Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dc5b2745-69e4-414b-a601-9af4fb788957

Czasopismo

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

Tytuł artykułu

Wpływ obecności płynu porowego na niektóre właściwości fizyczne brykietu węglowego

Autorzy Nowakowski, A.  Nurkowski, J.  Lizak, Z. 
Treść / Zawartość http://www.img-pan.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwa/prace-img-pan.html
Warianty tytułu
EN Influence of pore fluid on some physical properties of coal briquette
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wykonano i przebadano dwie serie próbek-brykietów węglowych o porowatościach odpowiednio 21,8±0,2% i 12,8±0,2% wykonanych z miału węglowego o średnicy ziaren między 0,1 a 0,5 mm pochodzącego z KWK „Zofiówka”. Próbki odpomowywano pod próżnią, następnie nasycano gazem inertnym (azot) lub sorbującym (dwutlenek węgla) pod ciśnieniem 0,2, 0,4 lub 0,6 MPa i ściskano jednoosiowo w atmosferze tego gazu. Badano wpływ obecności płynu porowego na granicę wytrzymałości próbki na ściskanie oraz jej moduł odkształceń. Wykazano, że wpływ ten jest silnie uzależniony od porowatości próbki, a w konsekwencji od sposobu wykonania brykietu węglowego.
EN Manufactured and tested two sets of samples-briquettes were made from coal dust coming from hard coal mine “Zofiówka”. Samples were made of fine grain diameter between 0.1 and 0.5 mm and had a porosity of 21.8 ±0.2% and 12.8 ±0.2%. The samples were pumped out in vacuo, then saturated with an inert gas (nitrogen) or non-inert one (carbon dioxide) at 0,2, 0,4 or 0,6 MPa and finally pressed uniaxially in an atmosphere of the gas. The effect of the presence of the pore fluid on the sample uniaxial compressive strength was tested as well as on its modulus of deformation. It has been shown that this effect is strongly dependent on the porosity of the sample and, consequently, on the method of coal briquettes manufacturing.
Słowa kluczowe
PL brykiety węglowe   porowatość   płyn porowy   wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie   moduł odkształceń  
EN coal briquette   porosity   pore fluid   uniaxial compressive strength   strain modulus  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
Rocznik 2014
Tom Vol. 16, no. 3-4
Strony 71--80
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Nowakowski, A.
  • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
autor Nurkowski, J.
  • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
autor Lizak, Z.
  • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
Bibliografia
Ettinger I.L., Lamba E.G., 1957: Gas medium in coal breaking process. Fuel, Vol. 36, p. 298.
Nowakowski A., Topolnicki J., Nurkowski J., Lizak Z., 2010: Porównanie wybranych właściwości fizycznych brykietu węglowego w stanie powietrznie-suchym i w atmosferze CO2. Prace IMG PAN, t. 12, nr 1-4, str. 3-10.
Nowakowski A., Topolnicki J., Nurkowski J., Wierzbicki M., Sobczyk J., Lizak Z., 2009: Stanowisko do badania próbek węgli i skał w atmosferze gazów pod ciśnieniem. Prace IMG PAN, t. 11, nr 1-4, str. 3-14.
Tankard J.H.G., 1957: The effect of sorbed carbon dioxide upon the strength of coals. M.Sc. thesis, The University of Sydney, Australia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dc5b2745-69e4-414b-a601-9af4fb788957
Identyfikatory