Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dc78286c-4aca-4653-a82d-740a0a4f52d8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zmiany techniczno-transportowe w wybranym obszarze procesu produkcyjnego w zakładzie cukierniczym

Autorzy Rudawska, A.  Stanisławek, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Technical and transport changes in the production process in the confectionery plant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały wybrane aspekty techniczno-transportowe, a także organizacyjne modernizacji linii produkcyjnej mas tłustych czekoladowych w jednym z zakładów cukierniczych znajdującym się na terenie kraju. Praca zawiera projekt modernizacji linii produkcyjnej mas tłustych uwzględniający schemat rozmieszczenia stanowisk, analizę porównawczą oraz efekty zaproponowanych zmian. Zaprojektowanie nowej drogi transportowej pomiędzy wybranymi stanowiskami na linii 2 z równoczesną możliwością skierowania masy na transporter stalowy górny na linii 1 przez zastosowanie transportera rewersyjnego oraz zaprojektowanie nowej drogi transportowej pozwala na osiągnięcie wielu korzyści. Jedną z korzyści zaproponowanych zmian jest zwiększenie wydajności produkcyjnej do 100% podczas przetwarzania pewnej grupy mas, a także produkcja rożnych typów mas jednocześnie na osobnych liniach.
EN The article discussed the technical and transport as well as the modernization aspects of the organization of the production line in one of the greasy masses of pastry plants located on the territory of the country. The work includes the modernization project of the production line that includes special arrangement scheme of fatty masses, comparative analysis and effects of the proposed changes. The design of the new transport routes between selected stations on line 2 with simultaneous possibility of referrals of mass transporter top on line 1 by applying the reversible transporter, and the design of new transport routes allows to achieve many benefits. One of the benefits of the proposed modification is to increase the production capacity to 100% when processing a group of masses, as well as the production of various types of masses at the same time on separate lines.
Słowa kluczowe
PL wyroby cukiernicze   przemysł cukierniczy   modernizacja zakładu cukierniczego  
EN confectionery   confectionery industry   modernization of the confectionery industry  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1515--1522
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Rudawska, A.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
autor Stanisławek, S.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Warsza H., Aparatura i urządzenia techniczne w zakładach cukierniczych. WSiP, Warszawa 1975.
2. Wyczyński S., Cukiernictwo. WSiP, Warszawa 1994.
3. Chwiej M., Aparatura przemysłu spożywczego. PWN, Warszawa 1977.
4. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją. PWE, Warszawa 2005.
5. Lis S., Organizacja i ekonomika procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym. PWN, Warszawa 1984.
6. http://www.gzrm.pl/ (01.07.2015).
7. http://www.macintyre.co.uk/a6.html (01.07.2015).
8. http://www.kurtmakina.com/images/buhler5roller/rebuiltbuhler04.jpg (01.07.2015).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dc78286c-4aca-4653-a82d-740a0a4f52d8
Identyfikatory