Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dbfe2d52-2568-4265-99f6-78d3ae6f1873

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zastosowanie gazu drzewnego do napędu silników samochodowych na przykładzie samochodu Dodge Command WC 56

Autorzy Zakrzewski, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of wood gas to power car engines with the example the Dodge Command WC 56 car
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł miał na celu scharakteryzowanie alternatywnych źródeł napędu silników samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem gazu generatorowego, w tym gazu drzewnego jako jego odmiany. Gaz drzewny był w połowie ubiegłego stulecia tanim i popularnym paliwem stosowanym w pojazdach. W artykule scharakteryzowano gaz drzewny jako paliwo, opisano jego zastosowanie i efektywność. W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań kwalifikacyjnych samochodu Dodge Command WC 56, napędzanego gazem drzewnym, który przeszedł badania kwalifikacyjne w latach 1953-1954 w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Analiza publikowanych po raz pierwszy wyników badań jest interesującym przyczynkiem do historii polskiej powojennej motoryzacji.
EN Article aimed to characterize alternative sources of automotive engines propulsion with special emphasis on the producer gas, including wood gas as its variety. Wood gas was in the middle of the last century, cheap and popular fuel used in vehicles. The article describes the wood gas as a fuel, describes its use and effectiveness. The rest of this article presents the results of the qualifying tests of Dodge WC 56 Command car, powered by wood gas, which underwent the qualification tests in the 1953-1954 at the Motor Transport Institute in Warsaw. Analysis of the published for the first time results of the study is an interesting contribution to the history of post-war Polish automotive industry.
Słowa kluczowe
PL samochody   Dodge Command WC 56   silnik samochodowy   napęd silników   alternatywne paliwa napędowe   gaz drzewny  
EN cars   Dodge Command WC 56   car engine   power car engines   alternative diesel fuels   wood gas  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 103--108
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zakrzewski, B.
Bibliografia
1. Krysiuk C., Zakrzewski B., Pawlak P., i in., Historia polskiej motoryzacji. Samochody osobowe i jednoślady, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2012
2. Maśliński K., Rymut R., Zagrodzka I., Sprawozdanie Nr 27/KP-1/D/53 z badania kwalifikacyjnego samochodu Dodge – Command z napędem gazem generatorowym z drewna dosycanym parami oleju napędowego, ITS, Warszawa 1954.
3. Szczerbicki T., Pojazdy Ludowego Wojska Polskiego, Vesper, Łódź 2014.
4. Tarczyński J., Szczerbicki T., Samochody terenowe na ziemiach polskich, Wydawnictwo ZP, Piekary Śląskie 2012.
5. Wardziński F., Samochodowe silniki spalinowe, WSiP, War-szawa 1968.
6. Zakrzewski B., Krysiuk C., Pawlak P., Alternatywne źródła napędu silników samochodowych na przykładzie samochodów wodorowych, „Logistyka” nr 4/2015, s. 8552-8562.
7. Zakrzewski B., Działa samobieżne Ludowego Wojska Polskiego, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z o.o., Nr 3/2013, s. 801-817
8. Zakrzewski B., Samochody pancerne Ludowego Wojska Polskiego 1943-1990, Technika Transportu Szynowego, Instytut Naukowo-Wydawniczy „TTS” Sp. z o.o, nr 10/2013, s. 135-149
9. Zakrzewski B., Samochody dostawcze ze Stalowej Woli – Stal 300 i Stal 158, „Transport Samochodowy” T. 46, nr 4/2014, s. 87-108.
10. Zakrzewski B., Instytut Transportu Samochodowego 60 lat minęło…1952-2012, Wyd. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
11. Zakrzewski B., Samochody osobowe badane w ITS latach 50. XX w., Technika Transportu Szynowego nr 9/2012, s. 809-835.
12. Zakrzewski B., Samochody osobowe badane w ITS w latach 50. XX w. Część II, Technika Transportu Szynowego, nr 10/2013, s. 174-207.
13. Zakrzewski B., Badania drogowe samochodów osobowych w Instytucie Transportu Samochodowego w latach 50. XX wieku, Technika Transportu Szynowego nr 9/2012, s. 799-807.
14. Zakrzewski B., Elementy wojny handlowo-gospodarczej w latach 1939-1945 w: Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, pr. zb. pod red. J. Płaczka, Wyd. Difin SA, Warszawa 2015, s. 41-65.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dbfe2d52-2568-4265-99f6-78d3ae6f1873
Identyfikatory