Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dc9979cd-2feb-4d4c-89dc-e663f4821f7e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ Inteligentnych Systemów Transportowych na redukcję kongestii w miastach

Autorzy Selwon, A.  Roman, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of Intelligent Transport Systems to reduce congestion in cities
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dynamiczny rozwój aglomeracji miejskich stworzył potrzebę dostosowania wykorzystywanych systemów informatycznych do zwiększonego natężenia ruchu pasażerskiego. Coraz powszechniejsze zjawisko kongestii przyczyniło się do intensyfikacji działań na rzecz poprawy efektywności sterowania przepływami w aglomeracjach. Do tego celu zaczęto wykorzystywać coraz bardziej nowoczesne rozwiązania służące poprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Celem artykułu jest ocena i przegląd aktualnych rozwiązań, które mogą zostać z powodzeniem zaimplementowane w systemach komunikacyjnych miast w Polsce. Publikacja ma na celu także określenie perspektyw rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w przyszłości, a także efektów wynikających z ich dalszego wykorzystywania.
EN The dynamic development of urban areas has created the need to adapt computer systems used to increased passenger traffic. Increasingly common phenomenon of congestion, contributed to intensify efforts to improve the efficiency of the control flows in agglomerations. For this purpose cities begin to use more and more modern-solving software to improve the functioning of public transport. The aim of the article is to assess and review of current solutions that can be successfully implemented in communication systems, cities in Poland. The publication is also intended to determine the prospects for the development of intelligent transport systems in the future as well as the effects resulting from their continued use.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   logistyka miejska   kongestia   ITS  
EN urban transport   urban logistics   congestion   ITS  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 3
Strony 28--32
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., il.
Twórcy
autor Selwon, A.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor Roman, K.
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
1. Cele i korzyści: http://www.itspoznan.pl/cele-i-korzysci/ (dostęp: 6.07.2016 r.).
2. Dynamiczna informacja pasażerska: http://kmkrakow.pl/informacje-o-systemie-kmk/infrastruktura/136-dynamiczna-informacja-pasazerska.html (dostęp: 6.07.2016 r.).
3. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
4. Efektywniej wykorzystujemy infrastrukturę. Rozmowa z Patrykiem Zakrzewskim z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, „Polskie Drogi” 2014, nr 7–8, dodatek „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i inteligentne systemy transportowe (ITS)”: http://www.piit.org.pl/documents/10181/659077/Dodatek_ITS.pdf (dostęp: 6.07.2016 r.).
5. http://www.itspolska.pl/?page=11 (dostęp: 6.07.2016 r.).
6. Koźlak A., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transport, „Logistyka” 2008, nr 2.
7. Molecki A., Dylematy priorytetowania autobusów w ramach ITS, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 3.
8. Mucha D., Raport z badań sondażowych pt. Jakość życia w dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie problemów transportowych Warszawy, Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.
9. Perzyński T., Miejski ITS na przykładzie sygnalizacji świetlnej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.
10. Siergiejczyk M., Krzykowska K., Tatar K., Wdrażanie usługi ITS monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów w obszarze miejskim, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 12.
11. Tomaszewska E. K., Inteligentne systemy transportowe w mie- ście na przykładzie Białegostoku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015, nr 41, t. 2.
12. TOMTOM Traffic Index: https://www.tomtom.com/pl_pl/trafficindex/list (dostęp: 6.07.2016 r.).
13. Wappa P., Halicka K., Znaczenie i źródło kongestii transportowej na przykładzie białostockiej aglomeracji miejskiej, „Economy and Management” 2011, nr 4.
14. www.cupt.gov.pl (dostęp: 5.08.2016 r.).
15. Wydro K. B., Telematyka – znaczenie i definicje terminu, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2005, nr 1–2.
16. Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dc9979cd-2feb-4d4c-89dc-e663f4821f7e
Identyfikatory