Mustafa Karhan, Cengiz Toker. 2007. „Fat and fatty acids of white lupin (Lupinus albus L.) in comparison to sesame (Sesamum indicum L.) ”. Food Chemistry 102 (1) : 45-49.
 • [38] White Colin L., Alan D. Robson, Henry M. Fisher. 1981. „Variation in nitrogen, sulphur, selenium, cobalt, manganese, cooper and zinc contents of grain from wheat and two lupine species grown in a range of Mediterranean environments”. Australian Journal of Agriculture Research 32 : 47-59.
 • [39] Zduńczyk Zenon, Jerzy Juskiewicz, Marian Flis, Ryszard Amarowicz, B. Krefft. 1996. „The chemical composition and nutritive value of low-alkaloid varieties of white lupine. 1. Seed, cotyledon and seed coat characteristics”. Journal of Animal Feed Sciences 5 : 63-72.
 • [40] Department of Agriculture and Food, Government of West Australia. 2016. http://www.agric.wa.gov.au.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dd332472-9d6d-43ba-b8cd-6090cf697835
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.