Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dd30a88c-06e6-4c82-80ab-6a8e8c003cae

Czasopismo

Archives of Mining Sciences

Tytuł artykułu

Influence of polycarboxylate superplasticizers on rheological properties of cement slurries used in drilling technologies

Autorzy Stryczek, S.  Wiśniowski, R.  Gonet, A.  Złotkowski, A.  Ziaja, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ superplastyfikatorów z grupy polikarboksylanów na właściwości reologiczne zaczynów cementowych stosowanych w technologiach wiertniczych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Sealing slurries, mainly the cement-based ones, are concentrated dispersive systems, containing solid particles of considerably developed specific surface. Rheologically, such systems are very complex. This also stems from the fact that the rheological properties have a significant effect on: additives and admixtures modifying technological properties of fresh and set slurries, chemically complex mechanism of hydration in a slurry in a function of time. Special attention should paid to plasticizing (plasticizers PL) and liquefying (traditional and new- -generation superplasticizers SP) admixtures affecting the modification and optimization of rheological properties of fresh cement slurries as far as providing efficiency of sealing of casing pipes is concerned. Laboratory analyses were focused on proving the following thesis: properly selected type of superplasticizer [by BASF Polska Sp.z o.o. (The Chemical Company) - Admixtures for Concrete Division] advantageously affects the rheological parameters of sealing slurry based on metallurgical cement CEM III /A 32,5. The following variables were used in the analyses: type of superplasticizer, type of batch fluid. The laboratory experiments were made on superplasticizers produced by BASF: SKY 501, SKY 503, SKY 591, ACE 430, Glenium 115. The superplasticizer concentration in the slurry was 0.5 wt% (as compared with mass of dry cement). Water to cement ratio for the analyzed sealing slurries was equal to 0.5. The sealing slurries were made of metallurgical cement CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/N Lafarge Cement S.A. in Małogoszcz.
PL Zaczyny uszczelniające, a zwłaszcza typu cementowego, są skoncentrowanymi układami dyspersyjnymi, zawierającymi cząstki stałe o znacznie rozwiniętej powierzchni właściwej. Układy takie pod względem reologicznym należą do niezwykle złożonych. Wynika to między innymi z faktu, że na właściwości reologiczne w sposób istotny wpływają: dodatki i domieszki modyfikujące właściwości technologiczne świeżych i stwardniałych zaczynów, złożony chemicznie mechanizm reakcje hydratacji zachodzące w zaczynie w funkcji czasu. Na szczególną uwagę ze względu na zapewnienie skuteczność uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych zasługują domieszki uplastyczniające (plastyfikatory PL) i upłynniające (superplastyfikatory SP typu tradycyjnego oraz nowej generacji) wpływające na modyfikację oraz optymalizację cech reologicznych świeżych zaczynów uszczelniających. Przeprowadzone badania laboratoryjne miały na celu udowodnianie następującej tezy: odpowiednio dobrany rodzaj superplastyfikatorów [firmy BASF Polska Sp.z o.o. ( The Chemical Company) - Dział Domieszek do Betonu], wpływa korzystnie na parametry reologiczne zaczynu uszczelniającego sporządzanego na osnowie cementu hutniczego CEM III /A 32,5. W przeprowadzanych badaniach zmiennymi były: rodzaj superplastyfikatora, rodzaj cieczy zarobowej. W badaniach laboratoryjnych zastosowano następujące superplastyfikatory firmy BASF: SKY 501, SKY 503, SKY 591, ACE 430, Glenium 115. Koncentracja superplastyfikatora w zaczynie wynosiła: 0,5% wagowo (w stosunku do masy suchego cementu). Współczynnik wodno-cementowy dla badanych zaczynów uszczelniających wynosił: 0,5. Do sporządzania zaczynów uszczelniających stosowano cement hutniczy klasy CEM III/A 32,5 N-LH/ HSR/NA - Cementownia Małogoszcz, Grupa Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy.
Słowa kluczowe
PL zaczyny uszczelniające   właściwości reologiczne   modele reologiczne   superplastyfikatory   uszczelnianie ośrodka gruntowego i masywu skalnego   zaczyny cementowe   cement hutniczy  
EN sealing slurries   rheological properties   rheological models   superplastifiers   sealing of ground and rock medium   cement slurries   metallurgical cement  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Archives of Mining Sciences
Rocznik 2013
Tom Vol. 58, no. 3
Strony 719--728
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Stryczek, S.
  • AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Department of Drilling and Geoengineering, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
autor Wiśniowski, R.
  • AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Department of Drilling and Geoengineering, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
autor Gonet, A.
  • AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Department of Drilling and Geoengineering, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
autor Złotkowski, A.
  • AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Department of Drilling and Geoengineering, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
autor Ziaja, J.
  • AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Department of Drilling and Geoengineering, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
Bibliografia
Giergieczny Z., Małolepszy J., Szwabowski J., Śliwiński J., 2002. Cementy z dodatkami mineralnymi w technologiibetonów nowej generacji. Górażdże Cement Opole.
Gonet A., Stryczek S., 2001. Reologia wybranych zaczynów uszczelniających wykonanych z cementów Górażdże CementS.A., Sympozjum Naukowo-Techniczne „Cementy w budownictwie, robotach wiertniczych i inżynieryjnych oraz hydrotechnice”, Piła.
Jasiczak J., Mikołajczak P., 2003. Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami. Alma Mater, Politechnika Poznańska.
Kon E., Jóźwiak H., 2000. Klasyfikacje i wymagania dla domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu. Cement-Wapno- -Beton, Nr. 1.
Kucharska L., 2000. Tradycyjne i współczesne domieszki do betonu zmniejszające ilość wody zarobowej. Cement-Wapno- Beton, Nr. 2.
Kurdowski W., 1991. Chemia cementu. PWN.
Małolepszy J., 1989. Hydratacja i własności spoiwa żużlowo-alkalicznego. Zeszyty Naukowe AGH nr 53, Wydawnictwa AGH Kraków.
Pinka J., Wittenberger G., Engel., 2006. Dobyvanie lożisk vrtmi. AMS F BERG, TU v Kosiciach, Kosice.
Stryczek S., Wiśniowski R., Gonet A., Złotkowski A., 2012. Influence of specific surface of lignite fluidal ashes onrheological properties of sealing slurries. Arch. Min. Sci., Vol 57, No. 2, p. 313-322.
Wiśniowski R., Skrzypaszek K., 2001. Komputerowe wspomaganie wyznaczania modelu reologicznego cieczy - programFlow-Fluid Coef. NTTB Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe, nr 2-3.
Wiśniowski R., Skrzypaszek K., 2006. Analiza modeli reologicznych stosowanych w technologiach inżynierskich. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, Tom 23, z. 1.
Wiśniowski R., Stryczek S., Skrzypaszek K., 2007. Kierunki rozwoju badań nad reologią płynów wiertniczych. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, Tom 24, z. 1.
http://www.basf-admixtures.pl/PL/Pages/default.aspx z dnia 20.03. 2013 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dd30a88c-06e6-4c82-80ab-6a8e8c003cae
Identyfikatory